Guvernul României trebuie să intervină imediat în sprijinul românilor din Ucraina pentru a depăşi starea de dezbinare creată artificial

Deputatul Constantin Codreanu, preşedinte al Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării, a solicitat ministrului Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, şi secretarului de stat, şef al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, Ovidiu Burduşa, să acţioneze prompt, hotărât şi eficient în sprijinul românilor din Ucraina.

Parlamentarul a trimis o scrisoare oficială celor doi membri ai Guvernului prin care solicită sprijinirea demersurilor mediului asociativ şi a şcolilor din Ucraina privind unificarea programelor şcolare în limba română şi depăşirea stării de dezbinare artificială a românilor din Ucraina pe criteriul formal al etnonimului şi infranimului.

„Am salutat, alături de majoritatea românilor, recentele declaraţii de presă ale ambasadorului extraordinar şi plenipotenţiar al Ucrainei în România, Oleksandr Bankov, privind unitatea limbii române şi inexistenţa aşa-zisei „limbi moldoveneşti”.

Excelenţa Sa a declarat că pentru autorităţile ucrainene „nu există limbă moldovenească. Cei din România şi Republica Moldova vorbesc o singură limbă”, întrucât „românii şi moldovenii (din Ucraina) sunt împărţiţi politic”, divizare „moştenită de la Uniunea Sovietică”.

Aceste declaraţii pertinente, făcute în respect faţă de adevăr, au venit în contextul deciziei autorităţilor de la Kiev privind învăţământul în limbile statelor membre ale Uniunii Europene în şcolile publice de toate gradele.

Aşa cum bine cunoaşteţi, comunitatea românească din Ucraina a fost dezbinată artificial în ultimele decenii pe criteriul formal al etnonimului „român” şi al infranimului românesc „moldovean”, fapt care a condus la consecinţe nefaste pe diverse planuri, inclusiv pe cel al învăţământului public în limbile minorităţilor naţionale”, a transmis deputatul Constantin Codreanu.

Mai multe şcoli din regiunea Odesa, cum ar fi cele din Cartal (Orlivka), raionul Reni, Hagi-Curda (Komâşivka), raionul Ismail, Borisăuca (Borâsivka), raionul Tatarbunar, Frumuşica Veche (Starosillya), raionul Sărata, Erdek-Burnu (Utkonosivka), raionul Ismail, Dumitreşti (Dmytrivka), raionul Chilia, şi Manju (Meneailivka), raionul Sărata, precum şi numeroase asociaţii nonguvernamentale ale românilor din Sudul Basarabiei au iniţiat un şir de demersuri oficiale pe lână Preşedinţia şi Guvernul Ucrainei (prim-ministru, ministru al Afacerilor Externe şi ministru al Educaţiei şi Știinţei) privind renunţarea autorităţilor ucrainene la glotonimul regional „limba moldovenească” atribuit limbii române.

De asemenea, aceştia au reiterat necesitatea stringentă de unificare în anul 2020 a programelor şcolare din instituţiile de învăţământ cu predare în limba română din regiunea Odesa cu programele şcolare aplicate de Ministerul Educaţiei şi Știinţei din Ucraina în regiunile Transcarpaţia şi Cernăuţi.Printre autorii acestor demersuri se număr asociaţia „Gavriil Musicescu” din Ismail, Centru de Informare al României la Ismail (în subordinea Universităţii Umaniste de Stat), Consiliul Naţional al Românilor din Ucraina, Asociaţia naţional-culturală „Valul lui Traian” a românilor din raionul Tatarbunar, Filiala regională Odesa a Alianţei Creştin Democrate a Românilor din Ucraina, Asociaţia naţional-culturală „Basarabia” a românilor din regiunea Odesa, Asociaţia Cadrelor Didactice de etnie română din regiunea Odesa, precum şi un şir de personalităţi ale mediului cultural, artistic şi pedagogic din regiunea Odesa.

Toate acestea au fost făcute publice şi multe dintre ele au fost trimise oficial, spre cunoştinţa membrilor Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării din Parlamentul României.

„Dată fiind această situaţie, care implică, în spirit european, o poziţie de solidaritate exemplară a României cu minoritatea sa înrudită din Ucraina, vă adresăm respectuos rugămintea să uzaţi, în limitele legilor, a acordurilor bilaterale şi internaţionale, de întreaga dumneavoastră autoritate şi să acţionaţi prompt, hotărât şi eficient în sprijinul românilor din Ucraina. Autorităţile de la Kiev trebuie să depăşească moştenirea nefastă a perioadei sovietice şi să accepte unificarea în anul 2020 a programelor şcolare în limba română destinate elevilor din regiunile Odesa, Cernăuţi şi Transcarpaţia.În acest context, considerăm de stringentă actualitate şi importanţă extinderea programului guvernamental de burse identitare acordate elevilor din clasele treptei primare, pentru cei din treptele gimnaziale şi liceale, precum şi acordarea de burse identitare învăţătorilor şi profesorilor români din ţara vecină”, se arată în scrisoarea preşedintelui Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării.

Deputatul Constantin Codreanu arată că, potrivit datelor pe care le deţine, o asemenea sarcină este uşor suportabilă de finanţele publice ale României şi depinde exclusiv de voinţa politică a factorilor administrativi centrali de la Bucureşti.

„Vă facem cunoscut şi cu această ocazie că la nivel parlamentar Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării vă stă în permanenţă şi pe deplin la dispoziţie pentru a putea progresa împreună, сonstructiv şi pozitiv, în efortul firesc de sprijinire a românilor din Ucraina”, a transmis Constantin Codreanu în scrisoarea adresată ministrului Afacerilor Externe şi şefului Departamentului pentru Românii de Pretutindeni.”

About the Author

Glasul.info
Portalul Românilor de Pretutindeni - pledoarie pentru panromânism Contact: redactie@glasul.info