Problema răului

Gândului libertăţii îi stă întotdeauna alături de acela al (anulării) eventualităţii săvârşirii răului. Absenţa raportării răului la starea de libertate ar elimina răspunderea pentru efectele lui, ar face din suflet un obiect inert al unor  implacabile influenţe din mediul exterior. Atunci, dacă nu i se recunoaşte aptitudinea asumării actelor sale, dacă i se neagă capacitatea înălţării de pe urma unei oricât de severe pierderi a luminii, sufletul e condamnat la sclavie, iar divinitatea e amăgire, valorile sunt năluciri, metafore. Sumar tratate lucrurile, e de ajuns ideea că provenienţa răului nu e una transcendentă, fiind conexă materiei, găsindu-şi explicaţie prin raportare la existenţele supuse distrugerii. Creştinismului îi apare ca evidentă imposibilitatea ca sursă a răului să fie divinitatea, căci răul, similar binelui, este inefabil depăşit de iubirea, de libertatea, de dincolo de concept; aşadar, nu aceea îi e originea. Răul nu poate fi parte a luminii spirituale, după cum nici produs ori emanaţie a ei. E, însă, de asemenea, conform creştinismului, nepotrivit ca statutul de focar al răului să fie atribuit materiei, „ci principiul răului (…) provine din voinţa raţională a fiecăruia. Cugetul fiecăruia e cauza răutăţii lui. El e răul.”[1] Căci sufletului omenesc îi revine, pe lângă facultatea imaginaţiei, şi aceea a raţiunii, prin care discerne între diferitele reprezentări formate pe urmele unor percepţii ce îi sunt date din exterior. Manifestare a iubirii divine, raţiunea, Logosul, respinge acea parte a reprezentărilor care nu îi corespund. Sunt primite, în schimb, cele participante la divin, pe care sufletul trebuie să le adopte ca repere.Voinţa raţională este, aşadar, cea  care  alege a nega firescul, binele, şi  a se exterioriza în sens contrar, al nefirescului, al răului. Cunoaşterea propriilor trăiri sau afecte face limpede adevărul că, de fapt, e prezent, aici, întotdeauna, oricare ar fi condiţiile exterioare, un asentiment din partea minţii, acordat atitudinii pentru care se optează. Determinantă în adoptarea unor atitudini şi săvârşirea unor acte supuse credinţei şi raţiunii e, prin urmare, singură, libera voinţă. E necesară, desigur, puterea pe care sufletul o ia din comuniunea sa cu energiile spirituale, însă decisiv este propriul său aport. Cugetul omenesc concentrează, totodată, în sine urmele a o mulţime de acte ce dau chip răului şi  a unei imensităţi de gânduri şi atitudini nefireşti. Atunci când nuclee interioare ale revoltei şi nimicirii irump în afară, conştiinţa suferă alterare şi se îndepărtează de spirit, fapt ce îi e în sine condamnare şi pedeapsă. Orice abatere de la calea către scop (libertate) întipăreşte, în suflet, trăsături specifice, în clipa deplinei interiorizări întregul celor afectate de falsitate, de ignorarea frumosului ori de lipsa unui conţinut moral apărându-i conştiinţei ca o derulare a propriilor separări de adevăr; “devenim şi acuzatori şi martori împotriva noastră înşine.”[2] Aşadar, “când sufletul ajunge să fie rupt de rânduiala, de ordinea şi armonia care-i fuseseră date de Dumnezeu când a fost creat, ca să-i mijlocească posibilitatea de a săvârşi fapte bune, de a încerca sentimente folositoare, fără să recâştige, în ele, împăcarea în unitatea simţurilor raţionale, atunci se va gândi că el suferă pedeapsa acestei destrămări lăuntrice şi că resimte suferinţa nestatorniciei şi a propriei sale dezordini.”[3] Atinse, însă, de puritatea eternă, conflictul lăuntric şi rupturile sunt substituite, în suflet, de întoarcerea la coeziunea interioară şi de perpetuarea ei. Totalitatea existenţelor ajunge copleşită de spirit, aceasta având semnificaţia că oricărui fiind, luat în parte, spiritul îi va fi esenţă şi mobil al tuturor manifestărilor.“El va fi totul în fiecare fiinţă, în înţelesul că tot ceea ce e făptură cugetătoare (…) poate simţi, înţelege şi crede că totul va fi numai Dumnezeu şi că ea nu va face nimic altceva decât să-l simtă pe Dumnezeu, să cugete la el, să-l contemple, să-l respecte ca Dumnezeu, că, de acum, Dumnezeu va fi în toţi, cu toate înclinările lor (…). Atunci, nu va mai exista deosebire între bine şi rău, căci nu va mai exista rău. (…) Dumnezeu îşi este lui totul, el, în care răul nu poate exista.[4] (…) El toate le-a făcut ca viaţă să aibă, iar tot ce a fost făcut ca să existe nu poate înceta de a exista (…); nişte fiinţe care au fost făcute de Dumnezeu ca să existe şi să dureze nu pot primi o moarte care le-ar atinge în însăşi substanţa lor.”[5] E, aici, exprimată ideea de apocatastază. Valoarea simbolică a apocatastazei e aceea de întoarcere la condiţia primordială, edenică, a firii omeneşti, nu însă în margini temporale, încadrând evoluţii sau căderi, ci într-o sferă a eternităţii. E o restaurare ce reclamă eshaton-ul, sfârşitul timpului, stingerea universului actual. Ceva asemănător susţinuse deja Anaximandru, pentru care “principiul şi elementul (…) este infinitul”[6]; din acest principiu,  iau naştere “lumi nenumărate, <<unele  făcându-şi statornic apariţia, altele pierind>>”[7]. “Heraclit Efeseanul este de aceeaşi părere şi vorbeşte foarte lămurit când învaţă că există o lume veşnică şi altă lume trecătoare; iar aceasta, în ce priveşte întocmirea ei, nu se deosebeşte de cealaltă decât prin însuşirile lor. Heraclit învaţă că lumea veşnică este alcătuită din elemente de aceeaşi natură şi rămâne întotdeauna la fel cu ea însăşi, spunând aşa: <<Lumea, care este aceeaşi pentru toţi, n-a făcut-o nici un zeu, nici un om, ci a fost totdeauna şi este şi va fi foc veşnic viu, care se aprinde după anumite măsuri şi se stinge după anumite măsuri.>>”[8] Continuându-l pe Heraclit, stoicii consideră focul  principiu fundamental; “<<din el, ca element prim, se constituie restul, prin transformare, şi în el, ca termen ultim al lor, se dizolvă, topindu-se, totul.>>”[9] Stoicismul adoptă învăţătura despre ekpirosis, reprezentându-şi că zeul creează universul, după care, pe urma unui cataclism atotcuprinzător, şi-l integrează din nou; se produce o perpetuă alternare a generărilor şi nimicirilor Universului, De adăugat că fiecare dintre lumi îi e, sub orice aspect particular, asemănătoare celei ce o precede. De pildă, o conştiinţă individuală anumită apare, în fiecare dintre lumile succesive, cu trăiri şi acte identice acelora care i-au definit existenţele anterioare. Libertatea e, astfel, desigur, anulată. Ceea ce, privitor la apocatastază, desparte origenismul de alte învăţături este proiectarea ei ca eveniment eliberator, al refacerii unităţii cu dimensiunea eternă, ideală.[10] Problema răului, ca pierdere sau  neatingere a libertăţii veritabile, trimite la aceea a morţii spiritului.


[1] OrigenContra lui Celsus, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1984,  pg. 287

[2] Ibidem, pg. 174

Abonează-te și la canalul nostru de WhatsApp pentru a primi postările noastre și acolo.


librarie.net

[3] Ibidem, pg. 175

[4] Ibidem, pg. 254

[5] Ibidem, pg. 256 – 257

[6] Diogenes Laertios, Despre vieţile şi doctrinele filosofilor, Editura Academiei, Bucureşti, 1963, pg. 155

[7] W.K.C. Guthrie, O istorie a filosofiei greceşti, Editura Teora, Bucureşi, 1999,  vol.I, pg. 90

[8] Clement Alexandrinulop.cit.,  pg. 370

[9] G.W.F. Hegel Prelegeri de istorie a filosofiei,  Editura Academiei, Bucureşti, 1963, vol. I,  pg. 19

[10] Gândul apocatastazei e prezent şi în rânduri ale altor filosofi creştini; de pildă, ale lui Grigore de Nyssa. Acesta respinge, însă, decis, teza origeniană a preexistenţei sufletului. El afirmă credinţa fermă în eliberarea eshatologică a oricărui fiind, a tuturor realităţilor, inclusiv a duhului însuşi al răului. O credinţă rezemată pe teza, cu limpede trimitere critică la doctrina gnosticilor, că răul, provenind din libertatea inferioară a conştiinţei, e lipsit de caracter de sine stătător, fiind, ca atare, imposibil să aibă parte de eternitate. „Învierea este restaurarea firii noastre la starea ei originară – adică în viaţa ei de la început, al cărei întemeietor a fost însuşi Dumnezeu; (…) firea omenească era un lucru dumnezeiesc mai înainte ca (…) să încline spre rău.  (…) Scopul lui Dumnezeu este (…) acesta: după ce întreaga noastră fire va ajunge la desăvârşire prin fiecare om în parte (…), li se va oferi tuturor oamenilor împărtăşirea din bunătăţile dumnezeieşti (…); toată fericirea care ne va zămisli din înviere ne va întoarce la starea fericită de la început” (Grigore de NyssaDespre suflet şi înviere, Editura Herald, Bucureşti, 2006, pg. 100 – 107)

Abonează-te și la canalul nostru de WhatsApppentru a primi postările noastre și acolo.


Abonează-te acum la canalul nostru de Telegram Glasul.info, pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente știri

Showing 1-8 of 13 books

Istoria ilustrata a Transilvaniei

By: Ioan Bolovan, Ioan-Aurel Pop

O istorie generală a unei țări, a unei provincii sau a unei regiuni are obligația să recompună prezentul oamenilor care au trăit în trecut în funcție de rolul jucat de fiecare entitate, grupare, etnie, confesiune componentă. Dar, ca toate celelalte istorii, nici aceasta nu poate răspunde tuturor problemelor spinoase ale trecutului și prezentului Transilvaniei. Totuși, încearcă să explice, din perspectiva întregii

Ardealul. Tinuturile de pe Olt. Tinuturile de pe Mures

By: Silvestru Moldovan

Silvestru Moldovan face parte din acele generatii de romani ardeleni care stiau totul: vorbeau, citeau si scriau in romana, maghiara si germana, ceea ce le-a creat libertatea de a se misca in orice regiune a Principatului, de a sta de vorba cu oricine in limba aceluia si de a cunoaste cel putin trei culturi. Asemenea intelectuali au rasarit din pamantul

Dictionarul numirilor de localitati cu poporatiune romana din Ungaria

By: Silvestru Moldovan

Aceasta carte face parte din colectia Infoteca a editurii Scripta si reprezinta o reeditare dupa un secol a unui instrument lexicografic de baza pentru cultura romaneasca. Practic, este o imensa arhiva ordonata, care ofera informatie de prim interes in compartimente definitorii ale Transilvaniei istorice: populatie, asezaminte de cult, denumirea localitatilor in expresie romaneasca, maghiara si germana.

Romania 1989 - de la revolta populara la lovitura de Stat

By: Corvin Lupu

Romania 1989 - de la revolta populara la lovitura de Stat - Corvin Lupu

Oranki amintiri din captivitate

By: Dimitrie Bejan

Oranki amintiri din captivitate, ParinteleDimitrie Bejan

Tratatul cu Ucraina. Istoria unei trădări naționale

By: Tiberiu Tudor

Tratatul cu Ucraina. Istoria unei tradari nationale - Tiberiu Tudor

Mihai Eminescu despre Unitatea Românilor

By: Gică Manole

Mihai Eminescu despre Unitatea Romanilor - Gica Manole

Scantei de peste veacuri

By: Dumitru Almas

Scantei de peste veacuri - Dumitru Almas
1 2


Drepturi de autor! Informaţiile publicate de glasul.info pot fi preluate de alte publicaţii online doar în limita a 500 de caractere şi cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.

Site-ul Glasul.info nu răspunde pentru opiniile comentatorilor, responsabilitatea formulării din comentarii revine integral autorului comentariului. Ne rezervăm dreptul de a șterge comentariile cu tentă rasistă, xenofobă,care incită la ură, sau la violență.


Constantinescu-Motru Ioan

Analist politic și ziarist

Next Post

Copiii Partidului Comunist Român – Hoțul strigă hoțul!

mar ian. 5 , 2021
În perioada alegerilor, permanent ies la iveală dosare care dezvăluie conexiunile diverșilor politicieni cu fostul PCR – Partidul Comunist Român – și diverse structuri de forță ale vechiului regim. Una din problemele mari ale acestei țări este legată de acest lucru: conexiunea actualelor structuri de putere cu vechile structuri.Întrebarea fundamentală […]

Poate vă place și:

libris.ro