RSS

Partidul S.O.S. România, avertis…

Sâmbătă, 3 iunie 202…

VIDEO | Strigătul bucovinenilor …

Reprezentanții comun…

Pe 11 iunie 2023 va avea loc Sfi…

Pe 11 iunie 2023, de…

Autocarele profesorilor sunt opr…

Cum spuneam și ieri,…

VIDEO | Grevă de mari proporții …

Știm cu toții ce au …

Propagandiștii anti-grevă sunt g…

Se face în mass-medi…

«
»
TwitterFacebookPinterest

(VIDEO) Misterul substanțelor chimice ciudate împrăștiate prin Iași, elucidat de senatoarea Diana IOVANOVICI-ŞOŞOACĂ

Pe 18 martie, redactorul șef al publicației Glasul.info posta pe facebook un material video despre o acțiune a Salubris Iași, care împrăștia niște substanțe ciudate pe bulevardul Ștefan cel Mare din Iași.

“Substanțe ciudate împrăștiate de către municipalitate pe străzile Iașului. E normal ca substanța aceea albă să persiste pe străzi atât de multă vreme după ce este împrăștiată pe carosabil din cisternele celor de la Salubris? Ce compoziție chimică face atât de specială această substanță de nu se evaporă și rămâne foarte mult timp vizibilă pelicula aceea albă pe lângă trotuarele din Iași, de-ți dă o impresie că ai pătruns pe platourile de filmare unde se turnează un film apocaliptic?”, scria pe 18 martie a.c. pe facebook Fandel Mihai

Senatoarea Diana IOVANOVICI-ŞOŞOACĂ a adresat în acest sens o întrebare către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor:

“ÎNTREBARE

Adresată: Domnului Barna TÂNCZOS
Ministrul mediului, apelor şi pădurilor
Domnului Ministru Vlad Vasile Voiculescu,
Ministerul Sănătății
Domnului Ministru Lucian Nicolae Bode
Ministerul Afacerilor Interne

De către: Senator Diana IOVANOVICI-ŞOŞOACĂ

Circumscripţia electorală: nr,24 LAŞI

Grupul parlamentar: Neafiliat

Şedinţa Senatului din data de: 24.03.2021

Obiectul întrebării: ”Problema substantelor chimice împrăștiate în aer, apă,
soi în Mun. laşi”

Stimaţi Domni Miniştri,

În ultimele săptămâni, conform declaraţiilor multor cetăţeni ai Mun. Iași,
în fiecare zi din maşinile Salubris, societatea care se ocupă de curăţenia orașului,
se împrăştie substanțe chimice, lichide, de culoare albă, având aspect de spumă,
cu miros caracteristic, aceasta fiind o acţiune efectuată în timpul zilei când
pietonii se deplasează, fiind şi stropiți cu aceasta.

Pe sectorul de drum Sir. Ștefan cel Mars, unde circulaţia autovehiculelor
este interzisă, accesul fiind doar pietonal, aceste maşini circulă efectiv printre
oameni şi copiii care se joacă în acest spațiu, aceștia fiind stropiţi şi nevoiţi să
păşească în aceste bălți ce se formează în urma acestei acțiuni.

Mai mult, în fiecare zi aceste mașini împrăștie substanțele respective
inclusiv în parcuri, stropind mobilierul şi locurile de joacă.

apiland.ro

Având în vedere cele menționate mai sus, vă adresez următoarele întrebări:

 1. Care sunt substanţele chimice folosite zilnic în Mun.Jași, astfel cum am
  menționat?
 2. Care este concentraţia lor procentuală sau volumetrică?
  3. Care este rolul acestor substanţe?
 3. Care este impactul asupra mediului înconjurător?
 4. Care este efectul asupra sănătății oamenilor în urma interacţionării cu
  aceste substanţe?
 5. Care sunt societăţile comerciale care împrăştie aceste substanţe, câți
  specialiști în biochimie, medicină şi protecţia mediului au, astfel încât
  această activitate să se desfășoare în siguranță pentru cetăţeni şi nu în
  defavoarea lor?
 6. Există menţionat în caietul de sarcini obligativitatea prezenţei în aceste
  societăți a unor specialişti în chimie/biochimie, medicină şi protecția
  mediului, astfel încât să fie respectat în primul rând cetățeanul şi
  sănătatea sa?
 7. Care este organismul statal care efectuează controlul acestor substanțe
  și acestei activități?
 8. Care este intervalul de timp la care se efectuează acest control și cine
  supraveghează respectarea concentraţiilor?
 9. Care sunt societățile comerciale cu care a încheiat contracte de achiziție
  Primăria Mun. lași și care este preţul de achiziţie?
 10. De când se efectuează această acțiune în Mun. Iași și care este costul
  acesteia până la acest moment?
 11. Câte oraşe din țară folosesc aceste substanţe?

Vă mulțumesc!
Solicit răspuns scris și oral.
Senator neafiliat Diana IOVANOVICI-ŞOȘOACĂ”

Redăm integral răspunsul primit de senatorul neafiliat Diana IOVANOVICI-ŞOȘOACĂ de la Ministrul mediului, apelor şi pădurilor:

“MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR SA
CABINET MINISTRU SIOĂ

Către: Parlamentul României – Senat
În atenţia: Doamnei senator Diana lovanovici – ȘOȘOACĂ

Referitor: Întrebarea nr. 184A/2021

Doamnă senator,

Referitor la întrebarea dumneavoastră nr. 184A/2021 având ca obiect “Problema substanțelor
chimice împrăștiate în aer, apă, sol în Mun. lași”, vă comunicăm substanțele chimice folosite zilnic în
Municipiul laşi:

 • TOTAL CLEAN – Detergent igienizant pentru curăţenie stradală – detergent ecologic folosit doar
  în campaniile de curăţenie de primăvară și toamnă;
 • C- FORCE URBAN – agent de control al prafului şi de retenţie a particulelor la sol, aplicat numai
  ocazional și în zona intersecţiilor aglomerate, întotdeauna urmat de aspirare mecanizată. Ultima
  dată a fost folosit în luna noiembrie 2020;
 • În restul perioadelor cu temperaturi pozitive se foloseşte apă pentru spălat/stropit şi umectat
  carosabil, alei şi alte căi pietonale – acţiuni desfășurate după un grafic anual de măturat/ aspirat,
  spălat și stropit căi publice;
 • În perioadele de iarnă, cu temperaturi negative (pentru prevenirea formării poleiului şi
  îndepărtarea zăpezii) se folosesc următoarele substanțe: Clorură de Calciu (CaCl2) și Clorură de
  Sodiu (NaCl).

Referitor la concentrația procentuală sau volumetrică a substanțelor chimice folosite
menţionăm faptul că soluţiile se prepară în conformitate cu manualul de securitate, în concentraţie
de 1,2 % (la 8 mc de apă se adaugă 96 | soluție), iar la soluţia C – Force Urban se realizează o diluţie
de 1% (la 8 mc de apă se adaugă 80 litri de soluție).

Detergentul utilizat în perioada martie – aprilie 2021 pentru spălarea suprafeței carosabile şi
aleilor pietonale are rolul de a îndepărta murdăria persistentă, igienizarea suprafețelor și împrospătarea mirosului.

În conformitate cu fişa careconţine date de securitate, detergentul este ecologic şi ușor biodegradabil. Soluțiile aplicate în procesul de spălare a suprafeţei carosabile și a aleilor pietonale, după operaţiunea de spălare ajung în sistemul de colectare a apelor pluviale administrat de către S.C APAVITAL S.A laşi, de unde ajung, în amestec cu apele uzate menajere, să fie epurate în Stația de Epurare a Apelor Uzate a Municipiului laşi, situată în zona Dancu.

Efluentul din SEAU Dancu ajunge în cursul de apă Bahlui, după ce este supus monitorizării permanente a parametrilor de calitate.

În conformitate cu monitorizarea operatorului sistemului de tratare și epurare a apelor uzate,
soluţia utilizată pentru aceste operaţiuni nu a indus modificări sesizabile de calitate a influentului în
SEAU Dancu. Soluţia C- Force Urban conţine ingrediente nepericuloase conform Regulamentului (CE)
nr. 1907/2006, importatorul prezentând o adresă de la Agenţia Naţională pentru Protecția Mediului
în care se specifică lipsa restricţiilor sau a reglementărilor speciale aplicabile pentru introducerea pe
piața românească a produsului.

Referitor la efectul asupra sănătăţii oamenilor în urma interacționării cu aceste substanțe,
menționăm faptul că, în conformitate cu fișa care conține date de securitate şi cu eticheta de pe
ambalajul produsului în forma concentrată, acestea pot fi nocive în caz de înghițire şi pot provoca
iritarea pielii la contactul direct, fapt pentru care operatorii care prepară soluţiile sunt numai
specialiștii DDD dotați cu echipament de protecţie adecvat.

La nivelul Municipiului lași activitatea de spălare a străzilor este efectuată numai de către
societatea comercială S.C SALUBRIS S.A, laşi, care are un birou de mediu unde lucrează doi angajaţi
cu studii superioare de specialitate și studii postuniversitare de masterat în domeniul managementului
mediului. Unul dintre aceştia are titlul de doctor, iar al doilea se află în curs de finalizare a studiilor
doctorale. Tot în aceeaşi societate mai există şi un compartiment specializat unde lucrează patru
salariați specializaţi prin cursuri de perfecționare în DDD efectuate pe cheltuiala societății, dintre
care unul este medic veterinar.

La nivelul Municipiului lași, Serviciul de Salubritate a fost concesionat către S.C SALUBRIS S.A laşi
(societate pe acţiuni cu capital social aparținând integral Consiliului Local Municipal laşi), în baza
contractului de concesiune nr. 90979/05.12.2007.

Având în vedere cele expuse, nu a mai fost cazul redactării unui caiet de sarcini, însăşi
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al acestei societăți, fiind aprobat de câtre Consiliul de Administrare aflat in subordinea Consiliului Local Municipal laşi.

SOCIETATEA S,C SALUBRIS Ș.A, a impiementăt şi menţine un sistem integrat de management al
calităţii, mediului şi SSM conform ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, si ISO 45001:2018, care cuprinde
activități de salubrizare menajeră și stradală inclusiv deszăpezire, administrare depozite de deşeuri
şi recuperare materiale reciclabile sortate.

Referitor la organismul statal care efectuează controlul acestor substanţe și acestei activități
menţionăm faptul că această activitate este prevăzută în atribuţiile Direcţiei de Sănătate Publică, a
Autorității Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor și a Gărzii Naţionale de Mediu.

în cadrul acțiunilor de inspecţie şi control, reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu au stabilit
măsuri, inclusiv cu privire la intensificarea şi urgentarea acţiunilor de spălare/aspirare, astfel încât
să se poată preveni efectele negative asupra sănătăţii populații, în special a persoanelor sensibile,
copiilor şi persoanelor vârstnice. Totodată, menţionăm faptul că aceste activități fac parte şi din
Planul de Calitate a Aerului din Municipiul lași.

Acţiunile de inspecţie și control desfăşurate de către Garda Naţională de Mediu pot fi tematice,
planificate și neplanificate, ca urmare a verificării unor aspecte de mediu semnalate prin sesizări.
Concentraţiile substanțelor chimice avute în vedere sunt supravegheate de către reprezentanţii
Direcţiei de Sănătate Publică.

Menţionăm faptul că S.C SALUBRIS S.A a achiziționat următoarele produse:

 • detergentul TOTAL CLEAN achiţionat prin procedură directă prin SEAP, cod unic achiziţie
  DA27487778/01.03.2021;
 • soluţia C- Force Urban, prin achiziție cu oferte (off-line) – contract nr. 2942/29.01.2020;
 • Clorură de Calciu (CaCl2) și Clorură de Sodiu (NaCl) au fost achiziționate prin licitație deschisă pe SEAP- anunț participare nr. CN1018166/13.01.2020 – contract nr. 15484/06.04.2020

Societatea Salubris foloseşte detergentul TOTAL CLEAN, începând din luna mai a anului 2020.
Preţul de achiziţie a fost 8.900 lei – tona fără TVA, fiind achiziţionate 5 tone. Soluția C- Force Urban
este utilizată doar ocazional, preţul de achiziție este 3,7 euro/litrul fără TVA, fiind achiziționată
cantitatea de 1 tonă, substanţele degivrante sunt utilizate doar în perioadele cu temperaturi negative, sau în funcție de prognoza meteo ( dacă se anunță precipitaţii sub formă de zăpadă, sau dacă se preconizează. îngheţ).

Soluţia Cacl a fost achiziționată la preţul de 1640 lei/tona fărăTVA, fiind achiziționate 159 tone, iar NaCl la preţul de 369 lei/tonă fără TVA, fiind achiziționate 114 tone.
În speranța că informaţiile furnizate vă sunt utile, vă asigurăm, stimată doamnă senator, de
sprijinul nostru şi, totodată, vă stăm la dispoziţie pentru eventuale informații suplimentare,

Cu stimă,
MINISTRUL MEDIULUI PELE ȘI PĂDURILOR”Continutul articolelor exprima punctele de vedere ale autorului, iar Glasul.info nu isi asuma raspunderea pentru aceste idei exprimate de catre autor, exceptie facand doar notele sau materialele publicate exclusiv de catre redactia Glasul.info


[button-red url="https://glasul.info/donatii/" target="_self" position="center"]Donează pentru Glasul.info[/button-red]