„Trâmbița” Nr.8

„Nu mai există nici valori. Nu se mai nasc nemuritori…” /Adrian Păunescu/
A recunoscut. Nu știe fratele Frank semnificația celor 7 sunete (trâmbițe) din cartea „Apocalipsa”. Acest număr, 7, a fost folosit alegoric pentru a promova „Cartea educației/Autoeducația/”. Au fost postate pe Facebook șapte articole: Nr.1; Nr.2;…..Nr.7: „ Portalul Deșteptării – vis românesc”.


1. Autodidactul.
Fratele Frank, evanghelist al ultimilor două secole, a predicat în 155 de țări ale lumii și mai continuă. Efortul efectuat e grandios. Voința – divină. E o persoană autodidactă. Evangheliștii știu deja, cu toții, că suntem „în timpurile de aproape”, de ani, când „va apare Sfântul Ilie pentru a pregăti populația”, pentru al întâlni pe Iisus Hristos. Mai știu ei, că numai 144 000 de credincioși vor fi salvați…. Așa spune Biblia. Din altă parte, cea științifică, trei mari savanți, autori ai cărții „Revoluția Conștiinței”, susțineau în anul 2010, că au rămas doar 20 de ani până la schimbarea radicală a mentalității umane, Conștiinței. Mai avem numai 9 ani. Sau poate, procesul deja e în toi? Tăcere. Care va fi numărul real de oameni care vor suporta această schimbare „revoluționară” a Conștiinței globale?…. Cea de „salvare” mistică, în ambele cazuri. Cui să credem? Savanților sau Evanghelistului Frank?
Cât reprezintă, în procente, acest număr, 144 000, ne spune „Cartea educației”. Folosind axioma universală, indiciul perfecțiunii, balanța naturală, 100-0-5, ne vom convinge că 144 000 de persoane reprezintă doar 5% din numărul total de credincioși adevărați (100%). Odată ce acest procent coincide cu indiciul perfecțiunii, va trebui să credem în rațiunea dată ca într-o religie nouă, științific dovedită: credem pentru că știm axiomatic. Sfântul Ilie, fizic, nu-l va putea vizita pe fiecare din cei peste șapte miliarde de oameni ai civilizației pământești. N-o dovedește nici elanul religios al fratelui Frank. Fenomenul Frank nu se generalizează. Deci, nu e vorba de activitatea unui om, fie el și mistic „trimis” de Dumnezeu (câți mai cred cu adevărat în Dumnezeu?), ci de un alt fenomen, poate că descoperit științific, al renașterii spiritual-intelectuale. Iraționalul Biblic, mistic și sperietor, va trece în raționalul explicat prin Segmentul de cunoștințe „pierdute”, recuperat. Vezi: „Cartea educației”. Sfântul Ilie nu mai poate fi tratat ca persoană discretă, concretă, mistică, ci ca pe un fenomen prezis de profeți, o paradigmă a intelectului uman generalizat la nivel de rațiune, Deșteptarea.
Astăzi, în lipsa unui Segment important de cunoștințe, „pierdute”, civilizația noastră e pregătită intens pentru căutarea altor spații de viață, pe alte planete. (Bineînțeles, cu același bagaj de inteligență artificială, „prosperă”, unică. Probabil, pentru a „consuma” și alte planete.). Inteligența autentică, sursa firească a credinței în Sine însuși, Rațiunea de raționament, axioma e ignorată. Suportăm o criză a încrederii în om. Cum să recuperăm această încredere, să protejăm totuși planeta? Era nevoie de o logică nouă, Logica generalizată. Una pentru toți. Și ea a apărut, a fost formulată structurat, adecvat naturii, în anul 1950, de savantul român Ștefan Lupașcu. Avea pretextul. Cercetările din fizică ne-a adus metafizica, fizica cuantică și dualismul ei (Louis de Broglie (1924)), iar prin fizica cuantică – Principiul complementarității, împerecherii proprietăților materiei: electron și undă, materie și energie, trup și suflet, om și univers. Totul e Una, armonie, 1-0-1. De la fenomenul armoniei și Saltului energetic, cercetate la nivel de electron invizibil, și până la fractalii giganți (anul 1975), Saltul cuantic ca „Deșteptare” a existat, continuă să apară în societate, dar nu numai creativ, ci și distructiv, fizic, din viu în mort, necontrolat (războaie, terorism, violențe etc.). Creativitatea umană se dezvoltă intens, dar numai tehnic, unilateral, tratând omul ca pe un detaliu al fenomenului economic măreț, ghidat politic. Care Salt „revoluționar” e predictibil atunci pentru conștiință? Cel prezis de Biblie, mântuirea, sau cel prezis de savanții moderni, Deșteptarea? Cel Biblic, prezis ca apocaliptic (se salvează doar 5%), sau cel cuantic, descoperit deja, al fizicii cuantice, metafizicii?
Lumea omului se construiește aberant, în conflict cu natura, iar credința în oameni intră în criză. Omul nu e armonizat intim, spiritual-intelectual. Adică, nu e armonizat la nivel metafizic, în interior. Era nevoie de o inginerie interioară. Acolo, în interiorul mintal, ar trebui să apară Saltul cuantic, unul fără urmări fizice (100%). Oare știința modernă nu e în stare să depășească niște profeții ale oamenilor antici? De ignorat profețiile Biblice e ușor. Dar, se constată că 2000 din cele 2500 de profeți Biblice deja sau împlinit. Deci, se cere seriozitate. Aplicarea unității cognitive trinitare, triada, ne descoperă (în Cartea educației) încă câteva profeții împlinite. Dar, nu ca scop al „tălmăciri” profețiilor, ci, ca rezultat al folosirii Metodologiei cunoașterii dezvoltate și gândirii spațiale. Acum, fiecare o va putea folosi în practica sa. Poate, prin o abordare mult mai talentată ca a autorului acestor rânduri.
Așadar, anume din motivul lipsei relației intime, -0-, a armoniei, 1-0-1 (electron-0-undă, social-0-intim, fizică-0-metafizică; planetă-0-om), nu e stabilă și structura fizică, socială. În fenomenul cunoașterii trebuie să fii și autodidact. Nu te va ajuta nimeni, dacă singur nu te vei implica să folosești armonia, centrul ei, 0, relația lucrurilor aranjate adecvat naturii, -0-. Nici, Dumnezeu.
Încălcarea echilibrului naturii (natură-0-om) trebuie asumat, plătit. Chiar dacă nu e știut. Astfel, Știința actuală are nevoie de „mariaj”, împerechere cu o altă Știință. Una extraordinară, cea a axiomelor (ordinar-0-extraordinar). Există! Noua știință se naște din Mecanica cuantică, aparține metafizicii și de asemenea, intimității umane ignorate, o metafizică spiritual-intelectuală internă – lipsă din sistemul Educației tradiționale. Se vede vag! Aspectul ei „gigant” se manifestă în rezultatele sociale: peste 40% de analfabeți funcțional. Lipsește Ceva! Mistică: IQ scade, la trecere din clasă în clasă.
Dar, să ne întoarcem la autodidactul nostru, fratele Frank. Acest om s-a jertfit, și-a dedicat întreaga viața predicării Sfintei Scripturi, „ignorând” capul. Cu capul, nu poți ști tot. Crede cu inima! Capul nu e atât de important, dacă trăiești pe structura invizibilă a Bibliei, trinitatea. Totdeauna vei găsi argumentele necesare pentru a activa adecvat voinței Creatorului. Trebuie numai să CREZI. Avem în față un fenomen special. Sălile înmărmurite de predica Evanghelistului dau dovadă de respect, speranță că iată-iată se va găsi soluția „mântuirii”. Dar mântuirea, dacă vine, vine irațional, din când în când, prin un efort la fel de irațional, uneori fanatic-religios sau numai pentru cei „cu har”, imposibil de generalizat, împărțit cu cei din jur.

2. Deșteptarea mistică și rațională.

Pogorârea Duhului Sfânt la toți cei prezenți, ca deșteptare mistică, e prezentată (odată) în Biblie. Repetarea fenomenului dat nu vine și în timpul predicării fratelui Frank. Lipsește acel Segment de cunoștințe („pierdute”?), care probabil a fost pronunțat în predică înainte de „căderea” Duhului Sfânt peste acei oameni. Dacă credem în El, în acel Duh, în acea relație, -0-, care susține credincioșii uniți, el va trebui să apară din nou! Oamenii au nevoie de o Conștiință colectivă. Predicile fratelui Frank sunt cele mai populare, mai răspândite. Lumea speră. Cum va uni, fratele Frank, iraționalul cu raționalul, intuiția cu logica, „Cuvântul lui Dumnezeu” cu structura (logică) trinitară a Bibliei, pe care el însuși n-o ia în seamă? Iubirea Lui Dumnezeu! N-o descrie. E scris în Biblie „Dumnezeu în trei fețe”, dar cuvântul „Trinitate”, în predici nu se găsește!
Un singur Cuvânt „Biblia”, e un „cuvânt” dispersat în milioane de cuvinte. Ca conținut, el nu poate fi asumat de oricare om. Deci, aleșii care vor fi „mântuiți”, 5% dintre creștini, vor fi aleși pe principiul non-rațiunii, prin „har”. Va trebui să suspectăm că Dumnezeu e irațional, lipsit de logică și rațiune? Va trebui de spunem deschis că Dumnezeu nu poate fi cunoscut, ceea ce e contrar Bibliei: „Şi nu va mai învăţa fiecare pe vecinul său şi fiecare pe fratele său zicând: Cunoaşte pe Domnul! – căci toţi Mă vor cunoaşte, de la cel mai mic până la cel mai mare al lor” /Evrei 8-11/”.
Așadar, ceva nu merge…. După credința mistică va trebui să vină Știința, rațiunea. Cum?

3. Mâinele goale.

Deuteronomul – A cincea carte a lui Moise
Cap. 16
16. De trei ori pe an să se înfăţişeze toţi cei de parte bărbăteasc înaintea Domnului Dumnezeului tău la locul pe care-l va alege El: la sărbătoarea azimelor, la sărbătoarea săptămânilor şi la sărbătoarea corturilor, dar nimeni să nu se înfăţişeze înaintea feţei Domnului cu mâinile goale.
Ce are în „mâinile goale” fratele Frank, atunci când apare la catedră înaintea feței Domnului? Numai Biblia și numai pe Sine însuși. Oare, ne spune el că este mântuit și are soluția mântuirii? Nu! El promovează numai ceea ce-i spune „inima”, strict conform Bibliei. „Capul”, ca să vezi, zice el, „poate da greș”. Așa, balanțele armoniei, inimă-0-cap, om-0-zeu, dogmă-0-axiomă etc., nu au nici o șansă să se manifeste.
În mâinile sale fratele Frank „nu ține crucea”, centrul triadelor, -0-, armoniei sau iubirii conștientizate, Credinței în rațiune, binelui și răului, raiului și iadului. Mâinile lui sunt „goale”. Aura metafizică, 0, nu se împlinește (nu se conștientizează intim) prin crucea fizică, prin triadele, 1-0-1; preot-0-enoriaș, credință-0-știință etc.
Așadar, promovarea Cărții „Cartea educației”(auto creației), 1, în fractal (triadă) cu Cartea Creației, 1, scrisă de Profetul Avraam, cumva, va trebui făcută. Împreună, ele se reflectă în triadele: mistic-0-rațional; credință-0-știință; creație-0-autocreație. Aura fiecărei cărți, 0’-0”, se structurează cu Aura integrității, 0, cunoașterii, centrul: 1(0’-0-0”)1. Ceva în mână, avem!

Dacă nu vom reuși pe Facebook, sistem al afacerilor controlate din umbră, să promovăm această structură, apoi, va trebui de folosit alte canale. (Dovada alegorică, cea care confirmă spusele autorului despre Facebook, e zicala despre Cezar și denar: Cezarul, principial (!), nu vrea să primească ceea ce-i aparține lui, denarul (sponsorizarea articolelor), pentru că astfel Domnul ar putea primi, și El, ceea ce a Lui, spiritualitatea, „deșteptarea românilor din somnul cel de moarte”). Nimic personal! Oricum, cuiva asta convine, pune bețe în roată. E o neînțelegere. Există explicația logică, axioma. Traducerea din română, în limba engleză, nu se poate efectua adecvat: Limba engleză are o structură deviată de la realitatea obiectivă de raționament (Vezi cartea!).

Abonează-te și la canalul nostru de WhatsApp pentru a primi postările noastre și acolo.


libris.ro

Astfel, Cartea educației „rănește” sufletele oamenilor îndoctrinați în realitatea faptică, inteligență lor artificială. Iar inteligența autentică, originea cunoașterii, e numai simțită, necunoscută rațional, științific. În profețiile Biblice se folosesc frazele „fiara rănită” și răcnetul, ca „răcnet de leu”. Asta e jertfa: „Moartea” în răcnet a concepțiilor vechi artificiale și „renașterea” omului religios nou, renăscut, credincios Rațiunii. Triada:
Credința în rațiune (generală)-0-Credință religioasă (particulară), ortodoxia ori alta.
Așa, dacă aplicăm rațiunea, armonia credințelor lumii (religiilor) se instalează evident.
„Lumea nouă” și „Ierusalimul nou”, poate să apară ca realitate de raționament, științific, prin voința românului de a cunoaște, de „a se salva” rațional. Așa, precum s-a prorocit. Numai că concretizat: ca realitate de raționament. Realitatea faptică însă depinde de fiecare în parte. „Fiecare trebuie să-și ducă crucea sa!(-0-)”. Domnul, e un Duh impersonal, relație universală, -0-. Tot Domnul, e și Potențial pasiv (Atotțiitor), Puterea de susținere a armoniei cerești și pământești. Prin El credem irațional că am fost creați, asemănători Creatorului. „Mâinile goale” sunt mistice, prezintă o pregătire pentru a prezenta ceva vizibil, înțeles, rațional. Dacă nu de la Fratele Frank, atunci, din altă parte.
Profeții Biblici au fost oameni înțelepți. Toate generațiile noi vor învăța de pe la ei. Mai bine ca acele generații care au trăit până acum. Și asta….

4.Paradigma.

Ascultați-l pe fratele Frank! El, în calitatea sa de „apostol”, ar vrea să-l reprezinte pe Dumnezeu. Dar, numai până aici. Cu adevărat, el se prezintă pe sine însuși ca personalitate, Unitate, 1. Domnul Dumnezeu însă e ascuns în spatele lui, în Centrul, 0, ca Potențial pasiv al tuturor cunoștințelor integrate, originare, religioase sau științifice: religie-0- știință, Apostol-0-Savant, 1-0-1.
Oricât de mult nu l-ai asculta pe fratele Frank, te vei roti cu el în jurul acestui Cerc Sfânt, 1-0-1: X(1-0-1)Y(1-0-1). Dar pe Dumnezeu, ca relație, -0-, nu-l vei cunoaște. Și dacă cuvintele Biblice, traduse din ebraică ar corespunde adecvat în engleză, poate că ceva se va înțelege. Dar, nu este. Din acest motiv, non conștientizat probabil, în predicile sale fratele Frank ocolește cuvântul „iubire”. Iubirea e divină, generală, Potențial pasiv Atotțiitor. Dragostea însă e socială, familiară, intimă. Deoarece în engleză nu există noțiunea cuvântului românesc „dragoste”, noțiunea de iubire, „love”, se egalează cu noțiunea românească „dragoste”( și chiar cu noțiunea instinctului, „sex”). Așa, în loc de armonie, 1-0-1, Iubire-0-dragoste, englezii au numai un punct, 1: Love fără aura, 0, fără relația, -0-, conștientizată. Accesul în zona spiritual-intelectuală, intimă, 1-0-1, e blocat: Tată-0-Fiu, spirit-0-intelect. Adică, rațional nu vei înțelege niciodată ce e aia inteligența autentică, -0-, eternă, numită de profetul Isaia, Hristos, cu mult înainte de nașterea lui Iisus.
Iar în spațiul liniar al balanței, de la 1 la 1, 1-0-1, spirit-0-intelect, stânga-0-dreapta, în afară de spirit (senzații, simțuri, emoții, instincte și intuiție, credința religioasă, mituri, limbi, tradiții și folclor național, iubirea divină), va trebui să existe și intelectul intim (logica generalizată de raționament, știința axiomelor, Segmentul de cunoștințe raționale recuperat, dragostea de om (dreapta)).
Ar trebui… Dar, cunoștințele de pe spațiul intelectului intim, de raționament, lipsesc. Spațiul dat e ocupat de practica faptică, egocentrică, cunoștințe ale intelectului social, copiat îndesat de pe la lideri. Tradițional. Socialul prevalează individualul! Copiate de pe la lideri, lucrurile își pierd valoarea lor primă, naturală. Ele nu se respectă. Sunt tratate ca secunde, non personale. De ce s-ar face ceea ce nu aduce plăcere? Apare analfabetismul funcțional. Ca exemplu, gunoaie se produc, iar în procesul economic, tradițional, nu se cunoaște măsura echilibrului, balanța, 1-0-1. Optimizarea nevoilor de a produce gunoaie, ambalaj nejustificat, 1, și colectarea personală, prin propriul său raționament intim, 1, în practica tradițională, -0”-, e eșuată. Discrepanța, 5%, a relațiilor dintre raționament, -0’-, și fapt, -0”-, 0’-0”, e încă o necunoscută, necalculată, totdeauna depășită. Centrul lor, -0-, (0’-0-0”) nu e folosit.
Poate așa, prin această abordare, saturați de credința irațională în zei, promovată de diferiți preoți, evangheliști sau imam, alături de fratele Frank, veți efectua Saltul cuantic, -0-, Deșteptarea, acceptarea armoniei ca structură, 1-0-1, măsură de raționament. Poate acum, veți accepta Credința în rațiunea Lui Dumnezeu montată în unități cognitive bivalente, iubire-0-dragoste; spirit-0-intelect. Trecute la structura triadelor, cuvintele devin autentice, sensul lor devine înțeles integral. Apare Portalul cunoașterii: General(spirit)-0-particular(intelect). Așa, identitatea personală se va păstra. Intelectul social, burlăcit de multă vreme, va întâlni perechea sa, Mirele:
Balanța: intelect intim (axiomă de raționament, mire)-0-untelect social (practică faptică, mireasa).
E o paradigmă pe care n-o putem ocoli.
Vorbind de faptul că din mentalitatea omului contemporan lipsește un Segment de cunoștințe importante, unii mă întreabă dacă l-am citit pe cutare filozof sau savant, iar Facebook îmi „ajută”, propune o listă cu pagini și persoane publice care, chipurile, mi-ar fi de folos. Comic! Eu vorbesc de mere (metafizică) iar mie mi se propun pere (fizică). Oameni au ochi, dar ei nu văd. Iată, scriu negru pe alb: Fiecare din noi trăiește în două lumi: socială și personală. Aici, se vorbește numai de lumea intimă a omului. Aici, spiritualitatea nu (!) se pune în cuvinte sociale unitare, faptic formulate de lideri (preoții sau politicieni), ci în cuvinte perechi, formulate de Sine însuși. Ele sunt necesare pentru raționament. Aici, intelectul nu folosește fragmente din conceptele pe care ni le reflectă Liderii sociali ( ziua, lumina, binele, mult, bogat, iubit etc.), ci integritatea lor naturală (ziua-0-noaptea; lumină-0-umbră; bine-0-rău; perfect-0-ideal, morală-0-etică; bogat-0-sărac; iubit-0-urât etc.). Din această „lume” interioară lipsește un Segment de cunoștințe importante. La fiecare om contemporan! Acestea sunt legi, principii, științe, axiome, limbi, cuvinte etc…. Ingineria internă le structurează adecvat. Trebuie să le vezi.
Dacă am cerceta intelectul intim la fiecare om în parte, apoi el e o copie, un amestec din informații practice luate de pe undeva sau repetate prin a sa practică. Dacă vorbim de inteligență, apoi, și ea, ea e copiată de la inteligența artificială. Intelectul intim, autentic, e „șters” chiar de la începutul studiilor de școală. Toți suntem copiatori, plagiatori, imitatori, cu conștiință artificială. Pierdem legământul cu natura. Depășirea acestei stări nu poate fi făcută prin „revoluții științifice” sociale, programe speciale de educație. E nevoie de Deșteptare, de acceptarea personală a unității cognitive Triada, armonia, iubirea.
Ascultați-l pe Fratele Frank! Am avut o experiență frumoasă cu fratele Frank. Structura predicilor lui m-a ajutat, m-a convins că sunt pe calea dreaptă, cea necesară științei pentru al descoperi pe Dumnezeu. Fiecare membru al generației noi, pentru „a se salva”, va trebui să depășească fenomenul „morții și renașterii” sale. Adică a morții percepțiilor proprii, odată cu acumularea optimă a cunoștințelor tradiționale. Credințele iraționale, religioase sau ateiste, se vor structura, iar Credința în rațiune, ca axiomă, se va naște în mentalitatea fiecărui om. Dar, nu înainte de „mariaj”. Acest „mariaj” se va numi Salt cuantic (Deșteptare). El deja e aici, dar încă la nivel de intuiție, irațional, numit „mântuire”. Experiența Credinței în rațiune e eternă, ușor de adaptat dacă accepți Triada (rațiune-0-irațiune; Știință-0-Credință) ca unitate cognitivă a intelectului intim, autentic, formulat de Sine însuși (non copiat, clonat).
De aceea, am scris „Cartea Educației”. E o carte a inițierii în Rațiunea de raționament. Autorul ei nu inventează, nu vine mistic, faptic în locul Sfântului Ilie „să pregătească lumea pentru a se întâlni cu Hristos”. El inițiază numai rațiunea, propune folosirea Logicii generalizate (Inițiază și propune!). Hristos, e intelectul Lui Iisus, relația, -0-. Autorul aduce argumentul cel rațional! Axiomatic! Rațiunea faptică. Fiecare om, ajungând la un moment important de viață, trebuie să știe că are de depășit, personal, această lucrare: Cartea educației /Autoeducația/. Fiecare are nevoie de a obține Rațiunea de raționament (raționament-0-fapt). Anunțul dat trebuie făcut de oameni credibili, profesori deșteptați. Adică înțelepți. Așa, pentru ca în viitorul apropiat să nu mai ajungem să trăim printre zombi. Iar numărul analfabeților funcțional, peste 40%, se mai menține…. Chiar, dacă unii sociologi susțin că cineva trebuie să dea în judecată Statul.
Ce nu e clar aici?

5. Alegoria.

Alegoric, Civilizația dată și-a construit un castel minunat, o Cultură nemaivăzută în lumea altor civilizații. Dar, din un motiv necunoscut, nu s-a instalat la intrare ușa, Poarta Centrală. De asupra ei nu s-a desenat semnul cuvenit, Aura omului crucificat, relația, -0-, cea cu care oamenii trebuie să se trateze unul pe altul. În jurul castelului a rămas molozul care îngreuiază intrarea, iar deșeurile din castel se aruncă peste tot. Unii oameni, mai bogați, cu carele lor nu pot intra în castel. Ei își aranjează fotoliile aurite direct pe moloz, își ascund banii sub mese de păsările răpitoare și se închină religios unei femei frumoase cu numele Democrația. Suferă și ei. Unul din ei, de la Răsărit, necunoscându-l pe Dumnezeu și legile Lui divine, l-a introdus pe Dumnezeu în Constituția țării, în legile sale omenești, constituționale, pentru al face pe Domnul servitor. Mii de cerșetori, foști membri activi ai societăților date, circulă prin gunoaie, caută piatra filozofală a Vieții. La fel, alături de ei, mișună milioane de șobolani care nu mai pot fi stârpiți. Din când în când, oamenii se revoltă, fac greve purtând tricolorul, ies la demonstrații democratice pentru a fi „spălați” cu furtunul de apă, bătuți, gazați, împușcați. În alte perioade de timp, alte grupuri, cu drapelul multicolor, curcubeu, unde bărbatul e îmbrăcat ca femeia, iar femeia ca bărbatul, fac liber marșul lor sub paza jandarmilor fideli Democrației. Democrația, la care se închină toată lumea, pare a fi o duduiță obraznică, uneori vorbește dulce, alteori-pervers. Oricum, dacă crezi în rațiune, există Speranța schimbării spre bine, cea așteptată de oricare cetățean. Ea e promovată și de Ioan Teologul în „Apocalipsă”, ca pe o Epocă-lipsă, o perioadă de timp pierdută la școală. Dacă se gândește spațial. Dar, la școală nu se învață „Segmentul de cunoștințe” recuperat în Cartea educației/Autoeducația/. Gurile rele anunță deschis că Democrația încă nu este dezvoltată bine, e virgină. Deci, ea va trebui pregătită pentru mariaj. Numai așa poate să apară și Mirele. Iar tu ce faci, om bun, pentru ca asta să se întâmple?

Nemurirea spiritual-intelectuală a dacilor n-ar trebui să fie ignorată. Ea e transmisă românilor prin generații. Faci parte din una. De aceea, ai misiunea de a te implica. Democrația tradițională nu se mai înmulțește nici și „statele prospere”. Impas! Iar locul de naștere a democrației noi, tinere, e aici, în inima ta. Cele două rațiuni, rațiunea de raționament și rațiunea faptică se vor echilibra, intra în mariaj pentru tine, pentru a fi om împlinit, pentru a folosi Triada, „trâmbița” cu numărul 8, perfecțiunea, 100%-0-95%, indiciu al perfecțiunii, realizat științific alături de indiciul perfecțiunii calculat din natură, 100-0-5% (Numai 5% – bogați. Numai 5% – „deștepți”, Numai 5% – „salvați”). Cui convine axioma dată de 5%? Răspuns: Celor 5% care nu au făcut legământul nou, prin relația, -0-. Ei au ignorat-o, materializând-o în hârtii bancare. Ei se închină Banului. Noi, cei de jos, 95%, avem de ales. Să trăim în echilibrul naturii, dat tuturor ființelor, 100-0-5, sau în echilibrul calculat de omul deșteptat (mântuit în Dumnezeu), 100-0-95? Adică, după capacități, între faptă și raționament, faptă-0-raționament, fiecare așa, precum își poate „duce crucea”, -0-. Va trebui să fim autodidacți, motivați ca fratele Frank. La citirea Bibliei vom pune alături, pentru ghidare, „Cartea educației”. La fel, și pentru textele științifice, și chiar, pentru unele DEX-uri.

Victor Deleu
Data: 10 august, anul 2021

Abonează-te și la canalul nostru de WhatsApppentru a primi postările noastre și acolo.


Abonează-te acum la canalul nostru de Telegram Glasul.info, pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente știri

Showing 1-8 of 13 Books

Istoria ilustrata a Transilvaniei

By: Ioan Bolovan, Ioan-Aurel Pop

O istorie generală a unei țări, a unei provincii sau a unei regiuni are obligația să recompună prezentul oamenilor care au trăit în trecut în funcție de rolul jucat de fiecare entitate, grupare, etnie, confesiune componentă. Dar, ca toate celelalte istorii, nici aceasta nu poate răspunde tuturor problemelor spinoase ale trecutului și prezentului Transilvaniei. Totuși, încearcă să explice, din perspectiva întregii

Ardealul. Tinuturile de pe Olt. Tinuturile de pe Mures

By: Silvestru Moldovan

Silvestru Moldovan face parte din acele generatii de romani ardeleni care stiau totul: vorbeau, citeau si scriau in romana, maghiara si germana, ceea ce le-a creat libertatea de a se misca in orice regiune a Principatului, de a sta de vorba cu oricine in limba aceluia si de a cunoaste cel putin trei culturi. Asemenea intelectuali au rasarit din pamantul

Dictionarul numirilor de localitati cu poporatiune romana din Ungaria

By: Silvestru Moldovan

Aceasta carte face parte din colectia Infoteca a editurii Scripta si reprezinta o reeditare dupa un secol a unui instrument lexicografic de baza pentru cultura romaneasca. Practic, este o imensa arhiva ordonata, care ofera informatie de prim interes in compartimente definitorii ale Transilvaniei istorice: populatie, asezaminte de cult, denumirea localitatilor in expresie romaneasca, maghiara si germana.

Romania 1989 - de la revolta populara la lovitura de Stat

By: Corvin Lupu

Romania 1989 - de la revolta populara la lovitura de Stat - Corvin Lupu

Oranki amintiri din captivitate

By: Dimitrie Bejan

Oranki amintiri din captivitate, ParinteleDimitrie Bejan

Tratatul cu Ucraina. Istoria unei trădări naționale

By: Tiberiu Tudor

Tratatul cu Ucraina. Istoria unei tradari nationale - Tiberiu Tudor

Mihai Eminescu despre Unitatea Românilor

By: Gică Manole

Mihai Eminescu despre Unitatea Romanilor - Gica Manole

Scantei de peste veacuri

By: Dumitru Almas

Scantei de peste veacuri - Dumitru Almas
1 2


Drepturi de autor! Informaţiile publicate de glasul.info pot fi preluate de alte publicaţii online doar în limita a 500 de caractere şi cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.

Site-ul Glasul.info nu răspunde pentru opiniile comentatorilor, responsabilitatea formulării din comentarii revine integral autorului comentariului. Ne rezervăm dreptul de a șterge comentariile cu tentă rasistă, xenofobă,care incită la ură, sau la violență.


Constantinescu-Motru Ioan

Analist politic și ziarist

Lasă un răspuns

Next Post

Administrația Kovacs-Keizer ascunde informații de interes public!

mar aug. 17 , 2021
Abonează-te și la canalul nostru de WhatsApppentru a primi postările noastre și acolo. Abonează-te acum la canalul nostru de Telegram Glasul.info, pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente știri All Authors Corvin Lupu Dimitrie Bejan Dumitru Almas Gică Manole Ioan Bolovan Ioan-Aurel Pop Marius Turda Silvestru Moldovan […]

Poate vă place și:

libris.ro