Gazeta Transilvaniei, 18 Aprilie 1896: “Maghiarizarea oficială a numelor comunelor”

În numărul 77 al publicației brașovene Gazeta Transilvaniei de pe data de 18 aprilie 1896, apărea la rubrica “Scrierile zilei” un scurt articol deosebit de important care reflecta viața minorităților sub “beneficiile” coroanei maghiare.

Față de utopiile descrise de Lucian Boia, Sabin Gherman și alți nostalgici ai dualismului austro-ungar sau ai ocupației habsburgice a Transilvaniei, realitatea din teren era una cu totul și cu totul altfel față de ceea ce povestesc acești antiromâni înverșunați și mercenari aflați în solda unor grupuri de interese filomaghiare.

Redăm integral articolul cu pricina din numărul 77 al publicației brașovene Gazeta Transilvaniei de pe data de 18 aprilie 1896:

Maghiarizarea oficială a numelor comunelor. Ministrul unguresc de interne, în înțelegere cu ministrul de comerț şi cu al instrucțiunei publice, a numit o comisiune mixtă, care să elaboreze un proiect cu privire la stabilirea unor nume „unitare“ și „definitive“ pentru toate comunele din ţările de sub coroana ungară.

În special comisiunei i s’a dat însărcinarea să inventeze un mod, prin care, „să se poată scrie corect ungureste toate numele de localităţi maghiare şi nemaghiare, — cu alte cuvinte să le maghiarizeze pe toate.

Comisiei i s’a dat mai departe însărcinarea, ca să propună modalitatea, prin care noile nume aă fie adoptate nu numai în oficii, ci şi din partea publicului; numele, cari au mai multe nume de același fel, să li se dea nume noi etc,

apiland.ro

În comisiune a fost numit ca president faimosul director al biroului statistic, lekelfalussy; apoi mai mulți membri corespondenți ai Academiei unguresti, casierul „Kulturegyelt”-ului din Cluşiu şi alţi șovinişti mari şi mici. Comisia şi-a şi presentat deja raportul cătră ministrul de interne, care în curând va avea să hotărească în privința aceasta.

Pentru de-a pute familiarisa mai cu succes publicul cu noile nume unguresti, „Bud. Hirl.” încă de pe-acuma își esprimă dorința, cele vreo 60 de ziare, ce apar în Budapesta în limba germană, să fie silite a se folosi numai de noile numiri unguresti, în locul celor germane.” ( Sursa: Gazeta Transilvaniei, 18 Aprilie 1896: “Maghiarizarea oficială a numelor comunelor”)


Glasul.info

Portalul Românilor de Pretutindeni - pledoarie pentru panromânism Contact: redactie@glasul.info[button-red url="https://glasul.info/donatii/" target="_self" position="center"]Donează pentru Glasul.info[/button-red]