RSS

Ion Coja: "Domnul Talpeș ne cred…

Ion Coja: "Cu alte c…

Eliberați statuia lui Mihai Emin…

Eliberați statuia l…

Posibilă problemă de securitate …

Problemă semnalată d…

Colindul lui Mihai Căldăraru O, …

Lecție de bunătate di…

Ecaterina Teodoroiu, omagiată la…

Asociația culturală …

Supliment al revistei MAGAZIN CR…

Noul număr al suplim…

De ce Eminescu de Ziua Culturii …

de Claudiu Dumitrach…

Echipa nostră de la Târgu-Jiu a …

Biserica “Izvorul Tă…

Ecaterina Teodoroiu sărbătorită …

Se împlinesc în aces…

«
»
TwitterFacebookPinterest
O stea2 stele3 stele4 stele5 stele (1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Încarc...

Răspuns șocant din partea MAI și a Ministerului Sănătății VS Memoriul cu privire la Decizia UMF Iași. Avem de a face cu o decizie ilegală a conducerii UMF Iași?

Print Friendly, PDF & Email

Doamna senator Diana Iovanovici-Șoșoacă a primit din partea Ministerului Afacerilor Interne un răspuns uluitor cu privire Decizia UMF Iași de a condiționa prezența studenților la examene de vaccinarea împotriva SARS-CoV-2: ” … menționăm că vaccinarea împotriva COVID-19 este voluntară/neobligatorie”.

Ce-or fi înțeles cei din conducerea UMF Iași din sintagma “voluntară/neobligatorie” de au ajuns să ia o decizie absolut aberantă, abuzivă și după cum se vede chiar și ilegală, împotriva propriilor studenți, numai ei știu. Asta dacă într-adevăr au avut capacitatea de a ajunge în funcțiile pe care le ocupă prin propriile forțe, și nu prin niște pârghii mai oculte, care i-au propulsat taman în niște locuri în care n-aveau niciodată ce căuta.

Redăm integral răspunsul primit din partea Ministerului Afacerilor Interne:

“Către Parlamentul României

SENAT

Doamnei senator Diana Iovanovici-Șoșoacă

Stimată doamnă senator,

În legătură cu întrebarea dumneavoastră, înregistrată la Senat nu nr. 128b/2021, având ca obiect “condiționarea și vaccinarea obligatorie a studenților de la facultățile de medicină”, vă comunicăm faptul că aspectele ce fac obiectul întrebării excedează competenților Ministerului Afacerilor Interne.

Totodată, vă informăm că, prin Decizia prim-ministrului nr. 358/20.11.2020, a fost înființat Comitetul național de coordonare a activităților privind vaccinarea împotriva SARS-CoV-2, organism interministerial. fără personalitate juridică, în subordinea Secretariatului General al Guvernului și coordonarea prim-ministrului, cu rolul de a organiza și coordona activitățile privind vaccinarea împotriva SARS-CoV-2.

Informații cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19 în România se găsesc pe site-ul https://vaccinare-covid.gov.ro. În context, menționăm faptul că vaccinarea împotriva COVID-19 este voluntară/neobligatorie. Pentru a limita, însă, răspândirea epidemică a virusului, se dorește o acoperire vaccinală cât mai mare, fără să existe vreo mențiune referitoare la introducerea obligativității vaccinării, sau a unor măsuri restrictive față de persoanele nevaccinate.”

Doamna senator Diana Iovanovici-Șoșoacă a trimis pe adresa rectorului Prof. Dr. Viorel SCRIPCARIU de la Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” (n.r. UMF Iași) un amplu memoriu prin care îi aducea la cunoștință dispozițiile legale pe care le încalcă unitatea de învățământ superior prin condiționarea actului educațional de vaccinare:

“Subsemnata Diana IOVANOVICI-ȘOȘOACĂ, SENATOR, ales în Circumscripția nr. 24 Iași, având în vedere audiența din data de 24.05.2021, ora 14:00, on –line, acordată de Rectorul UMF-Iași, întâlnirea cu reprezentanții studenților UMF –Iași din data de 21.05.2021 – ora 13:00, la sediul UMF- Iași, precum și sesizările primite din partea unor cadre didactice și studenți cu privire la condiționarea actului de învățământ și a locului de muncă de efectuarea unor testări covid-19, a vaccinării sau a existenței unei adeverințe medicale care să ateste faptul că studentul a avut această boală, iar pentru cadrele didactice cerându-se obligatoriu dovada vaccinării anti-covid 19, în sens contrar nu vor mai fi primite la locul de muncă, vă aduc la cunoștință următoarele concluzii și dispoziții legale pe care Decizia UMF Iași nr. 516/12.05.2021, dar și condiționarea cadrelor didactice de către Rectorat, le încalcă:

 1. În cadrul audienței acordată subsemnatei de către Rectorul UMF-Iași, acesta a menționat că studenții care nu sunt de accord cu testarea, vaccinarea sau adeverința, sunt minoritari și trebuie să se supună majorității. Vă aduc la cunoștință că în acest caz suntem în fața unui veritabil proces de discriminare a unei minorități. Prin discriminare se înțelege orice deosebire, excludere, restricție sau preferință pe baza criteriilor prevăzute de legislația în vigoare, astfel cum este menționată în OG 137/2000.. Criteriile stabilite de legislația românească sunt: rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice. 2
 2. Potrivit Strategiei de vaccinare împotriva covid-19, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 1031/2020, în România vaccinarea este voluntară (NEOBLIGATORIE) ȘI GRATUITĂ.
 3. În ceea ce privește obligarea angajaților de a se vaccina, în caz contrar aceștia nu vor mai fi primiți la locul de muncă, accesul la locul de muncă nu poate fi condiționat de vaccinarea împotriva SARS-COV-2, persoana angajată are dreptul la egalitate de șanse și de tratament (art. 53 lit. d – Codul Muncii), în cadrul relațiilor de muncă funcționează principiul egalității de tratament față de toți salariații și angajatorii (art. 5 – alin. 1) iar angajatorii au dreptul să dea dispoziții cu caracter obligatoriu pentru salariat, doar sub rezerva legalității lor (art. 40 – lit. c).
 4. Atât testarea, cât și vaccinarea împotriva covid-19, sunt acte medicale bazate pe consimțământul persoanei,”
 5. Vă invederez faptul ca aplicarea unor eventuale restricții sau sancțiuni pe criteriul nevaccinării/netestării reprezintă o măsură discriminatorie, în condițiile prevăzute de Art.41, Art.26 si Art.34 din Constituția României, cu aplicarea prevederilor OG 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare.
 6. Considerăm că nu este rezonabilă impunerea vaccinării/testării de către angajator, în condițiile în care salariatul își îndeplinește obligațiile contractuale, nu este legală obstrucționarea în vreun fel a drepturilor sale. Recunoaștem că există în societatea actuală acreditată ideea unei pandemii, că există preocuparea și efortul unor factori de decizie de a limita efectele acesteia asupra colectivităților, dar asta nu îndreptățeste un angajator de a condiționa, de a amenința, de a obliga în vreun fel un salariat la actul vaccinării.
 7. Contractul de muncă reglementează sfera drepturilor și a obligațiilor în ceea ce privește strict raportul de muncă pe toata durata desfășurării actului de muncă într-un interval orar dat. Actul vaccinării și al testării presupun o decizie ce depășeste actul limitat al muncii și interferează cu viața privată și drepturile fundamentale ale omului, fapt ce nu este permis ( Art.41, Art.26 si Art.34 din Constituția României, Art. 8 CEDO, OG 137/2000, Convenția de la Oviedo, Convenția de la Nurenberg.
 8. Revenind la relația strict contractuală ce definește clar sfera obligațiilor angajaților în această unitate, condiționarea raportului lor de muncă de efectuarea unui vaccin sau a testării este inoportună, discriminatorie și încalcă flagrant legislația muncii. (Art.5 al.1, al.2, al.3 și al.4 Codul Muncii, Art.6, Art.8 al.1 și al.2 Codul Muncii, Art.17 al.1, al.2 si al.4 Codul Muncii, Art.19 Codul Muncii, Art.38, Art.39 pct.d), pct.e), pct.f), pct.h), pct.i) Codul Muncii, art.40 Codul Muncii, Art.41, Art.48 Codul Muncii, Art.171, Art.173, Art.174, Art.180, Art.182, Art.184, Art.224, Art.226, Art.254 Codul Muncii.
 9. Nu este solicitată și nu ați prezentat o informare a medicului de medicina muncii asupra oportunității cerinței de vaccinare sau testare, deși este obligatorie consultarea și obținerea punctului de vedere informat al medicului de medicina muncii, în condițiile Art.182 Codul Muncii.
 10. Art.184, Art.185 Codul Muncii, coroborate cu dispozițiile Legii 418/2004 privind atribuțiile medicului de medicina muncii și cu prevederile Legii 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă și în condițiile în care cerința privește un act medical –vaccinarea- ce excede gradului de pregătire al managerului instituției. De aceea e necesar un punct de vedere informat al specialistului – medicul de medicina muncii – care are obligația, dar și abilitatea de a se pronunța asupra obligativității/oportunității efectuării de către salariat a unui act medical. Președinta CESE, doamna Schweng, exprimându-se cu privire la campaniile de vaccinare inițiate de statele europene, își exprimă dubii serioase cu privire la atitudinea angajatorilor europeni în raport cu salariații lor și recunoaște faptul că injectarea NU POATE FI OBLIGATORIE, “deoarece un vaccin este un atac și fiecare trebuie să decidă individual dacă îl vrea sau nu pentru sine.”
 11. Vaccinurile aflate in distributie pe teritoriul Romaniei sunt in perioada de testare care se incheie, potrivit opiniei specialistilor OMS, in 2024, astfel incat toate aceste tipuri de vaccinuri trebuie sa primeasca aprobarea prealabila din partea Agentiei Europene pentru Medicamente (EMA), cel tarziu pana la finele acestui an. Avand in vedere acest fapt, este justificata manifestarea, de catre salariat, a unui real sentiment de insecuritate in raport cu aceasta procedura, iar refuzul acestei proceduri este unul corect si rational. Față de aceste considerente, solicit reconsiderarea atitudinii dumneavoastră în raport cu cerința impusă angajaților și studenților dumneavoastră, și anume aceea a vaccinării împotriva Covid 19 și încetarea de îndată a oricăror acte și fapte de natură să îi intimideze, să îi forțeze, să îi umilească în fața celorlalți salariați, studenți cu scopul de a-i determina să efectueze un act medical pe care îl refuză justificat.
 12. Accesul studenților de la Universitățile de Medicină și Farmacie din România în spitalele unde aceștia își desfășoară stagiile de practică, în facultăți, laboratoare, sesiunea de examene, nu poate fi condiționat de testarea sau/și vaccinarea împotriva sars-cov-2. Accesul studenților la cursuri și activitatea clinică la patul pacientului se face respectând normele de protecție stabilite prin legislația specific și prin Metodologia de supraveghere COVID emisă de către Institutul Național de Sănătate Publică, dar necondiționat de testarea sau vaccinarea împotriva sars-cov-2.
 13. Prin Decizia 516/12.05.2021, încălcați grav prevederile constituționale privind garantarea dreptului la învățătură și a dreptului la ocrotirea sănătății – art. 32 și 34 Constituție – ținând cont de prevederile art. 660 din Lg. 95/2006, republicată, cu modificările și compeltările ulterioare, privind acordul pacientului supus testării și/sau metodei de prevenție, condiționarea accesului la stagiul de practică de vaccinarea împotriva sars-cov-2 și testarea, le apreciem în afara cadrului legal.
 14. Vă rog să luați act că astfel cum de-a lungul pandemiei, au fost respectate normele de protecție obișnuite, inclusiv în perioadele cu un număr mare de infectați și decese declarate, așa și acum aceste norme pot fi impuse și respectate, mai ales că numărul de infectați este insignifiant la acest moment, iar autoritățile au dispus relaxări, care nu au legătură cu vaccinarea sau testarea. În caz contrar, prin decizia adoptată de dvs, oamenii sănătoși vor fi discriminați și vor fi acuzați de faptul că nu s-au îmbolnăvit, astfel încât să vă înmâneze un certificat care să ateste îmbolnăvirea. În condițiile în care perioada de imunizare oferită de un vaccin nu este mai mare de 2-3 luni, conform precizărilor Ministerului Sănătății, în Comisia Europeană s-a precizat că nu există dovezi științifice cu privire la oprirea contagiozității bolii în caz de vaccinare și nici al eficacității vaccinării, mai ales că discutăm de o tehnologie nouă de producere a unui vaccin care, conform sesizărilor oamenilor de știință, produce modificări genomului uman, presiunea și discriminarea la care supuneți atât studenții, cât și angajații nu au niciun temei științific, și în niciun caz legal.
 15. Nu am văzut nicio reacție a UMF-Iași cu privire la studenții de anii 2 și 3 care în urma vaccinării forțate la care i-ați supus au aglomerat secțiile de Neurologie ale spitalelor, complicațiile și trombozele fiind de notorietate. Pentru o universitate cu profil medical ar fi fost mult mai aproape de jurământul lui Hypocrate o acțiune de apropiere de student și angajați în aceste vremuri de restriște, astfel cum menționa marele medic Iuliu Hațieganu: ”Medicina este ştiinţa şi conştiinţa încălzite de iubire faţă de oameni.” A obliga oamenii la un act medical, mai ales într-o instituție cu profil medical, nu face decât să aducă atingere acestei profesii nobile și să știrbească încrederea în medici și mai ales, în viitorii medici care au acceptat o astfel de obligație. Obligațiile și condiționările impuse de dvs nu au nicio legătură cu iubirea de semeni, de pacienți, de studenți și vă depărtează de tot ceea ce a însemnat cândva medicina și Omul cu har – medicul. Mă întreb oare ce interese se urmăresc, în condițiile în care UMF – Iași plătește testele studenților, teste care și-au dovedit lipsa de precizie și ineficacitatea în mii de cazuri. Care sunt companiile care câștigă de pe urma testărilor dese ale UMF-Iași și, mai ales, ale vaccinurilor făcute studenților și angajaților? În spatele unei obligativități diactatoriale și abuzive, stă întotdeauna un interes financiar.
 16. În circumscripția în care eu sunt Senator, nu voi accepta niciodată astfel de derapaje care trebuie remediate și, în caz contrar, sancționate conform legii. Felicit și sprijin studenții care v-au acționat în judecată pentru acest act ilegitim și neconstituțional, care nu creează decât presiune și stres, discriminare și interese financiare Big Pharma! Ar fi fost mult mai nobil să vă intereseze să ajutați copiii care din cauza presiunilor ”plandemice” s-au sinucis, poate cu un ajutor din partea medicilor nu ar fi comis un astfel de gest, familiile acestor copii care au rămas îndurerați, studenții și angajații care suferă depresii, oamenii morți în spitale cu zile și aruncați în saci de plastic, îngropați fără respectarea onoarei și demnității umane, bolnavii cronici care nu au parte de tratament din cauza unor reguli inepte impuse de persoane care nu au mai practicat medicina de zeci de ani și lista continuă. În loc de astfel de abuzuri la care supuneți studenții și angajatorii, ar fi fost de preferat să luați atitudine și să manifestați opoziție față de reguli aberante care nu au legătură cu medicina, ci cu politica, așa cum iluștrii medici și profesori universitari au făcut, dar nu dvs. Ar fi fost etic și v-ați fi respectat jurământul lui Hypocrat, dar ar fi însemnat să vă iubiți semenii mai mult decât pe dvs înșivă sau funcțiile dvs, iar obediența față de dispozițiile politice centrale nu face decât să știrbească onoarea profesiei medicale. Aici nu discutăm de politică, ci de OAMENI.
 17. ” Tot răul vine de acolo că oamenii îşi închipuie că sînt împrejurări în care se pot purta cu semenii lor fără iubire. Cu lucrurile te poţi purta fără iubire, poţi să tai copaci, să faci cărămizi, să prelucrezi fierul fără iubire, faţă de oameni însă nu se poate, deoarece iubirea reciprocă dintre oameni este o lege fundamentală a vieţii omeneşti. Este adevărat că omul nu poate să se constrîngă să iubească, aşa cum se constrînge să muncească, însă de aici nu urmează că poate să se poarte cu ceilalţi fără iubire, mai ales dacă cere ceva de la ei. Dacă n-ai iubire faţă de oameni, stai liniştit, ocupă-te de tine, de lucruri, de ce vrei, numai de oameni nu.” Lev Tolstoi

ARTICOLUL 1 Mandatul reprezentativ
(1) Deputații și senatorii sunt reprezentanți aleși ai poporului român, prin care
acesta își exercită suveranitatea, în condițiile prevăzute de Constituție și de
legile țării.
(2) În exercitarea mandatului deputații și senatorii sunt în serviciul poporului.
Decizia 629/09.10.2018 – Curtea Constituțională.
”În realizarea funcțiilor sale constituționale, Legea fundamentală conferă
mandatului parlamentar caracter reprezentativ (Decizia nr. 611 din 3 octombrie 2017, paragraful 114). Parlamentarii, exercitându-și mandatul în serviciul poporului, trebuie să dea dovadă de aplecare spre discutarea, dezbaterea și rezolvarea problemelor comunității, și nicidecum să le ignore .

(Decizia nr. 611 din 3 octombrie 2017, paragraful 116). Instituția controlului parlamentar nu trebuie izolată de principiul constituțional al colaborării loiale dintre instituțiile și autoritățile statului și de cel al loialității față de Constituție (Decizia nr. 430 din 21 iunie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 655 din 9 august 2017, paragraful 35, sau Decizia nr. 611 din 3 octombrie 2017, paragraful 101).

Cu aleasă considerație,

Senator DIANA IOVANOVICI-ȘOȘOACĂ
Circumscripția nr. 24 Iași


Același răspuns ca și Ministerul Afacerilor interne îl susține și Ministerul Sănătății într-un document adresat către Instituția Avocatului Poporului, că în România vaccinarea este “voluntară (neobligatorie) și gratuită”.

Același Minister al Sănătății din România, relevă într-un document trimis tot către Instituția Avocatului Poporului, faptul că “accesul studenților Universităților de Medicină și Farmacie din România în spitalele unde aceștia își desfășoară stagiile de practică, nu poate fi condiționat de vaccinare împotriva SARS-CoV-2. Accesul studenților la cursuri și activitatea clinică la patul pacientului, se face respectând normele de protecție stabilite…

Eheeee! Și atunci despre ce vorbim? Ce au făcut rectorașii aserviți politic precum cel de la UMF? S-au dedulcit și dedat la abuzuri și ilegalități? Nu e bine domnul rectoraș, nu e bine! Sinecurile astea primite pe nemerit s-ar putea ca la un moment dat să-i coste foarte mult pe unii, poate chiar și libertatea! Doamne ajută!

Social Links
Susține GLASUL.info, presa independentă, susține adevărul Doneaza prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO14BTRLRONCRT0356966001
CONT EUR: RO61BTRLEURCRT0356966001
Cod Swift: BTRLRO22
BANCA TRANSILVANIA
Pentru: Portalul Glasul.info


REVOLUT
IBAN: GB34REVO00997029036608
BIC: REVOGB21

PATREON
patreon.com/glasul


Site-ul Glasul.info nu raspunde pentru opiniile comentatorilor, responsabilitatea formularii din comentarii revine integral autorului comentariului. Ne rezervam dreptul de a sterge comentariile cu tenta rasista, xenofoba, care incita la ura, sau la violenta

Continutul articolelor exprima punctele de vedere ale autorului, iar Glasul.info nu isi asuma raspunderea pentru aceste idei exprimate de catre autor, exceptie facand doar notele sau materialele publicate exclusiv de catre redactia Glasul.info

Switch to mobile version