16 Martie 1907: O nouă față a Răscoalei țărănești din 1907, cu disensiuni apărute între comandantul Reg. Siret nr. 11 şi prefectul judeţului Covurlui

Un raport din 16 Martie 1907 al comandantului Corpului 3 Armată privind disensiunile apărute între comandantul Regimentului Siret nr. 11 şi prefectul judeţului Covurlui cu privire la măsurile luate împotriva ţăranilor răsculaţi.

“REGATUL ROMÂNIEI MINISTERUL DE RĂZBOI
Corpul 3 Armată Secretariatul General
Serviciul Statului Major Intrat nr. 1 522, 17.03.1907
Confidenţial personal
Nr. 1 742
Anul 1907, luna martie, ziua 16
Corpul 3 Armată
către Ministerul de Război

Conform Ordinului dvs. nr. 6, am ordonat comandanţilor de divizii a numi pe comandanţii militari ai judeţelor. În judeţul Covurlui, a fost numit colonelul Deşliu, comandantul Regimentului Siret nr. 11. Imediat după primirea ordinului, colonelul Deşliu a plecat la prefectură şi a cerut o cameră, unde se află instalat telefonul cu care să poată comunica şi ordona trupelor din judeţ mijloacele cele mai energice pentru reprimarea răscoalelor. Prefectul nefiind în localitate, ci dus în judeţ, însoţit de 100 oameni şi 2 ofiţeri, colonelul Deşliu a comunicat direct ofiţerilor şi primarilor alăturatul Ordin nr. 1, precum numai primarilor alăturatul Ordin ameninţător nr. 2 [sic!]. La sosire, dl prefect al judeţului mi-a spus, protestând, că colonelul nu trebuia să dea aceste ordine fără să fie şi dânsul întrebat, că nu trebuie întrebuinţate mijloace aşa de energice, că rău s-a făcut de a se aresta capii răsculaţilor, fapt care va ocaziona noi dezordini, şi că în locurile unde sătenii vor fi făcut devastări să fie lăsaţi în pace dacă la sosirea trupelor se găsesc pe la casele lor şi la urmă se va vedea asupra măsurilor ce se vor lua contra capilor răsculaţilor. Am rugat pe dl prefect să renunţe la susceptibilitate, că noi lucrăm, cu toată energia posibilă, pentru obţinerea liniştii în interesul general al binelui ţării şi am ordonat colonelului Deşliu să se ducă imediat şi să se înţeleagă cu dl prefect, lucru ce s-a şi executat. Adaug că Ordinul ameninţător nr. 2 mai cu seamă a avut un efect foarte salutar. Numai cu modul acesta putem asigura liniştea şi după plecarea trupelor din satele răzvrătite. Comandantul Corpului 3 Armată, General de Divizie-Adjutant Warthiade”

“Nr. 1
Peste ordinul ce veţi da şefilor de detaşamente privitor la reprimarea
răscoalei, veţi comunica următorul ordin primarilor din comunele rurale:
Vă fac răspunzător de orice tulburare şi stricăciune s-ar face în comunele dvs.

Veţi comunica sătenilor că s-au dat ordine severe trupelor a trage
fără milă în grupe de răsculaţi, care nu se vor risipi la cea dintâi somaţie din
faţa trupelor.

În cătunele, unde se vor face devastări, răsculaţii vor fi urmăriţi şi ucişi
prin focuri, fără milă,
dacă nu vor preda dinainte sau în urmă pe capii răscoalei.
Comandantul Militar al judeţului Covurlui,
Colonel Ion C. Deşliu”

libris.ro

“Nr. 2 (ameninţător)
care nu s-a ordonat şi trupelor
Dlor Primari [ai] Comunelor Rurale,
A se face cunoscut sătenilor că la sosirea armatei în sat, toţi locuitorii trebuie să fie la casele lor. Acei care nu vor fi şi pentru care nu vor putea justifica absenţa lor, rămânând bine înţeles ca instiganţi, devastatori, li se vor pune
foc caselor lor.

În satele unde nu s-au făcut şi se vor face devastări, primarii vor preda
pe instigatori, dacă sunt fugiţi se vor pune foc avutului şi caselor lor.
Primarilor care nu vor denunţa pe instigatori li se vor pune foc avutului lor.
Comandantul militar al trupelor din judeţul Covurlui,
Colonel Ion C. Deşliu”

Nota noastră: După cum vedem în documentele ce redau o mică parte din felul cum a decurs Răscoala țărănească din 1907, PNL-ul era și pe atunci capabil de terorism de stat, “punând foc” caselor primarilor care nu erau în stare să-i prindă pe “instigatori”, sau teroriști, așa cum ne numește amețitul ăsta de Cuie Mîțu!


Glasul.info

Portalul Românilor de Pretutindeni - pledoarie pentru panromânism Contact: redactie@glasul.info