MEMORANDUM ROMÂNESC adresat guvernelor de la București și Kiev

SALVAȚI ROMÂNII DIN UCRAINA!
UN MEMORANDUM de la dl Vizireanu:
––––––––––––––––––––––––
Pentru neamul românesc din nordul Bucovinei (reg. Cernăuți),Transcarpatia și Bugeac (reg. Odessa) trebuie obținute de la statul ucrainean, în baza prevederilor internaționale, la care Ucraina a subscris, aceleași drepturi care le cer, pe drept, rușii din estul și sud-estul acestei țări.
Să nu uităm, că Ucraina, în tandem cu Rusia, a creat, fortificat și menținut separatismul în R. Moldova.

Actualmente, drepturile romanilor/moldovenilor sunt încălcate și subminate metodic de administrația centrală si locală din Ucraina, țară ce se pretinde europeană și se vrea în NATO și în sânul lumii civilizate.

Situația reală, și nu cea declarată cu cinism sau cea imaginară, propagată prin mass media, este de-a dreptul catastrofală și amenință existența și supraviețuirea românilor/moldovenilor ca entitate etnică.

Abonează-te și la canalul nostru de WhatsApp pentru a primi postările noastre și acolo.


libris.ro

Trebuie luate măsuri urgente si energice pentru salvarea ființei neamului românesc din Ucraina, care fără voia sa a fost rupt de la Patria-Mamă ROMÂNIA.

CEREM insistent, prin reprezentantele romanilor/moldovenilor din teritoriu, cu aportul ambasadei si consulatelor României din Ucraina, cu aportul institutiilor abilitate ale Statului Român sa se obțină, pe cale diplomatică, PRIN NEGOCIERI și prin monitorizare CONTINUĂ în teritoriu, următoarele drepturi fundamentale pentru conservarea identității culturale, religioase si etnice a neamului ROMÂNESC:
——————————————————————-
A)

 1. Legiferarea, decretarea statutului şi asigurarea funcţionării de facto a limbii române ca a doua limbă oficială, alături de limba ucraineană,
  pe teritoriul regiunilor Cernăuţi, Transcarpatică şi Odessa.
 2. Redeschiderea şcolilor generale, închise în localităţile româneşti sau cu populaţie mixtă, după 1990, inclusiv în oraşul Cernăuţi şi asigurarea tuturor şcolilor româneşti cu material didactic suficient la toate disciplinele de studiu şi cu personal didactic calificat.
 3. Asigurarea predării în limba română a tuturor disciplinelor la nivelul învăţământului primar şi gimnazial obligatoriu în limba română, cu includerea limbii ucrainene din clasa a treia.
 4. Asigurarea ciclului liceal de studiu în limbile română (la disciplinele umaniste) şi ucraineană (la disciplinele reale).
 5. Deschiderea, în cadrul Universităţii din Cernăuţi,
  a unei Facultăţi de limbă, literatură, istorie şi etnologie românească,
  cu predare în limba română, cu asigurarea unui contingent anual de 80 de
  studenţi, cu bursă de la stat, şi 50 de studenţi, pe baze private.
 6. Deschiderea, în cadrul Facultăţii menţionate mai sus,
  a studiilor de masterat şi doctorat în domeniul limbă, literatură, istorie şi etnologie românească.
 7. Înfiinţarea, în cadrul Departamentului Radio şi TV Cernăuţi, Odessa şi Ujgorod a secţiilor radio şi TV româneşti, cu emisie de cel puţin 12 ore pe zi şi de cuprindere pe întreg teritoriul regiunilor Cernăuţi, Transcarpatică şi Odessa şi pe teritoriile limitrofe.
 8. Înfiinţarea, în cadrul Teatrului Naţional “O. Kobyleaska” din Cernăuţi, a unei trupe de actori români pe bază permanentă şi sponsorizată de stat.
 9. Înfiinţarea, în cadrul Colegiului de Cultură din Cernăuţi, a Secţiei de studii în limba română.
 10. Înfiinţarea, în cadrul Filarmonicilor de Stat din Cernăuţi, Ujgorod şi Odessa a Ansamblurilor de cântece şi dansuri româneşti/moldoveneşti, cu denumirile specifice locale.
 11. Legiferarea şi asigurarea dreptului şi a obligaţiei administraţiilor locale în afişarea plăcuţelor cu denumirea satelor în limba română, alături de cele în limba de stat, precum şi a firmelor pe toate instituţiile publice (şcoli, primării, case de cultură, staţii de autobuz, stadioane, biserici etc.) din localităţile cu populaţie românească de cel puţin 20% de facto, inclusiv în oraşul Cernăuţi.
 12. Legiferarea şi asigurarea de facto a dreptului persoanelor de origine română (moldo-română) de a-şi conserva şi promova autonomia onomastică în documentele şi toate tipurile de înscrisuri oficiale, de circulaţie în spaţiul publică.
 13. Obligarea, prin lege, a organelor de stat ucrainene, să rectifice înscrisurile onomastice ucrainizate, din contul cheltuielilor bugetare, în toate actele personale ale cetăţenilor de etnie română/moldovenească din regiunile Cernăuţi, Transcarpatică şi Odessa, la cerere.
 14. Înfiinţarea, în cadrul departamentelor regional şi a celor raionale de cultură, a Secţiilor de cultură română/moldovenească.
 15. Înfiinţarea instituţiei ştiinţifice autonome, cu subsidii de la stat şi din fonduri extrabugetare:– Centrul de Studii Etnologice Româneşti din Cernăuţi, în al cărui statut şi direcţii de funcţionare să figureze obligativitatea identificării, restaurării, promovării şi valorificării monumentelor de cultură şi istorie românească (materială şi imaterială) din regiunile Cernăuţi, Transcarpatică şi Odessa.
 16. Retrocedarea, către Centrul de Studii Etnologice Româneşti din Cernăuţi,a fostului Palat al Culturii româneşti, situat lângă scuarul Teatrului dramatic din Cernăuţi, care a fost construit în perioada interbelică, pe banii Statului Român.
 17. Asigurarea drepturilor, libertăţilor şi a transparenţei activităţiisocietăţilor, asociaţiilor şi ONG-urilor în domeniul culturii româneşti în regiunile Cernăuţi, Transcarpatică şi Odessa.
 18. Dotarea bibliotecilor din localităţile cu populaţie de etnie română/moldovenească din regiunile Cernăuţi, Transcarpatică şi Odessa cu carte în limba română editată local şi în România.
 19. Înfiinţarea, în cadrul şcolilor raionale de artă, a secţiilor cu predare în limba română.
 20. Deschiderea, în cadrul Colegiului Pedagogic din Cernăuţi, din contul bugetului, a unei secţii cu predare în limba română.
 21. Fondarea unui săptămânal regional de cultură, istorie, literatură, geografie, ştiri politice şi social-economice în limba română sub genericul „Observator de Cernăuţi”.
 22. Înfiinţarea a două edituri specializate de carte românească în oraşul Cernăuţi.
 23. Înfiinţarea unei reviste de cultură religioasă în limba română la Cernăuţi, eventual, sub genericul „Cuvântul biblic”.
 24. Înfiinţarea unei Secţii române în cadrul Eparhiei/Mitropoliei bisericii ortodoxe din Bucovina la Cernăuţi.
 25. Restautrarea si includerea în circuitul turistic național transfrontalier a Casei de vânătoare a Regelui Mihai din ocolul silvic Igești, r-nul Storojineț.

————————————————————————————————-
B)
În domeniul conservării memoriei culturale, CEREM,
de asemenea, să se întreprindă următoarele măsuri:

 • 26. Identificarea, restaurarea şi îngrijirea cimitirelor ostaşilor din Armata Română, căzuţi pe câmpul de luptă în cel de-al II război mondial pe teritoriul regiunilor de referinţă şi în toată Ucraina.
 • 27. Identificarea, restaurarea şi reabilitarea monumentelor, siturilor
  istorice, muzeelor de cultură românească/moldovenească din regiunile
  Cernăuţi, Transcarpatică şi Odessa.
 • 28.Restaurarea monumentelor funerare ale personalităţilor româneşti
  înhumate în cimitirul central din oraşul Cernăuţi.
 • 29.Restaurarea domeniului şi înfiinţarea muzeului dinastiei familiale Flondor din Storojineţ.
 • 30.Instalarea unor plăcuţe comemorative în limba română şi ucraineană pe edificiile, casele din oraşul Cernăuţi, Storojineţ, Hliboca, Herţa, Nouasuliţa, Hotin şi alte localităţi, unde s-au născut, trăit şi activat personalităţi importante ale istoriei româneşti.
 • 31.Înfiinţarea casei-muzeu Teodor Racoce din Carapciu pe Ceremuș, primul editor al Crestomaticului românesc din Bucovina
 • 32.Acordarea, prin decizia Consiliilor locale, la propunerea asociaţilor culturale şi comunităţilor româneşti, a denumirilor româneşti pentru unele străzi cu valoare istorică din oraşele Cernăuţi, Storojineţ, Hliboca, Nouasuliţă, Reni, Ismail, Herţa, Mucacevo, Ujgorod şi alte localităţi, în memoria personalităţilor şi evenimentelor importante din istoria românilor.
 • 33.Restaurarea şi revenirea la denumirea istorică a “Hôtel de Moldavie” de pe strada centrală din Cernăuţi, locul întrunirii personalităţilor de vază româneşti paşoptiste.
 • 34.Aplicarea plăcuţelor în limba română, alături de cea oficială, pe frontispiciul şi în interiorul clădirii Universităţii de Stat din Cernăuţi, fosta Mitropolie a Bucovinei, cu indicarea celor mai importante momente şi personalităţi din istoria românilor.

——————————————————————
C)
În domeniul economiei:

 • 35.Reabilitarea şi restabilirea, în scop cultural şi turistic
  a căii ferate cu ecartament montan îngust între staţiile Ciudei şi Banila (moldovenească)
 • 36.Deschiderea traseului rutier transnaţional Cernăuţi-Crasna-Vatra Dornei-Viena, pe fostul „drum al Mariei Teresia”.
 • 37.Deschiderea unei căi frate cu ecartament european între Cernăuţi şi Suceava.
 • 38.Dezvoltarea şi promovarea, sub egida Secţiilor româneşti de cultură, a unei reţele de confecţionare şi vânzare a produselor meşterilor populari în domeniul portului naţional, artizanatului, prelucrărilor în lemn, piatră, metal etc.
 • 39.Facilitarea legislativă și antreprenorială a dezvoltării meșteșugurilor, artei tradiționale a comunităților românești/moldovenești din teritoriu.

—————————————————————–
Această listă poate, și trebuie completată și pusă în negocieri bilaterale între România și Ucraina.

Curtea imperială din St. Petersburg, 1840: "Moldova şi Valahia sunt ţări locuite de un popor care are o singură origine, o singură limbă, o singură credinţă", sursa imagine: sfatulbatranilor.ro
Curtea imperială din St. Petersburg, 1840: “Moldova şi Valahia sunt ţări locuite de un popor care are o singură origine, o singură limbă, o singură credinţă”, sursa imagine: sfatulbatranilor.ro, Alexandru Ursu-Bukowina

Sursa:

[1] disqus.com/by/tenuunionistudelatighina via ioncoja.ro

Abonează-te și la canalul nostru de WhatsApppentru a primi postările noastre și acolo.


Abonează-te acum la canalul nostru de Telegram Glasul.info, pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente știri

Showing 1-8 of 13 Books

Istoria ilustrata a Transilvaniei

By: Ioan Bolovan, Ioan-Aurel Pop

O istorie generală a unei țări, a unei provincii sau a unei regiuni are obligația să recompună prezentul oamenilor care au trăit în trecut în funcție de rolul jucat de fiecare entitate, grupare, etnie, confesiune componentă. Dar, ca toate celelalte istorii, nici aceasta nu poate răspunde tuturor problemelor spinoase ale trecutului și prezentului Transilvaniei. Totuși, încearcă să explice, din perspectiva întregii

Ardealul. Tinuturile de pe Olt. Tinuturile de pe Mures

By: Silvestru Moldovan

Silvestru Moldovan face parte din acele generatii de romani ardeleni care stiau totul: vorbeau, citeau si scriau in romana, maghiara si germana, ceea ce le-a creat libertatea de a se misca in orice regiune a Principatului, de a sta de vorba cu oricine in limba aceluia si de a cunoaste cel putin trei culturi. Asemenea intelectuali au rasarit din pamantul

Dictionarul numirilor de localitati cu poporatiune romana din Ungaria

By: Silvestru Moldovan

Aceasta carte face parte din colectia Infoteca a editurii Scripta si reprezinta o reeditare dupa un secol a unui instrument lexicografic de baza pentru cultura romaneasca. Practic, este o imensa arhiva ordonata, care ofera informatie de prim interes in compartimente definitorii ale Transilvaniei istorice: populatie, asezaminte de cult, denumirea localitatilor in expresie romaneasca, maghiara si germana.

Romania 1989 - de la revolta populara la lovitura de Stat

By: Corvin Lupu

Romania 1989 - de la revolta populara la lovitura de Stat - Corvin Lupu

Oranki amintiri din captivitate

By: Dimitrie Bejan

Oranki amintiri din captivitate, ParinteleDimitrie Bejan

Tratatul cu Ucraina. Istoria unei trădări naționale

By: Tiberiu Tudor

Tratatul cu Ucraina. Istoria unei tradari nationale - Tiberiu Tudor

Mihai Eminescu despre Unitatea Românilor

By: Gică Manole

Mihai Eminescu despre Unitatea Romanilor - Gica Manole

Scantei de peste veacuri

By: Dumitru Almas

Scantei de peste veacuri - Dumitru Almas
1 2


Drepturi de autor! Informaţiile publicate de glasul.info pot fi preluate de alte publicaţii online doar în limita a 500 de caractere şi cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.

Site-ul Glasul.info nu răspunde pentru opiniile comentatorilor, responsabilitatea formulării din comentarii revine integral autorului comentariului. Ne rezervăm dreptul de a șterge comentariile cu tentă rasistă, xenofobă,care incită la ură, sau la violență.


Glasul.info

Portalul Românilor de Pretutindeni - pledoarie pentru panromânism Contact: redactie@glasul.info

3 thoughts on “MEMORANDUM ROMÂNESC adresat guvernelor de la București și Kiev

 1. SIS-temul de Ocupație din Basarabia:
  ASASINATE LA COMANDĂ contra Marii Re-Uniri cu România:
  O A DOUA DECAPITARE A ELITEI NOASTRE UNIONISTE
  ÎN ULTIMII 25 DE ANI : 1990-2015
  / PRIMA FIIND DEPORTĂRILE ŞI GENOCIDUL DIN ANII 1940
  COMISE DE OCUPAȚIA RUSEASCĂ /

  POMELNICUL Martirilor Neamului Nostru:
  ———————————————————————
  Notă:
  a)
  O OTRAVĂ nedepistabilă
  se introduce în mâncare sau băutură
  care provoacă ulterior ATACUL CEREBRAL / = INFARCT / şi nu lasă alte urme !
  b)
  victima este urmărită SIS-tematic apoi se organizează un accident la comandă:
  o masină teroristă cu faruri speciale orbitoare apare in față, și asfel se inscenează “accidentul”
  c)
  mai nou:
  se insceneaza sinuciderea,
  prin impuscare sau alte mijloace.
  ———————————————————————————————————–
  79.
  – Martirul Dan Capbătut, de 18 ani,
  licean eminent din clasa XII din or. Floreşti, fiul profesoarei de l. română Neli Capbătut
  de la Liceul Teoretic „M.Eminescu„ un adolescent care visa să devină Jurnalist UNIONIST. Omorât cu cruzime la 14 ianuarie 2015 noaptea de către 5 persoane rusofone bete turte care l-au legat cu sârmă ghimpată de o maşină şi l-au târât
  circa 2 km. Asasinii sunt niste hoholi rusofoni anti-români și
  anti-europeni din s. Ivanovka majoritar ucrainească. Primarul de
  Sevirova și Ivanovka este un oarecare Boris Nedoruban mare activist al
  Partidului Comuniștilor Terorişti, iar fiul lui vitreg, ucigașul Maxim
  Pelivaniuk de 28 de ani urăşte tot ce este românesc ! Presedintele
  Timofte și toată poliția mafiotă locală încearcă să mușamalizeze acest
  caz ca și multe alte asasinate la comandă contra
  moldovenilor Unioniști !
  http://www.jc.md/dosar-tanarul
  78.
  – Ionică Butmalai /1964-2014/. Primul deputat din fostul Parlament care
  s-a declarat deschis UNIONIST la o întrevedere cu Preăedintele României
  Klaus Johannis. Pentru acest lucru cât si pentru pozitia lui tranșantă
  anti-mafiotică și anti-oligarhică
  a fost împușcat la Cahul. SIS-temul anti-uman manipulează opinia publică cu povești de “sinucidere”, etc. V. Filat, Șeful PDLM l-a marginalizat totalmente și SIS-tematic pe Butmalai în ultimii ani din cauza UNIONISMULUI !
  77.
  – Dan Spătaru /1939-2004/, cântareț român de muzică ușoară.
  Infarct la comanda regimului comunist voronist terorist KGB de la Chisinau,
  dupa concertele lui foarte populare cu iz românesc din Rep. Moldova.
  Otravit de emisarii voronisti in timpul turneelor sale din Germania si Italia din 2003 si 2004. Alexandru Cazacu, unionist si prieten cu Dan Spataru,
  chitaristul din fosta formatie “Noroc”, sufera un teribil accident la comanda pe autotrasa de lânga Straseni,
  in dec. 2011, accident “misterios” cu lumini albe orbitoare din fata,
  in care jurnalistul si ex-deputatul Vasile Vatamanu moare /mare prieten cu poetul martir Grigore Vieru/. Fratele lui Alexandru Cazacu, unionistul Anatol Cazacu chitarist si el, a fost lichidat deja in 1995. Si conducatorul formatiei “Noroc” unionistul Mihai Dolgan moare “subit” la comanda /1942-2008/
  Doamna Sidonia Spataru, sotia marelui cântaret a declarat:
  Dan Spataru a fost foarte iubit la Chişinău.
  Când ajungea acolo călcam pe flori, aveam o alee de flori, pe o parte şi pe alta.
  Sunt nişte oameni încă nealteraţi, cred în muzică, în cei ce fac muzică.
  La ultimul Crăciun din viata lui, 25, 26 şi 27 Decembrie 2003 el a cântat la Chişinău.”
  http://www.youtube.com/watch?v
  76.
  – Constantin Tanase / 1949-30 oct.2014/, redactor-sef la ziarul Timpul md din Chisinau
  Un citat: “Rep. Moldova ori va fi românească, ori nu va fi deloc”.
  Infarct la comanda Kremlinului. Medicii au refuzat să discute cu jurnaliştii şi au spus că familia va veni cu detalii mai târziu.
  75.
  – Ionel Proca /1945-2014/, jurnalist si scriitor din s.Colonita,
  otravit miseleste pentru scrierea cartilor-memorii despre alti martiri unionisti
  omorâti prin otravire si accidente de SIS-temul KGB anti-românesc:
  – cumnatul Grigore Grigoriu /1941-2003/, actor unionist,
  – verisorul Gheorghe Ghimpu /1937-2000/, deputat, disident anti-comunist,
  – prietenul Vicu Bucataru /1948-2013/, cineast,
  “lichidat” la comada in 2013 imediat dupa ce a lansat filmul
  „Masacrul inocenților sau cronica unui război uitat”,
  un documentar cutremurător despre războiul din Transnistria si tradatorii din Chisinau.
  etc.
  74.
  – Ionel Vacarencu / 1989-2014/ din s. Mascauti, r. Criuleni, mare patriot si unionist,
  omorât bestial la comanda de catre doi criminali angajati, care i-au furat masina.
  73.
  – poetul-martir Dumitru Matcovschi /1939-2013/, caruia i se organizează un accident iniţial la comandă la 17 mai 1989, ca răsplată pt.curajul său de a fi publicat în 1988 în revista literară «Nistru„ un articol-bombă „Veşmântul fiinţei noastre latineşti” scris de reputatul lingvist martir Val. Mândâcanu, ca apoi prin iradieri şi otrăviri sa fie lichidat pt.ingropare «specială„ la 28 iunie 2013 – 28 iunie 1940,
  zi simbolică de doliu naţional de la ocuparea Basarabiei de către trupele teroriste
  criminale ruso-comuniste şi în timpul unui alt Marş Unionist din Chişinău.
  —————————————————————————————————————–
  72.
  Mihail Garaz – împuscat in faţa casei la 60 de ani – / 1930 – 1990 / – poet şi publicist.
  71.
  Dumitru Moldovanu – un tânăr patriot, omorât in Nov.1990.
  70.
  Ion Gheorghiţă, poet
  – împuşcat și el în faţa casei la 52 de ani – / 1939 s. Larga – 28 nov.1991 Chisinau /.
  A fost un spirit rector al înnoirilor în perioada renaşterii basarabene,
  El avea o premonitie: “Dragi prieteni, pe mine mă pasc duşmanii…”.
  Criminalii care i-au curmat viaţa au rămas necunoscuţi şi nepedepsiţi.
  69.
  Grigore Vârtosu – / 1961 – 1992 / mare patriot, deţinut politic în 1989,
  poet popular din s. Cârnăţeni / Căuşeni,
  voluntar şi împuşcat în spate la 20 iulie 1992 în războiul cu ruşii de pe Nistru.
  67-68.
  cântăreţii cuplul Doina / Marin / – la 34 de ani – / 1958 – 1992 /
  şi Ion Aldea-Teodorovici – la 38 de ani – / 1954 – 1992 /- «accident» înscenat.
  66.
  Ion Dumeniuk – la 56 de ani / 1936 – 1992 / – lingvist, publicist, otrăvit-iradiat.
  65.
  Ion Vatamanu – la 56 de ani – / 1937-1993 / – poet, publicist, savant,otrăvit.
  64.
  Nicolae Costin – la 59 de ani / 1936 – 1995 / – primar de Chişinău, iradiat cu cesiu
  împreuna cu șoferul sau – / Tudor, grav bolnav /
  63.
  Petre Teodorovici- la 47 de ani – / 1950 – 1997 / – cântăreţ, iradiat-otrăvit,
  care stia prea multe despre cei care i-au omorât fratele şi pe Doina.
  62.
  Lidia Istrati – la 56 de ani – / 1941 – 1997 /- scriitoare, deputată,
  iradiată-otrăvit pentru curajul său contra mafioţilor.
  61.
  Gheorghe Ghimpu, la 63 de ani – / 1937- 2000 / – disident, deputat, «accident» înscenat
  60. – şi colegul său Ion Caftanat- / aflat la volan în aceeasi masină /
  59.
  Veniamin Apostol – la 62 de ani – / 1938 – 2000 / – actor, iradiat-otrăvit
  58.
  Ion Mija – la 63 de ani – / 1938 – 2001 / – cineast, iradiat-otrăvit
  57.
  Nicolae Sulac – la 65 de ani – / 1936 – 2003 / – cântaret, iradiat-otrăvit
  56.
  Iacob Burghiu – la 62 de ani – / 1941-2003 / – prozator şi regizor, iradiat-otrăvit.

  4 ASASINATE în lanț:
  ————————————————–—————————
  55.
  Emil Loteanu /1936-2003/, cineast
  /otravă în cafea la Moscova, probabil era un fost agent,
  care cunoştea prea multe despre preşedintii comunişti ai RM,
  şi devenise nesupus, deci periculos/.
  54.
  Grigore Grigoriu – /1941-2003/, actor, prietenul bun a lui Emil Loteanu,
  de aceea a fost şi el anihilat printr-un «accident» aranjat.
  53.
  Traian Grigoriu – /1972-2004/, fiul lui G. Grigoriu, actor la Piatra-Neamţ,
  care și el, sărmanul, probabil, ştia câte ceva din culisele politicii ruso-moldovenesti:
  «accident» mortal, împreună cu prietenul său:
  52.
  Adrian Neacşu – /1972 -2004/, actor
  51.
  actorul UNIONIST Dumitru Fusu /1938-2014)
  sufera un ATAC Cerebral prin otravire in 2004 care-l tintuieste la pat pentru 9 ani.
  —————————————————————————————–
  50.
  Vladimir Nicu – la 76 de ani – / 1928 – 2004 / – istoric, om politic, iradiat-otrăvit.
  49.
  episcopul Doremidont – la 45 de ani – / 1961 -2006 /, » accident» la comandă.
  48.
  corpul lui Andrei Buzu, patriot şi primar de Drăsliceni, r. Criuleni a fost găsit într-o fântâna.
  47.
  Victor Ciutac – la 71 de ani – / 1938 – 2009 / – actor, iradiat-otrăvit
  46.
  Grigore Vieru – la 74 de ani – / 1935 – 2009 / – poet national, «accident» înscenat.
  45.
  Ion Conţescu – omorât in 2009, profesor, istoric, iradiat-otrăvit.
  44.
  Andrei Vartic, la 61 de ani – / 1948 – 2009 / – publicist, poet, savant, otrăvit-iradiat.
  43.
  Andrei Savciuc , la 21 de ani – / 1988 -2009 / – student la Bucureşti, «accident» înscenat.
  41- 42.
  Tudor Cataraga – la 54 de ani – / 1956 – 2010 / – sculptor,
  / asasinat /»accident» rutier la comanda “/ împreuna cu soţia sa Dora /
  40.
  Vlad Gheorghelas – la 61 de ani – / 1950 -2011 / –
  cântăreţ, iradiat-otrăvit / cancer /.
  39.
  Andrei Buzu – patriot şi primar PPCD în s. Drăsliceni /Criuleni,
  omorât si aruncat intr-o fântâna la 4 August 2007.
  38.
  Valentin Ciobanu, fost vice-preşedinte al PPCD, la 14 septembrie 1998,
  a fost omorât cu lovituri de răngi in mijlocul zilei, chiar în pragul casei sale.
  37.
  Leonida Lari – / la 62 de ani, 1949 – 2011 /
  scriitoare şi martiră naţională unionistă, iradiată la «cancer»
  şi fratele ei Leonard Tuchilatu, poet /1951-1975/, «răpus» in armata rusească.
  Toate persoanele care intrau în holul de la Teatrul de Operă din Chişinău pt. a-şi lua rămas bun de la ea, erau foarte atent fotografiate, gen tip document, de un profesionist din SIS-tem. Atenţie: dec. 2011 cu AIE la Putere !
  36.
  Vasile Vatamanu – / la 56 de ani , 1955-2011 /, deputat în primul Parlament democrat din 1990,
  jurnalist sportiv şi mare prieten al familiei poetului martir Grigore Vieru.
  «Accident» rutier prin orbire din faţă lângă Străşeni.
  35.
  Marius Sava, un tânar licean de 19 ani omorât la Timişoara la 4 Septembrie 2011,
  în timpul expozitiei Steagului lui Ştefan cel Mare,
  adus de la Bucureşti la Muzeul de Istorie din Chişinău / 24 August – 12 Septembrie 2011 /
  34.
  Tudor Arnăut /1959 – 2012/, profesor de istorie la Universitatea din Chişinău;
  «un alt accident rutier» ca «recompensă» ocultă pentru toate relaţiile lui strânse cu România,
  asasinat cu o zi inaintea /27 Aprilie / începerii unei importante Conferinţe Internaţionale
  a Istoricilor cu referinţă la data de 16 mai 1812 –
  Bicentenarul ocupaţiei noastre de catre Imperiul tarist.
  33.
  Andrei Burlea / 1980 – 17 iunie 2012 /, înjunghiat mortal de 2 rusofofili rusofoni mancurţi
  pentru faptul că cânta în româneste în barul «Veşca» din s. Durleşti.
  / Prietenul sau Roman Vitiu şi el înjunghiat, suptavietuieşte fiind grav rănit /.
  32.
  Violeta Proca – o taximetristă din s. Budeşti, o suburbie a Chişinăului,
  omorâtă cu bestialitate de nişte terorişti găgăuzi în iulie 2012,
  în drum spre Comrat, pentru faptul că a vorbit româneşte cu ei.
  31.
  Un alt martir disident anti-comunist asasinat:
  inginerul Gheorghe David /1943-2007/ originar din s. Pepeni/ Sângerei
  – trimis in anul 1987 la o inchisoare-psihiatrica din Dnepropetrovsk din Ucraina
  de catre Marele Judecator-Presedinte filatelist Nicolae Timofte
  – iar apoi omorât de fortele teroriste comuniste voroniste la 21 iulie 2007 când avea doar 64 de ani, pentru faptul ca s-a adresat la CEDO la Strasbourg, care ulterior in 2008 i-a facut dreptate.
  30.
  – jurnalistul Alecu Mocanu, /1955- 2012 /
  otravit si iradiat pt. spiritul sau unionist si protestatar contra nelegiuirilor neo-comuniste totalitare de la Casa Radio din 2005.
  29.
  – Eugen Gheorghita, otravit si iradiat,
  jurnalist de la saptamânalul «Literatura si Arta » din Chisinau
  28.
  – UN ANONIM UNIONIST
  / autoritatile filateliste moftiste si presa ne-libera nu ne permit sa stim
  si noi numele lui adevarat /
  Un bărbat de 59 de ani, din satul Cociulia Nouă, raionul Leova,
  înjunghiat cu un cuţit în spate pentru că i-a recomandat unui consătean rusofon venetic
  să vorbească în limba română / 25 Martie 2013 /
  27.
  – Valeriu Graur /n.1940 or.Reni-2012 /
  renumit anti-comunist si unionist fervent din anii 1970 trimis în Gulagurile
  din Siberia, apoi stabilit recent la Bucureşti: un alt «cadou„ sinistru
  al ocupanților moscali: trimiterea lui «specială «pe lumea cealalată
  exact în ziua premergătoare Duminicii de 16 Septembrie 2012, când la
  Chişinău s-a organizat cel mai mare Marş Unionist din istorie,
  26.
  – poetul-martir Dumitru Matcovschi /1939-2013/, caruia i se organizează un accident iniţial la comandă la 17 mai 1989,
  ca răsplată pt.curajul său de a fi publicat în 1988 în revista literară
  Nistru un articol-bombă „Veşmântul fiinţei noastre latineşti”
  scris de reputatul lingvist martir Val. Mândâcanu, ca apoi prin iradieri şi otrăviri sa fie lichidat pt.ingropare «specială„ la 28 iunie 2013 – 28 iunie 1940, zi simbolică de doliu naţional de la ocuparea Basarabiei de către trupele teroriste criminale ruso-comuniste
  şi în timpul unui alt Marş Unionist din Chişinău.
  25.
  – Vasile Toma Mucenicul, poet liric si satiric Unionist
  responsabil de respectarea legislaţiei lingvistice la Primaria Chisinau
  / 2 ian.1954 – 27 martie 2013/ /data simbolica de “sacrificiu” moscalesc?/
  nascut in s. Cioara/Hâncesti, un ostas al maresalului Ion Antonescu
  – accident terorist la comanda ocupantilor in 2004
  si tintuit nemiscat la pat pentru pozitia sa civica Unionista
  24.
  – doamna Maria Moscalu din Căuşeni, omorâtă pentru că pleda în favoarea limbii române, iar unul dintre feciorii săi a ajuns să sufere de o maladie pe care, de doi ani deja, medicii nu o pot identifica. Între timp, a fost tratat de mai multe boli, cu diverse medicamente… Acum, potrivit sotului Simion Moscalu, medicii nu mai vor să vorbească cu el.
  ………
  —————————————————————————————————————–
  OTRAVIRI = ATACURI CEREBRALE / INFARCT /
  23.
  – tânarul Octavian Glib, injunghiat mortal in 1996 la vârsta de 23 de ani, patriot si Unionist, fiul cel mare al cântaretului de muzica populara Unionist Nicolae Glib din s. Pepeni, jud. Balti /care sufera si el un ATAC CEREBRAL prin otravire in 2012
  pentru participarea sa la evenimentele UNIONISTE,
  a) – ca si actorul Unionist Gheorghe Urschi, la revenirea sa din România, in iunie 2011,
  sufera un ATAC CEREBRAL dupa care nu si-a mai revenit complet /
  b) – si vestita cântareata românca Irina Loghin / cu tata basarabean, sufera si ea un ATAC CEREBRAL
  imediat dupa revenirea la Bucuresti de la Chisinau, la 17 mai 2012,
  unde participase la manifestarile de doliu negru la 200 de ani
  de la ocuparea Moldovei de Est / 16 mai 1812/ de catre Imperiul tarist.
  c) – si o alta cântareata est-moldoveana unionista refugiata la Pitesti, Nina Crulicovschi
  sufera de o “boala rara” si misterioasa la cap:
  pe creier i s-au descoperit nu mai puţin de cinci chisturi “bizare”.
  d) – in luna iulie 2010, cercetatorul român nord-bucovinean in domeniul fenomenelogiilor de frontiera, Vasile Rudan a susținut în București “Cursul intensiv teoretic si practic de protecție si autoapărare extrasenzorială”. Imediat după terminarea acestui curs,
  Vasile Rudan a suferit UN ATAC CEREBRAL
  în urma căruia i-a fost afectată funcția vorbirii.
  e)
  ultimul din aceasta lista macabra este jurnalistul UNIONIST Boris Vieru,
  anti-comunist, deputat in Parlament din partea Partidului Liberal,
  care la inceputului lui ianuarie 2014 este internat la spital cu „o trauma craniana” grava
  denumire sofisticata care se traduce prin ATAC CEREBRAL,
  deci otravit prin mâncare si bautura de catre cineva din „colegii” sau „prietenii” lui „buni”.
  f)
  prin anul 1982 fiica cea mica a lui Ilie Bratu, mare patriot unionist,
  se imbolnaveste “subit” de o boala grea infectioasa rara, dar ramâne vie, gratie eforturilor medicilor. Motivul ? Ilie Bratu reusise sa obtina deschiderea unei grupe in limba româna la gradinita vecina rusofona in plina ocupatie ruseasca si rusificare totala a moldovenilor.
  Nota:
  O OTRAVĂ nedepistabilă
  se introduce în mâncare sau băutură
  care provoacă ulterior ATACUL CEREBRAL / = INFARCT /
  şi nu lasă alte urme !
  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
  =========== BUCOVINA DE NORD ===========
  ——— ♥ ȘI TOATĂ BASAⱤABIA E ⱤOMÂNIA ♥ ———–
  —————♥—♥—♥— RE-U N I R E ! —♥—♥—♥———
  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
  UNICA NOASTRĂ SALVARE ȘI REVENIREA LA NORMALITATE !
  TRĂIASCĂ ROMÂNIA MARE ÎN VECHILE HOTARE
  ȘI ÎN BAZA „ACTULUI RE-UNIRII’ PT. TOTDEAUNA
  A BASARABIEI CU MOLDOVA ISTORICĂ
  ÎN CADRUL ROMÂNIEI MARI
  VOTAT DE „SFATUL ȚĂRII’ LA CHIȘINĂU LA 27 MARTIE 1918 !
  ====================================================

  PLUS cei 7 tineri torturaţi, schingiuiţi și masacraţi de către teroristii-poliţişti mascaţi comunisti in acel Aprilie Negru 2009 in timpul protestelor anti-comuniste și anti-voroniste de la Chișinău. Atentie: Ucigaşii nu a fost pedepsiţi !
  22.
  Valeriu Boboc din s. Sângera / 5 mai 1985 – 7 aprilie 2009/
  omorât in batai de «Oamenii Legii» pe Piata Mare din Chisinau la 7 aprilie 2009
  21.
  Ion Ţâbuleac /n.1987 s. Bolohan/Orhei – 7 aprilie 2009, Chisinau/
  20.
  Eugen Ţapu din or. Soroca
  19.
  Maxim Canişev din s. Christofor/Ungheni,
  omorât bestial de politistii teroristi si aruncat in lacul Ghidighici la 8 aprilie 2009 si apoi gasit la 19 aprilie 2009.
  18.
  Radu Ciobanu, decedat ‘la comanda» la 24 iunie 2009 in s. Cornesti/ Ungheni
  si in urma torturii din «coridorul mortii» de la Procuratura neo-comunista din Chisinau.
  17.
  Ruslan Melinte, un tânar romantic din s. Peticeni/Calarasi, simpatizant si agitator pro-PLDM, partidul lui Vlad Filat,si ucis miseleste la 25 iunie 2009 de catre comunistii teroristi voronisti-tkaciukisti locali,
  16.
  Vasilică Dumistraşcu /1982 – 26 Mai 2014/,
  patriot român din s. Brânza, jud. Cahul, mort după 5 ani în urma rănilor
  din timpul torturii de regimul poliţienesc voronist comunist din aprilie 2009.
  ———————————————————————————–
  Asasinate contra cetatenilor din România
  aflati pe teritoriul din Rep. Moldova:
  15.
  – Iosif Czaba Andrei Vass de 31 de ani, arestat de politisti, strangulat si spânzurat la 22 septembrie 2013 intr-o celula de detentie provizorie la Inspectoratul de politie din or. Soroca Crescut la o casa de copii din Bucuresti, Andrei a venit la Chisinau in 2012,
  dorind să-i ajute pe bătrânii lăsaţi în voia soartei, aşa cum face de opt ani tatăl său adoptiv, Taco Slagter, un jurnalist din Olanda, prin intermediul fundaţiei “Max Maakt Mogelijk”, înfiinţată împreună cu fratele său.
  Andrei era asistent de proiect în cadrul fundaţiei de caritate.
  Declaratia lui Taco Slagter,: „Vreau să demonstrez că se poate lupta
  cu sistemul şi corupţia în Rep. Moldova. Vreau să se facă dreptate.“
  14.
  – Angela Macovei de 54 de ani din or. Pascani, “lovita” intentionat mortal de o masina
  de pe contrasens lânga s. Cismea, Orhei la 2 dec. 2013.
  Sotia unui cunoscut om de afaceri Mihai Macovei
  managerul societății “ProConsult Company”, cei doi soți se aflau în Soroca,
  întrucât firma lor subcontractase o lucrare pentru reabilitarea Cetății lui Stefan cel Mare.
  13.
  Cetaţeanul din România,
  Florin Botezatu de 23 de ani, din s. Fedeşti, comuna Suletea, jud Vaslui,
  aflat în vizită la logodnica însărcinată, Titiana Jarovlea,
  s. Băneşti, în Rep. Moldova, la viitorii socri, pentru a stabili detaliile despre nuntă.
  La 8 martie 2014 Florin Botezatu a murit în urma unui „grav accident rutier„
  produs de către poliţistul Alecu Bujniţa din clanul mafiot poliţienesc Telenești
  şi care a fugit de la locul crimei.
  Autorităţile Juridice Timoftiene încearcă să muşamalizeze acest asasinat
  iar numele lui Florin Botezatu este interzis să fie publicat
  în presa „liberă pro-europeană„ din Rep. Moldova.

  Asasinate in Bucovina de Nord și Sudul Basarabiei noastre istorice
  aflate sub ocupatia ucraineasca:
  ——————————————————————
  12.
  În 1993 patriotul şi primarul Ion Rotaru din s. Boian, judeţul Cernăuţi,
  şi-a pierdut minţile după ce unul din fii săi a fost ucis în condiţii «enigmatice».
  11.
  Mihai Jar / 1960-1999 / mare patriot şi directorul şcolii românesti 26 din or. Cernăuţi, —
  «moare subit» /=otrăvit-iradiat/.
  10.
  Adrian Dohotaru – la 56 de ani –/1939 -1995/ – diplomat român,
  «accident mortal» înscenat pe autotrasa «ucraineană» de lânga Chilia la sud la Dunăre.
  9.
  Ștefan Lupu, directorul școlii din s. Cartal (azi “Orlovka”, raionul Reni),
  mort de “cancer” la comanda.
  Persecutat de autorități și Serviciile Ucrainene de Securitate.
  Mare apărător al învățământului în limba română în Sudul Basarabiei.
  8.
  – In cazul Părintelui-ieromonah Atanasie (Stan Petcu),
  cu aceeaşi apartenenţă bisericească,
  cu şcoală în România, cetăţean şi el al R. Moldova, originar de la Ciamaşir, Chilia, s-a mers mult mai departe.
  Acesta a fost găsit mort într-o dimineaţă de vară pe o bancă din parcul central din Ismail.
  Versiunea oficială, trecută în expertiza medico-legală: «strangulare»,
  deşi nu avea nicio urmă pe gât, în schimb avea tâmpla năsădită.
  Nimeni, cu excepţia celor de la instituţiile speciale din Ucraina şi de la Ministerul de Externe al R. Moldova,
  nu au pus la îndoială faptul unui omor premeditat.
  ————————————————————-
  7.
  Maria Isaicu, învăţatoare, din s. Cocieri din Transnistria, omorâtă în1992
  şi aruncată într-o fântână de cazacii terorişti pt. faptul
  că purta tricolorul românesc in drum spre şcoală.
  6.
  plus cei câţiva monahi tineri de la mănăstirile Căpriana, Ţipova, etc.
  omorâti de capii bisericii rusofile teroriste şi vasale Kremliniste
  pentru vederile lor pro-româneşti /suntem in căutarea numelor lor /.
  5.
  plus cele câteva sute de victime moldovene din timpul războiului cu ruşii de la Nistru din 1992.

  – Daca cunoaşteti şi alte cazuri de asasinate politice,
  vă rugăm să completaţi această listă sângerândă a EROILOR NOSTRI.
  ——————————————————————
  Nota Speciala:
  Şi în anul 1917
  premergător Unirii Basarabiei cu România de la 27 Martie 1918,
  mai mulţi Patrioţi Unioniști basarabeni au fost ucişi de către bandiţii ocupanţi bolşevici:
  4.
  Alexei Mateevici, poetul naţional si preot martir
  /n. 27 Martie 1888 s. Căinari – d. 24 August 1917,Chişinău /, otrăvit.
  3.
  Simion Murafa
  (n. 1887, Cotiujenii Mari, Șoldănești – d. 20 August 1917, Chişinău)
  jurist, fruntaș al mișcării naționale din Basarabia, publicist,
  promotor al culturii muzicale. Impuşcat din spate de teroriştii ocupanţi.
  2.
  împreună cu Andrei Hodorogea
  (n. 1878, Slobozia-Hodorogea, Orhei – d. 20 August 1917, Chişinău),
  inginer-hotarnic, participant la mișcarea națională din preajma Unirii din 27 Martie 1918
  ambii împuşcați din spate de teroriştii ocupanţi bolşevici.

  Din fericire, alți doi patrioți unioniști, scriitorul bucovinean Liviu S. Marian /1883-1942/
  și amicul lui, Romulus Cioflec, scapă cu viață în acea zi neagră de 20 august 1917
  din această ambuscadă organizată de bandiții ocupanți
  la via lor de pe șoseaua Hânceștilor de la marginea de sud a Chișinăului.

  În 1933, în Parcul Catedralei din Chișinău, a fost înălțat un monument în memoria
  celor trei martiri basarabeni, dar care a fost distrus
  după un ordin al administrației comuniste după ocupaţia sovietică din1940.
  1.
  Majoritatea celor 86 de deputati din “Sfatul Tarii” care au votat la 27 martie 1918
  Unirea pt. TOTDEAUNA a Basarabiei cu România
  si care au ramas la Chisinau dupa ocupatia sovietica din 1940,
  au fost omorâti de NKVD sau deportati in Siberia unde au murit de foame, frig si boli.
  ———————————————————————————————————————————–
  SA NE RUGĂM PENTRU SUFLETELE MARTIRILOR NOSTRI
  DE DINCOLO !

Lasă un răspuns

Next Post

Cumpără produse românești ! #Saptamana 3

mar feb. 17 , 2015
Am hotarat sa pornim o campanie prin care sa-i facem pe romani sa inteleaga cat de important este sa cumpere produse romanesti si cum vor imbunatati astfel atat economia locala si vor salva in acelasi timp si locurile de munca ale unor romani. Să cumpărăm produse de folosință românești și să […]
Cumpără produse românești !, sursa imagine: facebook.com/balaurul.roman

Poate vă place și:

libris.ro