Jurnalistul Gabriel Apreutesei: “Susțin ÎPS Teodosie!”

Print Friendly, PDF & Email

Jurnalistul Gabriel Apreutesei de la Nașul TV Moldova sare în apărarea ÎPS Teodosie, condamnând în termeni foarte duri atacurile care au venit în ultima vreme din partea presei din România:

“Susțin ÎPS Teodosie! ÎPS Teodosie al Tomisului, a fost iarași criticat de presa sexomarxistă și pupindosistă! Presa pupindosistă cu jurnaliștii megapupindosiști nu pierd nicio ocazie de a minți și de a batjocori, ceea ce ține de imaginea Mamei Neamului românesc, Biserica Ortodoxă Română, primită moștenire spre păstrare, ocrotire și lăsată spre a fi dată moștenire, copiilor, copiilor noștri…

Așa cum și noi am primit-o ca moștenire, de la moșiii și strămoșiii noștri, fiind apărată cu sângele a mii de generații… ÎPS a spus un Mare Adevăr Incontestabil, în Pastorala de Crăciun:

“Să ne apărăm credința ortodoxă în fața asaltului prigonitorilor. Să nu mai permitem niciodată ca Bisericile să fie încuiate sub pretextul izbăvirii de boală”.

Și Mare Adevăr a spus, un Adevăr până la Ceruri, un Adevăr până la Tronul Lui Dumnezeu!
Da! Biserica trebuie să rămână deschisă INDIFERENT de ce încercări sau necazuri vor veni peste noi, peste lume!
Biserica este mireasa Lui Hristos Dumnezeu, Biserica este casa Tatălui Ceresc!
Iar noi ca fii ai Mamei noastre, Biserica Lui Hristos, trebuie să fim si oșteni ai acesteia, atunci când încercările vremurilor ne-o cer!
Ca urmași ai Sfinților voievozi, la nevoie, trebuie să ne sacrificăm pentru Mama noastră și să nu mai permitem fraților (care au trădat si au ales sistemul anticrist) ce activează în anumite structuri (ale statului anticreștin / antiromânesc / antiuman), să mai pună lacăt și cătușe… mântuirii noastre.

Hristos Dumnezeu ne-a vorbit foarte clar, spunând:

“Căci oricine vrea să‑și salveze viața o va pierde, dar cel ce‑și pierde viața de dragul Meu, o va găsi. Într-adevăr, la ce i‑ar folosi unui om să câștige întreaga lume, dacă și‑ar pierde Sufletul? Sau ce va da un om în schimbul Sufletului său”?

Pentru acei dintre noi, care cred cu adevărat în Dumnezeu și respectă Legea Sa, vom lupta fără a pune preț pe viața noastră, ori pe-a celor dragi nouă, iar cine se va supune sistemului anticrist, va pierde totul, adică mântuirea…
Așa că, totul este foarte clar și foarte simplu, iar decizia depinde doar de noi, de fiecare în parte, întrucât mântuirea este individuală și nu de grup.
Trebuie să avem curaj pentru a reusi, iar mărturie stă o altă învățătură a Lui Hristos Dumnezeu:
“În lume necazuri veţi avea; dar îndrăzniţi. Eu am biruit lumea.”

“Până acum n-aţi cerut nimic în numele Meu; cereţi şi veţi primi, ca bucuria voastră să fie deplină”.

Așa că noi trebuie să indrăznim dacă vrem să biruim, căci de aceia n-am reușit nimic în cei 31 de ani, întrucât n-am îndrăznit!
N-am cerut nimic de la Hristos Dumnezeu,ba chiar am încercat să slujim la doi stăpâni.

O altă mărturie că totul stă scris, în soluții, pentru a triumfa cu certitudine împotriva răului, stă scris:

“Căci Însuşi Tatăl vă iubeşte pe voi, fiindcă voi M-aţi iubit pe Mine şi aţi crezut că de la Dumnezeu am ieşit”.

Și dacă ne iubește, trebuie să cerem, căci scris stă:

“Cereţi, și vi se va da; căutaţi, și veţi găsi; bateţi, și vi se va deschide. Căci oricine cere capătă; cine caută găsește; și celui ce bate, i se deschide”.

Iubiții mei frați întru ortodoxie, avem mântuirea garantată, atâta timp cât suntem creștini trăitori și nu “creștini” de ocazie, precum sunt sexomarxiștii și din presa slugarnică ideologiei sexomarxiste,ori politrucii anti-cristi precum Iohanis, Orban, Cîțu, Vela, Arafat, Tătaru, Cercel și mulți alții… cei mai mulți, oameni de două parale… care vor simți curând, foarte curând, palma Lui Dumnezeu.

Și marele părinte Nicolae Steinhardt ne-a lăsat învățătură:

“Soluția în fața injustițiilor e una singură: eroismul. Să nu taci, să vorbești, să lupți, să te afli în treabă. Să nu-ți vezi de treburile tale, ci de treaba dreptății, care-i adevărata treabă a fiecăruia.”

Acesta spune foarte clar:
Să mărturisim Adevărul cu orice preț!
Căci nimic din ceia ce putem sacrifica,nu este prea mare, pe lângă Împărăția Cerurilor și Viața veșnică,alături de Hristos.

Și noi putem fi la nevoie Brâncoveanu…

Fie ca Hristos Dumnezeu să ne ajute în luptele ce le avem de dat pentru Dumnezeu,pentru Neam și pentru Țară…Calea Mântuirii noastre și a celor o mie de generații ale noastre.

Îl susțin și mă alătur față de cel care a luat inițiativa acestei lupte, ÎPS Teodosie, urmaș al Sfântului Apostol Andrei, primul Ucenic al Fiului Lui Hristos Dumnezeu…
Iar mai mult decât atât, voi susține pe oricine va lupta cu adevărat, așa precum o face ÎNP Teodosie

Un alt Psalm, către Dumnezeu, spune:


1.Binecuvântat este Domnul Dumnezeul meu, Cel ce învaţă mâinile mele la luptă şi degetele mele la război.

2.Mila mea şi Scăparea mea, Sprijinitorul meu şi Izbăvitorul meu, Apărătorul meu, şi în El am nădăjduit, Cel ce supune pe poporul meu sub mine.

3.Doamne, ce este omul că Te-ai făcut cunoscut lui, sau fiul omului că-l socoteşti pe el?

4.Omul cu deşertăciunea se aseamănă; zilele lui ca umbra trec.

5.Doamne, pleacă cerurile şi Te pogoară, atinge-Te de munţi şi fă-i să fumege.

6.Cu fulger fulgeră-i şi-i risipeşte! Trimite săgeţile Tale şi tulbură-i!

7.Trimite mâna Ta dintru înălţime; scoate-mă şi mă izbăveşte de ape multe, din mâna străinilor,

8.A căror gură a grăit deşertăciune şi dreapta lor e dreapta nedreptăţii.

9.Dumnezeule, cântare nouă Îţi voi cânta ţie; în psaltire cu zece strune Îţi voi cânta ţie,

10.Celui ce dai mântuire împăraţilor, Celui ce izbăveşti pe David, robul Tău, din robia cea cumplită.

11.Izbăveşte-mă şi mă scoate din mâna străinilor, a căror gură a grăit deşertăciune şi dreapta lor e dreapta nedreptăţii,

12.Ai căror fii sunt ca nişte odrasle tinere, crescute în tinereţile lor; fiicele lor înfrumuseţate şi împodobite ca chipurile templului.

13.Cămările lor pline, vărsându-se din una în alta. Oile lor cu mulţi miei, umplând drumurile când ies;

14.Boii lor sunt graşi. Nu este gard căzut, nici spărtură, nici strigare în uliţele lor.

15.Au fericit pe poporul care are aceste bunătăţi. Dar fericit este poporul acela care are pe Domnul ca Dumnezeu al său.

Hristos sa născut,să-L Slăvim…

Așa să ne ajute Bunul și Atotputernicul Dumnezeu…”, a scris Gabriel Apreutesei

Activist civic, naționalist, jurnalist Gabriel Apreutesei

Apreutesei Gabriel