Constantin Codreanu: “Cer curmarea practicilor de reînviere și reabilitare simbolică a imperialismului austriac în ritualuri publice din România”

Constantin Codreanu: “Cer curmarea practicilor metodice şi sistematice de reînviere ceremonială publică a spiritului militar habsburgic în municipiile Alba Iulia, Timişoara, Deva, Caransebeş şi a practicilor de reabilitare simbolică a imperialismului austriac în ritualuri publice din România”

“Miercuri, 21 noiembrie 2018, deputatul PMP Constantin Codreanu, preşedinte al Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării, a prezentat în Camera Deputaţilor o amplă declaraţie politică privind necesitatea curmării practicilor metodice şi sistematice de reînviere ceremonială publică a spiritului militar habsburgic în municipiile Alba Iulia, Timişoara, Deva, Caransebeş şi a practicilor de reabilitare simbolică a imperialismului austriac în ritualuri publice din România.

În declaraţia sa politică, deputatul Constantin Codreanu a ţinut să puncteze:

”Domnule preşedinte, distinşi colegi, „Cine controlează trecutul controlează viitorul. Cine controlează prezentul controlează trecutul”. Am adus în atenţie aceste cuvinte ale reputatului scriitor englez George Orwell, romanul „1984”, pentru a semnala un caz ieşit din comun, revoltător şi de neimaginat în vreo altă ţară decât România.

Săptămâna trecută, am interpelat în legătură cu acest caz Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Prefectura judeţului Alba şi Prefectura judeţului Timiş. Să vedem despre ce este vorba. În anul 2006 s-a instituit în Alba Iulia o practică nepotrivită, sfidătoare, cu valenţe propagandistice şi politice provocatoare, dar şi cu un imens potenţial de jignire la adresa demnităţii poporului român şi de instigare făţişă contra Marii Uniri realizate de poporul nostru în anul 1918. Aşa-zise „gărzi austriece” armate, îmbrăcate în uniforme imperiale austriece, defilează cu pompă şi zgomot, cu ocazii obişnuite sau festive, în cetatea Alba Carolina, într-un „marş triumfal al corpurilor de artilerie, infanterie şi cavalerie” ale defunctului imperiu habsburgic.

Această practică, inexistentă între 1918 şi 2005, a fost până anul acesta unică în România şi are menirea să „reînvie spiritul militar al perioadei habsburgice pentru Alba Iulia”, prin activitate metodică şi sistematică în cadrul public, activitate percepută de către mulţi dintre români drept una de sfidare făţişă a suveranităţii României. O asemenea practică nu mai există în niciun alt stat care a scuturat jugul austro-ungar acum 100 de ani.

Ritualurile repetitive ale gărzilor imperiale austriece transmit un mesaj militar-identitar cu trimitere la eroismul unei armate care s-a remarcat de-a lungul secolelor ca luptătoare împotriva românilor şi a identităţii lor. În fiecare sfârşit de săptămână (toate sâmbetele şi duminicile din perioada 1 mai – 15 octombrie a fiecărui an) are loc ceremonialul schimbului gărzii austriece de onoare a cetăţii cu salve din tun. Aşa-numitele gărzi austriece armate din municipiul Alba Iulia utilizează însemne heraldice, simboluri şi drapele din perioada defunctului imperiu habsburgic. De asemenea, cele între 20 şi 30 de persoane implicate în ceremonialul schimbului de gărzi imperiale austriece din Alba Iulia utilizează un anumit număr de animale (cai, între 3 şi 6 exemplare), arme (săbii, puşti cu baionetă), instrumente muzicale de percuţie (tobe mari şi mici) sau de suflat (goarne sau trompete).

Chiar dacă primăria municipiului Alba Iulia face formal trimitere la controlul cetăţii de către Armata Română după anul 1918, când oraşul a fost eliberat de sub ocupaţia străină şi a devenit Capitala Unirii, administraţia locală şi centrală doresc să menţină viu spiritul militar imperial habsburgic, permiţând reabilitarea simbolică a ocupaţiei militare străine şi a atrocităţilor la care armata austriacă s-a dedat contra românilor transilvăneni majoritari şi a Bisericii lor. Existenţa actualelor gărzi imperiale austriece armate la Alba Iulia sfidează miile de victime româneşti făcute de imperiul austriac şi armata sa. Multe dintre aceste victime au fost martirizate chiar în cetatea Alba Carolina. Distrugerea de către armata austriacă, sub conducerea generalului criminal Bukow, a circa 200 de mănăstiri româneşti din Transilvania este un fapt de notorietate, întipărit adânc în memoria poporului român. Salvele de tunuri trase zilnic la Alba Iulia de către gărzile imperiale austriece armate amintesc de distrugerea cu tunul a mănăstirilor româneşti, instituţii sacre prin care identitatea românească încerca să supravieţuiască opresiunii străine.

În opinia noastră, existenţa gărzilor imperiale austriece armate în România şi mărşăluirea lor ritualică la Alba Iulia, în oraşul Marii Uniri, reprezintă un sacrilegiu, o formă de necinstire a tuturor victimelor opresiunii austriece din pământurile româneşti ocupate altădată de imperiu. Totodată, aceste ritualuri militare străine desfăşurate în spaţiul public reprezintă o încălcare a fidelităţii faţă de ţară.

Amintesc că în 1785 armata austriacă i-a executat prin tragere pe roată pe eroii români Horea şi Cloşca, chiar la porţile cetăţii din Alba Iulia, acolo unde se află un monument în amintirea martiriului lor, monument lăsat în paragină de către autorităţile locale şi centrale române. Este o ironie a sorţii şi o bătaie de joc faptul că astăzi gărzile imperiale austriece defilează frecvent chiar în faţa porţii cetăţii, acolo unde se află acest monument ridicat în amintirea martirilor români Horea, Cloşca şi Crişan, conducătorii răscoalei ţăranilor români din Transilvania din 1784.

Precizăm de asemenea că cetatea Alba Carolina nu a fost construită de către austrieci, ci de ţăranii români din Transilvania, puşi la muncă forţată de către armata imperială austriacă între anii 1715-1738. Se ştie că foarte mulţi dintre ţăranii români puşi la muncă silnică au murit în timpul lucrărilor de construcţie, sub baionetele austriece.

Sub pretextul reconstituirilor istorice, organizatorii ritualurilor militare austriece din Alba Iulia recurg la manipulare prin faptul că toate comenzile sunt date în limba română, insinuând astfel că armata austriacă, ca element al autorităţii şi suveranităţii imperiale asupra Transilvaniei, ar fi tolerat şi utilizat limba română. Prezentarea ritualică în public a unei false imagini edulcorate a unui pilon de bază al imperialismului austriac constituie o jignire adusă bunului simţ elementar şi nu poate fi acceptată.

Presa locală albaiuliană a scris în legătură cu subiectul costurilor pentru ceremonialul public al gărzilor imperiale austriece: ”Pentru desfăşurarea spectacolelor din acest an, Primăria Alba Iulia plăteşte firmei Corint Hotel Medieval SRL 336.000 lei, adică peste 72.000 de euro. Serviciul a fost contractat prin achiziţie directă. În 2016, firmei respective i-a fost transferat, prin cesionare, cu aprobarea Consiliului Local, un contract de asociere prin care a fost concesionată aproape o treime din suprafaţa Cetăţii Alba Carolina, pe o perioadă de 49 de ani, pentru care se plăteşte suma de 800 euro/lună. Firma are doi acţionari, pe soţia şi fiica lui Daniel Sabău, Doina Amalia Sabău respectiv Ada Patricia Mihuţ”.

După Unirea Transilvaniei cu Țara mamă România, autorităţile statului nostru au întreprins un şir de măsuri cu caracter simbolic menite să demanteleze semiotica imperialismului habsburgic şi austro-ungar. Printre acestea au fost construirea la Alba Iulia a Catedralei Episcopale Ortodoxe sau a fost edificat monumentul Domnitorului Mihai Viteazul, care îşi alesese Alba Iulia drept capitală a celor trei principate române unite sub sceptrul său acum mai bine de patru secole.

În amintirea scuturării jugului austro-ungar şi Unirii de la 1 decembrie 1918, fosta casina militară a cetăţii de la Alba Iulia, actuala Sală a Unirii, a fost consistent înfrumuseţată, cu prilejul încoronării Regelui Ferdinand şi a Reginei Maria, din 15 octombrie 1922. Atunci, Sălii Unirii i s-au adăugat bolta, un portal monumental în dreptul intrării, în forma unui arc de triumf, decorat cu frunze de lauri şi încununat de două ori cu stema României Mari.

Cazul gărzilor imperiale austriece armate de la Alba Iulia poate fi utilizat ca precedent şi pretext justificator de către grupări nostalgice, revizioniste sau extremiste, cu tentă izolaţionistă sau separatistă din alte judeţe ale ţării pentru introducerea unor gărzi armate străine pentru reînvierea spiritului altor regimuri revolute şi pentru sfidarea Unirii din 1918. De altfel, precedentul de la Alba Iulia a fost utilizat deja anul acesta (sâmbătă, 12 mai şi ulterior) în procesiuni ritualice în spaţiul public al municipiului Timişoara, de către Asociaţia Eugenio de Savoya, cu sprijinul fabricii de bere Timişoreana, fapt reflectat în presă.

Presa naţională a mai scris că gărzile imperiale austriece de la Alba Iulia au defilat şi în alte localităţi ale României, cum ar fi municipiul Deva din judeţul Hunedoara. Astfel, în anul 2014, cu ocazia ”Serbărilor Devei”, gărzile imperiale austriece de la Alba Iulia nu doar că au defilat în municipiul Deva, ci au tras şi salve de tun.

De asemenea, presa naţională a relatat că gărzile imperiale austriece din Timişoara, organizate de Asociaţia Eugenio de Savoya, au extins în municipiul Caransebeş, judeţul Caraş-Severin, practica de reînviere a spiritului militar imperial austriac.

Ritualurile militare austriece organizate în România nu prezintă istoria naţiunii şi statului nostru, ci istoria unui imperiu opresor împotriva căruia am luptat. Aceste ritualuri militare străine din ţara noastră, cu ţinte ideologice şi propagandistice evidente, amintesc comportamente publice specifice sindromului Helsinki.

Reţinem faptul că tot mai mulţi români, din întreaga ţară şi din jurul graniţelor, îşi ridică vocea răspicat împotriva practicilor de reînviere a spiritului militar imperial austriac la Alba Iulia, Timişoara, Deva şi Caransebeş.

Observăm de asemenea că un şir de organizaţii neguvernamentale, printre care şi Asociaţia Neamunit, le-au adresat, încă din 10 septembrie 2018, autorităţilor publice române locale şi centrale scrisori şi petiţii prin care şi-au exprimat protestul faţă de practicile de sfidare a victimelor româneşti ale imperialismului şi militarismului austriac şi austro-ungar şi de glorificare în România a armatei imperiale austriece chiar în anul Centenarului Marii Uniri. Aceste proteste publice ale componentelor societăţii civile, având mai multe ecouri în presa locală şi naţională, au fost, spre nedumerirea şi regretul nostru, neglijate complet de către autorităţile române petiţionate şi lăsate fără răspuns în termenul prescris de lege.

Întrucât suntem în anul Centenarului Marii Uniri, când marcăm inclusiv scuturarea jugului austro-ungar îndurat timp de secole de românii din Transilvania, precum şi date fiind pregătirile avansate pentru marcarea Centenarului, sesizez oficial şi pe această cale Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Prefectura judeţului Alba şi Prefectura judeţului Timiş şi le cer respectuos să intervină în regim de urgenţă, împreună cu administraţia publică locală şi alte instituţii implicate, abilitate sau competente, în vederea analizării complexe, sub toate aspectele, a cazurilor aduse în atenţie şi curmării practicii metodice şi sistematice de reînviere ceremonială publică a spiritului militar habsburgic în municipiile Alba Iulia, Timişoara, Deva, Caransebeş şi a practicilor de reabilitare simbolică a imperialismului austriac în România”.”, a transmis deputatul Constantin Codreanu

Abonează-te și la canalul nostru de WhatsApppentru a primi postările noastre și acolo.


Abonează-te acum la canalul nostru de Telegram Glasul.info, pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente știri

Showing 1-8 of 13 Books

Istoria ilustrata a Transilvaniei

By: Ioan Bolovan, Ioan-Aurel Pop

O istorie generală a unei țări, a unei provincii sau a unei regiuni are obligația să recompună prezentul oamenilor care au trăit în trecut în funcție de rolul jucat de fiecare entitate, grupare, etnie, confesiune componentă. Dar, ca toate celelalte istorii, nici aceasta nu poate răspunde tuturor problemelor spinoase ale trecutului și prezentului Transilvaniei. Totuși, încearcă să explice, din perspectiva întregii

Ardealul. Tinuturile de pe Olt. Tinuturile de pe Mures

By: Silvestru Moldovan

Silvestru Moldovan face parte din acele generatii de romani ardeleni care stiau totul: vorbeau, citeau si scriau in romana, maghiara si germana, ceea ce le-a creat libertatea de a se misca in orice regiune a Principatului, de a sta de vorba cu oricine in limba aceluia si de a cunoaste cel putin trei culturi. Asemenea intelectuali au rasarit din pamantul

Dictionarul numirilor de localitati cu poporatiune romana din Ungaria

By: Silvestru Moldovan

Aceasta carte face parte din colectia Infoteca a editurii Scripta si reprezinta o reeditare dupa un secol a unui instrument lexicografic de baza pentru cultura romaneasca. Practic, este o imensa arhiva ordonata, care ofera informatie de prim interes in compartimente definitorii ale Transilvaniei istorice: populatie, asezaminte de cult, denumirea localitatilor in expresie romaneasca, maghiara si germana.

Romania 1989 - de la revolta populara la lovitura de Stat

By: Corvin Lupu

Romania 1989 - de la revolta populara la lovitura de Stat - Corvin Lupu

Oranki amintiri din captivitate

By: Dimitrie Bejan

Oranki amintiri din captivitate, ParinteleDimitrie Bejan

Tratatul cu Ucraina. Istoria unei trădări naționale

By: Tiberiu Tudor

Tratatul cu Ucraina. Istoria unei tradari nationale - Tiberiu Tudor

Mihai Eminescu despre Unitatea Românilor

By: Gică Manole

Mihai Eminescu despre Unitatea Romanilor - Gica Manole

Scantei de peste veacuri

By: Dumitru Almas

Scantei de peste veacuri - Dumitru Almas
1 2

Abonează-te și la canalul nostru de WhatsApp pentru a primi postările noastre și acolo.


libris.ro

Drepturi de autor! Informaţiile publicate de glasul.info pot fi preluate de alte publicaţii online doar în limita a 500 de caractere şi cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.

Site-ul Glasul.info nu răspunde pentru opiniile comentatorilor, responsabilitatea formulării din comentarii revine integral autorului comentariului. Ne rezervăm dreptul de a șterge comentariile cu tentă rasistă, xenofobă,care incită la ură, sau la violență.


Glasul.info

Portalul Românilor de Pretutindeni - pledoarie pentru panromânism Contact: redactie@glasul.info

Lasă un răspuns

Next Post

Numele unui alt cumplit opresor habsburg al românilor este dat unui cămin de bătrâni inaugurat în România!

mie nov. 21 , 2018
Numele unui alt cumplit opresor habsburg al românilor este dat unui cămin de bătrâni inaugurat în România! Preambul: Potrivit Ordinului Curții de la Viena din 14 iulie 1765, semnat de Maria Tereza, “toate satele românești aflate în calea coloniștilor germani,trebuiau mutate in alte părți”. Ne scapă motivele pentru care cineva […]
Numele unui alt cumplit opresor habsburg al românilor este dat unui cămin de bătrâni inaugurat în România!, Foto: sibiu.justitiarul.ro

Poate vă place și:

libris.ro