Site icon Glasul.info

Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş (FCRCHM) avertizeaza asupra unor actiuni cu scop diversionist, antiromânesc, de denigrare a istoriei şi culturii naţionale

Forumul Civic al Romanilor din Covasna, Harghita si Mures solicita autoritatilor Statului Roman sa ceara extradarea deputatului fugar Marko Attila-Gabor, sursa foto: forumharghitacovasna.ro

Forumul Civic al Romanilor din Covasna, Harghita si Mures solicita autoritatilor Statului Roman sa ceara extradarea deputatului fugar Marko Attila-Gabor, sursa foto: forumharghitacovasna.ro

Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş (FCRCHM) avertizeaza asupra unor actiuni cu scop diversionist, antiromânesc, de denigrare a istoriei şi culturii naţionale

Comunicat

Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş (FCRCHM), senzor civic al funcţionării societăţii româneşti, în scopul prezervării identităţii comunităţilor din cele trei judeţe, ca reprezentant al organizaţiilor care au aderat la programul generos al FORUMULUI şi al populaţiei româneşti din zonă, nu poate rămâne indiferent la unele evenimente şi acţiuni cu scop diversionist, antiromânesc, de denigrare a istoriei şi culturii naţionale, ce conţin intenţii de colportare externă a unor ştiri false, contrafăcute faţă de realităţile existente în România. Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş îşi face datoria de a sensibiliza opinia publică şi autorităţile Statului Român asupra următoarelor evenimente:

1. Aberaţia legislativă privind asigurarea de personal de specialitate de asistență medicală sau socială, cunoscător al limbii minorităților, ca un criteriu impus prin lege în unităţile administrativ teritoriale în care cetăţenii minorităţilor naţionale fie au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, fie numărul lor este de cel puţin 5000. Actele medicale ar urma să fie întocmite şi în limbile respective. Prevederile astfel introduse, ca proiect iniţiat de U.D.M.R., ar urma să modifice Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi Legea nr. 292 privind asistenţa socială.

Proiectul a „trecut” de Senat prin adoptare tacită, adică neluat în discuţie, iar la Camera Deputaţilor, cei 263 deputaţi l-au votat fără să îl cunoască în prealabil şi fiind pe picior de plecare, după ce şedinţa a fost declarată închisă de preşedintele de şedinţă.

Este cât se poate de evidentă conduita neglijentă şi duplicitară a parlamentarilor care au tratat cu o superficialitate suspectă o chestiune atât de importantă cu consecinţe negative majore în sistemul de sănătate publică, dar, de asemenea foarte important, a fost încălcată Constituţia şi menirea Statului de drept.

Este, cum s-a remarcat, o eroare legislativă grosolană, neconstituţională şi discriminatorie, total străină interesului naţional şi cetăţenesc pentru toţi locuitorii României.

Sesizăm că totul s-a făcut cu complicitatea coaliţiei de la putere, care face jocul nefast al U.D.M.R., ceea ce duce la grave confuzii legislative şi funcţionale ale instituţiilor vizate, încărcătură birocratică, un lux inutil şi costuri financiare nejustificate.

Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş (FCRCHM) avertizeaza asupra unor actiuni cu scop diversionist, antiromânesc, de denigrare a istoriei şi culturii naţionale

2. În aceste zile s-a jucat la ruletă politică destinul Colegiului Naţional Unirea din Târgu Mureş, într-un demers artificial creat cu soarta Liceului Romano – Catolic, ultimul înfiinţat ca un fapt împlinit nelegal şi în care s-au iniţiat demersuri pentru a se face jocul unor pretenţii exagerate şi lipsite de responsabilitate ale fruntaşilor U.D.M.R., care, în dispreţul lor pentru destinele României, riscă conştient soarta propriilor copii care urmează cursurile de predare în limba maghiară.

Printr-un consens de împrejurări care îşi au originea în „restituirea” frauduloasă a imobilului în care funcţionează Colegiul Naţional Unirea, a fost înfiinţat nelegal Liceul Romano-Catolic, liceu teologic numai după nume; au fost antrenaţi părinţi, elevi şi copii într-o aventură primejdioasă, mizând pe complicitatea abuzivă a conducerii Inspectoratului Școlar. Județean, a ministerului care s-a obţinut, dar şi pe toleranţa îngăduitoare a populaţiei româneşti care, însă, de astă dată a reacţionat oportun la provocarea şi dispreţul arătate şi nu a acceptat cursa perfid întinsă. Spre cinstea lor, în primul rând au reacționat cadrele didactice şi părinţii.

Trebuie să precizăm că cei care dirijează într-un concern antiromânesc mai vast, toate provocările iredentiste şi antiromâneşti, invocând fals Carta Europeană a limbilor regionale şi libertăţile de care au nevoie populaţiile minoritare, nu sunt interesaţi deloc de buna convieţuire cu populaţia majoritar românească, nici de promovarea intereselor de progres ale României. Dimpotrivă, se joacă cu soarta copiilor maghiari, care trebuie învăţaţi să urască, să se izoleze, să nască artificial proteste şi nemulţumiri, pentru a fi apoi folosiţi drept scut uman pentru destabilizarea Statului Român.

La somaţia U.D.M.R., în data de 2 mai 2017 a fost convocată o întâlnire la Ministerul Educației Naționale, la care au fost prezenţi responsabili din Inspectoratul Școlar. Județean Mureş, cadre didactice, reprezentanţi ai părinţilor români şi maghiari, primii cu avocatul lor, parlamentari mureşeni, prefectul judeţului Mureş, întâlnirea coordonată de Ministrul Educaţiei, Pavel Năstase.

Cum la desele memorii, solicitări de audienţe din partea dascălilor şi părinţilor români, conducerea Ministerului a stat fie total pasivă, fie expeditivă, fie a trimis comisii cu atribuţii neîndeplinite şi fără concluzii clare, de astă dată, dacă a cerut–o U.D.M.R., direcţia este de a face paşi necesari pentru soluţionarea funcţionării Liceului Teologic Romano-Catolic şi trimiterea unei comisii care să găsească vinovaţii pentru cele întâmplate.

Aceasta în condiţiile în care există procese pe rolul instanţelor mureşene, dosare formate cu acuzaţi identificaţi în competenţa D.N.A., un şir întreg de ilegalităţi și abuzuri identificate, care se află în cercetare la autorităţi administrative şi judiciare.
În acest context, autorităţile cu competenţă în domeniu, la nivel central şi local, trebuie să acţioneze decisiv având ca vector Constituţia şi legile ţării, nicidecum interesele de partid sau înţelegeri politice subterane contrare interesului naţional românesc. Să fie identificaţi şi declaraţi responsabili adevăraţii adversari ai democraţiei, ai statului de drept, care lucrează din umbră împotrivă, sub îngăduinţa suspectă a autorităţilor guvernamentale ale Statului Român.

Atenționăm că paşii pe care îi face pe scena publică actuala coaliţie de putere şi guvernamentală, făcând în numele poporului român favoruri şi concesii nepermise, precum în cele două cazuri, sunt paşi primejdioşi, care duc încet la dezintegrarea Statului Român, la slăbirea şcolii şi a comunităţii româneşti în zonele Transilvaniei.

Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş
Consiliul director

Exit mobile version