Site icon Glasul.info

Bogdan Diaconu: “Am depus propunerea legislativă privind Fondul pentru Viitorul României”

Am depus propunerea legislativă privind Fondul pentru Viitorul României

1. Prin prezenta lege se înființează Fondul pentru Viitorul României, prescurtat FVR.

2. Fondul pentru Viitorul României este alcătuit din sumele provenite din taxa de responsabilitate socială.

3. Orice companie a cărei cifră de afaceri anuală depășește echivalentul în lei a 10 milioane de euro plătește la încheierea anului fiscal taxa de responsabilitate socială care este echivalentul a 0,5 la sută din cifra de afaceri.

4. Fondul pentru Viitorul României este administrat de Banca Națională a României.

5. (1). Fondurile colectate din taxa de responsabilitate socială în cadrul Fondului pentru Viitorul României sunt păstrate într-un cont special dedicat al Băncii Naționale a României, având ca utilizare plata lunară de burse școlare de merit pentru toți elevii care obțin la toate materiile pe perioada anului școlar calificativul de ”Foarte bine” pentru ciclul primar sau premiul I, II sau III în cadrul sistemului educațional de stat în ciclul gimnazial sau liceal, precum și pentru toți elevii din sistemul de învățământ preuniversitar calificați la olimpiadele naționale sau internaționale.

(2). Bursa FVR se acordă pe o perioadă de un an calendaristic începând cu luna imediat următoare încheierii anului școlar. După adoptarea prezentei legi, acordarea burselor FVR începe imediat după încheierea anului fiscal în curs până la încheierea anului școlar.
(3). Fiecare unitate de învățământ în care se predau cursuri la clasele I-XII va comunica imediat Băncii Naționale a României după emiterea diplomelor la sfârșit de an școlar numărul de premianți și numărul de elevi olimpici calificați la olimpiadele naționale sau internaționale pentru acordarea de burse FVR, precum și contul instituției de învățământ pentru trimiterea sumei care să acopere plata burselor FVR pentru 12 luni.
(4). Instituția de învățământ va înmâna bursa lunar pe bază de chitanță mamei, tatălui dacă elevul este doar în îngrijirea acestuia sau tutorelui legal.
(5). În cazul copiilor instituționalizați care se încadrează în prevederile prezentei legi, bursa va fi preluată de instituția care răspunde de elev care va face dovada felului în care folosește această sumă pentru nevoile elevului premiant.
(6).Cuantumul bursei FVR va fi de 500 RON pentru elevii care au obținut premiul I, de 400 RON pentru elevii care au obținut premiul II și de 300 RON pentru elevii care au obținut premiul III, de 500 de RON pentru elevii din ciclul primar care au obținut în decursul anului școlar doar calificative de ”Foarte bine” și de 500 de RON pentru elvii care s-au calificat la olimpiadele naționale sau internaționale.
(7). Instituțiile de învățământ au obligația să folosească sumele primite pentru bursele FVR doar în acest scop și să achite suma lunară aferentă fiecărui elev premiant în prima săptămână a fiecărei luni.

6. Sumele colectate în Fondul pentru Viitorul României care depășesc necesarul asigurării burselor FVR se capitalizează, urmând a fi folosite în același scop în anii următori, asigurând continuitatea burselor.

Iniţiator:
Deputat Bogdan Diaconu
Președintele Partidului România Unită

Sursa: Bogdan Diaconu

Partidul Romania Unita : Comunicat de presă PRU: Solicit Guvernului oprirea privatizărilor și eficientizarea companiilor de stat, nu înstrăinarea lor
Partidul Romania Unita : Comunicat de presă PRU: Solicit Guvernului oprirea privatizărilor și eficientizarea companiilor de stat, nu înstrăinarea lor
Exit mobile version