6 August 1413 – Tratat de comerț încheiat de Mircea cel Bătrân cu brașovenii

6 August 1413 - Tratat de comerț încheiat de Mircea cel Bătrân cu brașovenii

La data de 6 august 1413 domnitorul Țării Românești, Mircea cel Bătrân, acordă brașovenilor un privilegiu comercial, redactat în două exemplare, slavon (6 august) și latin (25 august), care mai conținea alte prevederi suplimentare. Tratatul de comerț sau privilegiul comercial acordat de Mircea brașovenilor, se referea la numeroase produse care făceau obiectul negoțului pe teritoriul … Citește mai mult

La Iași s-au încheiat lucrările de restaurare și reabilitare a Muzeului ”Sfântul Ierarh Dosoftei Mitropolitul”

“Lucrările de restaurare și reabilitare a Muzeului ”Sfântul Ierarh Dosoftei Mitropolitul” s-au încheiat.  În vederea recepței lucrărilor, care a fost stabilită pentru începutul lunii viitoare, constructorul a înștiințat oficial Consiliul Județean Iași cu privire la finalizarea reabilitării obiectivului cultural.Zidurile au fost consolidate, au fost reabilitați pilonii din partea frontală a casei, distruși de eroziune, iar … Citește mai mult