Victimele torționarilor care au câștigat procese la CEDO pe tortură solicită o lege de reabilitare!

Oscrisoare în exclusivitate trimisă pe adresa redacției noastre merită publicată! Alături de autor, sunt sute de victime care nu au pensii speciale ca mulți dintre foștii “torționari de ieri”. Ca de obicei, “presa oficială” își îndeplinește “sarcinile de serviciu” fără a băga în seamă normele internaționale cu privire la victimele torționarilor și sesizările trimise de aceștia autorităților statului. Iată scrisoarea:

Vă solicit public să inițiați o lege de reabilitare a victimelor torturii!

                                        Memoriu

De ce tortura nu mai este un abuz foarte grav? De ce tortura nu mai este o infracțiune penală? Drepturile și libertățile mele sunt încălcate! Un drept trebuie respectat nu ignorat! Eu sunt o victimă a sistemului de stat de torționari,nu sunt asistat social.

Numitul Rupa Vili, domiciliat în Hunedoara, email: rupavili@yahoo.com, tel. 0721758747,  în calitate de victimă a sistemului de stat de torționari  din  România, am fost torturat mai grav ca Isus Cristos după două mii de ani de cei cu școală și facultate, nevinovat m-au bătut de mi-au spart dinții și m-au legat în lanțuri la mâini și la picioare și o bară de fier legată de lanțuri timp de 81 de zile în această perioadă nu mi-au dat voie să mă spăl pe corp nici să mă șterg cu hârtie la fund când mergeam la wc , m-au dus în fața judecătoarei Rodica Ghilea de șapte ori în lanțuri pe picioare și cătușe la mâini, asta în anul 1998.

Abonează-te și la canalul nostru de WhatsApp pentru a primi postările noastre și acolo.


apiland.ro

Vă solicit sprijinul în vederea inițierii unei legi de specialitate prin care să se poată realiza reabilitarea și remunerarea sub forma unei rente lunare de 2000 de euro și alte drepturi stabilite pentru victimele torturii și totodată înfăptuirea  dreptății pentru aceste victime prin sancționarea torționarilor dovediți din România.
Solicitarea subsemnatului are la bază art. 11 din Constituția României prin care (1) Statul român se obligă să îndeplinească întocmai și cu bună-credință obligațiile ce-i revin din tratatele la care este parte și totodată art.22 din Constituția României prin care (1) Dreptul la viață, precum și dreptul la integritate fizică și psihică ale persoanei sunt garantate; (2) Nimeni nu poate fi supus torturii și nici unui fel de pedeapsă sau de tratament inuman ori degradant.

            Menționez că în calitate de cetățean al României nu dețin studiile juridice sau politice necesare inițierii unei asemenea legi, de aceea am formulat acest memoriu în speranța de a fi ascultat și îndrumat în vederea demarării procedurilor legale în vederea implementării unei asemenea legi.Totodată menționez că în comitetul Națiunilor Unite a fost stabilită în mod categoric necesitatea implementării unei astfel de legi:

România a aderat la CONVENȚIA ÎMPOTRIVA TORTURII ȘI ALTOR PEDEPSE ORI TRATAMENTE CU CRUZIME, INUMANE SAU DEGRADANTE la 9 octombrie 1990 prin Legea nr. 19, publicată în „Buletinul Oficial al României”, partea I, nr. 112 din 10 octombrie 1990.

http://www.hotararicedo.ro/files/files/CONVENTIA%20IMPOTRIVA%20TORTURII%20SI%20ALTOR%20PEDEPSE%20ORI%20TRATAMENTE%20CU%20CRUZIME,%20INUMANE%20SAU%20DEGRADANTE.pdf?fbclid=IwAR37VqQVj1dv1UFepMMFcztR_43cQPm7Cv-s24YuolK3oO2a5_a8896tbDQ

Distrugerea fizică, psihică, morală și profesională a unui om înseamnă distrugerea întregului șir de nenumărate ipostaze de frumusețe umană care compun viața sa, atât a celor din trecut, cât și a celor potențiale din viitor.

Traumele psihologice generate de frică fac parte din categoria torturilor interzise și, de cele mai multe ori, victima se îmbolnăvește fizic și este irecuperabilă.

Nu există o tiranie mai crudă și adevărată decât cea care este mereu perpetuată sub scutul legii și în numele justiției .
Eu sunt o victimă a sistemului de stat de torționari, nu sunt asistat social.

Consiliul Uniunii Europene a dat o lege în 16 Septembrie 2019 pentru ca victimele torturii să fie reabilitate . Aici aveți legea: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12107-2019-INIT/ro/pdf?fbclid=IwAR3b8CDDe32jNf2QuMzwsu4CUL1Lz6A-9cqDdY5eOXmQODuD_EIZ8gbgmig

Statele trebuie să se asigure că victimele torturii pot obține despăgubiri. Victimele trebuie să aibă, de asemenea, un drept la o compensație echitabilă și adecvată, inclusiv mijloacele pentru ca o reabilitare completă posibil. Aceasta este o cerință în conformitate cu dreptul internațional.

Redress atrage după sine restituirea, compensarea, reabilitarea, repararea, gradul de satisfacție și garanții de non-repetiție.

Compensarea persoanei care se dovedește victima a torturii fizice și psihice, în forma continuată prin abuz de putere săvârșit asupra sa, trebuie să reprezinte despăgubiri financiare (pentru prejudicii materiale și morale) sub forma unei rente lunare pe parcursul vieții.

Retrocedarea înseamnă să restabilească victima în situația sa, înainte de abuzul a fost comis.

Despăgubiri înseamnă să răsplătească daune evaluabil economic care rezultă din abuz.

Reabilitare înseamnă restabilirea și repararea prejudiciului suferit de victimă. Acest lucru ar trebui să recunoască faptul că efectul generalizat al torturii înseamnă viața victimei – inclusiv demnitatea, sănătatea și auto-suficiență – niciodată nu s-ar putea recupera pe deplin.

Reparația trebuie să fie adecvate, eficiente și cuprinzătoare. Circumstanțele specifice ale fiecărui caz trebuie să fie luate în considerare și măsuri reparatorii adaptate la nevoile specifice ale victimei.

Satisfacția include verificarea faptelor, sancțiunile judiciare și administrative împotriva autorilor abuzului, precum și o confirmare de fărădelegi. Aceasta poate include scuze publice victimei. Garanții de non-repetiție sunt măsuri de combatere a impunității autorilor și a reapariției abuzurilor.

În funcție de context, astfel de măsuri variază de la mecanisme de supraveghere și monitorizare externă, la stabilirea unor căi de atac judiciare, consolidarea independenței sistemului judiciar, precum și o formare adecvată pentru funcționarii de aplicare a legii.”, motivare care poate fi consultată pe site-ul: Rehabilitation of torture victims – Penal Reform International.

Rehabilitation of torture victims – Penal Reform InternationalVictims have a right to fair and adequate compensation, including the means for as full a rehabilitation as poss…

Aici aveți prima hotărâre de la CEDO  1 , doar 58478/2000 ,  HOTARARE 16/12/2008 – Portal Legislativ


HOTARARE 16/12/2008 – Portal LegislativHOTARARE 16/12/2008 – Portal Legislativ

Și aici aveți a doua hotărâre CEDO 2 dosar 37971/2002, Vili Rupa impotriva Romaniei (2) – rele tratamente si lipsa anchetei eficiente

Vili Rupa impotriva Romaniei (2) – rele tratamente si lipsa anchetei efi…Vili Rupa impotriva Romaniei (2) – rele tratamente si lipsa anchetei eficiente

Aici aveți hotărârea de achitare din România 1 dată de Tribunalul Arad care a rămas definitivă dată de ICCJ în 06-05-2014 .27.02.2012Dosar nr ,2090/1/2010 – Tribunal AradComplet: PP3FTip solutie: AchitareSolutia pe scurt: – art. 11 pct. 2 lit. a rap.la art. 10 lit. c Cpp, achită inculpatul Rupa Villi, pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de substanţe toxice, prev de art. 312 alin. 1 Cp. – art.334 Cpp, schimbă încadrarea juridică a celor două infracţiuni de ultraj prin ameninţare, prev de art. 239 alin. 1 şi alin. 3 Cp, menţionate în rechizitoriu, în două infracţiuni de ameninţare prev de art. 193 alin. 1 Cp. – art. 11 pct. 2 lit. a rap la art. 10 lit. d Cpp, achită inculpatul Rupa Villi pentru săvârşirea infracţiunii de ameninţare, prevăzută de art. 193 alin. 1 Cod penal, ca urmare a schimbării încadrării juridice (parte vătămată Cernat Georgel). – art. 11 pct. 2 lit. a raportat la art. 10 lit. d Cpp, achită acelaşi inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de ameninţare, ca urmare a schimbării încadrării juridice (parte vătămată Roşca Ioan Teodor). Constată că părţile vătămate Roşca Ioan Teodor şi Cernat Georgel nu s-au constituit părţi civile în procesul penal. Dispune restituirea cuţitului şi toporului înregistrate în registrul de corpuri delicte la poziţia nr. 43/1998. – art. 192 alin. 3 Cpp, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.
Și aici a doua hotărâre de Achitare dată de Curtea de Apel Alba-Iulia , 

23.06.2016 Dosar nr. 6694/97/2014 -Curtea de Apel ALBA IULIA Complet: C7 – Apel NCPPTip solutie: Achitat inculpatSolutia pe scurt: Admite apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara şi de inculpatul Rupa Vili împotriva sentinţei penale nr. 129 din data de 07.10.2015, pronunţată de Tribunalul Hunedoara în dosarul nr. 6694/97/2014. Desfiinţează în parte sentinţa penală apelată doar în ceea ce priveşte: – soluţiile de schimbare a încadrării juridice şi de încetare a procesului penal; – impunerea în sarcina inculpatului a obligaţiei prevăzute de art. 93 alin. 3 din Codul penal; – lăsarea nesoluţionată a acţiunii civile şi – obligarea inculpatului la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în faza de urmărire penală şi în faţa primei instanţe şi, judecând cauza în aceste limite: Înlătură din sentinţa penală apelată dispoziţia de schimbare a încadrării juridice a faptei pentru care inculpatul a fost trimis în judecată, din infracţiunea de omor calificat prevăzută de art. 188-189 alin. 1 lit. c şi h din Codul penal cu aplicarea art. 5 din Codul penal în infracţiunea de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte prevăzută de art. 195 din Codul penal. Înlătură din sentinţa penală apelată dispoziţia de încetare a procesului penal ca urmare a intervenirii prescripţiei cu privire la inculpatul Rupa Vili pentru infracţiunea de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte prevăzută de art. 195 din Codul penal. În baza art. 396 alin. 1 şi 5 din Codul de procedură penală face aplicarea dispoziţiilor art. 16 lit. c din Codul de procedură penală şi achită inculpatul Rupa Vili pentru săvârşirea infracţiunii de omor calificat prevăzută de art. 188-189 alin. 1 lit. c şi h din Codul penal cu aplicarea art. 5 din Codul penal. Înlătură din sentinţa penală apelată aplicarea dispoziţiilor art. 93 alin. 3 din Codul penal. Respinge acţiunea civilă exercitată în cauză de partea civilă Oprea Anna în contradictoriu cu inculpatul Rupa Vili. În baza art. 274 alin. 1 din Codul de procedură penală obligă inculpatul la plata sumei de 100 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat în faza de urmărire penală şi de judecată, restul cheltuielilor judiciare avansate de stat rămânând în sarcina acestuia, în baza art. 275 alin. 3 din Codul de procedură penală. Menţine restul dispoziţiilor din sentinţa penală apelată, în măsura în care nu contravin prezentei decizii. În baza art. 275 alin. 3 din Codul de procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat în apel rămân în sarcina acestuia. Onorariul parţial cuvenit apărătorului din oficiu desemnat pentru inculpat, în sumă de 100 lei, va fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 23.06.2016.Document: Hotarâre 626/2016 23.06.2016
Dacă spui adevărul public ești hărțuit de funcționarii statului. Dacă spui abuzurile în public făcute de funcționarii statului ești persecutat. Dacă ai curajul să faci plângeri penale împotriva funcționarilor statului care sunt putrezi de corupți în abuzuri ești arestat. Acesta este un stat de torționari legitimați în abuzuri și corupție. Azi victimele acestui stat de torționari sunt fără demnitate în societate, fără dreptul de a trăi decent, pentru că sunt hărțuite și persecutate .
Cât timp în România nu sunt recunoscute oficial de stat victimele torționarilor, vom avea mereu o Românie în care statul este torționar. Adevărat vă scriu vouă celor educați cu facultate care încă mai strigați la dreptate și adevăr fără minciună. Reabilitați victimele torționarilor prin lege. Azi 2021 torționarii primesc pensie de drept și pensie specială. Și victimele torționarilor au dreptul la demnitate și la un trai decent.

În speranța că datele consemnate mai sus vă sunt de folos, aștept cu stimă și respect răspunsul instituției dumneavoastră .
            Un drept trebuie respectat nu ignorat. Noi victimele torționarilor trebuie să  avem dreptul la demnitate, onoare și respect din partea societății.
            – Am atașat și legea de reabilitare a victimelor torturii dată de Consiliul Uniunii  Europene din 16 Septembrie 2019. Orientări privind politica UE față de țările terțe în ceea ce privește tortura și alte tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante.
            – Am atașat și Convenția împotriva torturii din 10 Octombrie 1990 publicată în monitorul oficial. România a aderat la Convenţie la 9 octombrie 1990 prin Legea nr. 19, publicată în „Buletinul Oficial al României”, partea I, nr. 112 din 10 octombrie 1990

            – Am atașat un răspuns de la Parchetul Militar Craiova din anul 1998, care a clasat plângerea mea împotriva polițiștilor care m-au torturat.
             – Am atașat și răspunsul Ministerului de Finanțe care a solicitat să-mi respingă cererea mea de despăgubiri pe motiv că este o lege 167/1958 care prevede că, au trecut mai mult de trei ani, sau prescris faptele de tortură.

             -Am atașat și declarația de martor a ofițerului de poliție Ionescu Claudiu Ștefan care spune cum am fost torturat în închisoare în lanțuri la mâini și la picioare și o bară de fier legată de lanțuri .

             Am atașat și un răspuns de la Comisia de Abuzuri care spune că nu mai este tortura o infracțiune penală nici un abuz foarte grav .

             -Am atașat și un răspuns de la Agentul Guvernamental CEDO unde spune că a fost condamnată România pe tortură în 295 de cazuri după anul 1998 de către CEDO .

     Iubiți  Libertatea și Dreptatea cu Adevărul fără Minciună, trebuie să învingă prin Credință .        
           
Vă mulțumesc , cu considerație și respect !     
Rupa Vili din Hunedoara  22-07-2021


  1. Consiliul Uniunii Europene, Reabilitarea Victimelor Torturii, Lege din data de 16-09-2019
  2. Convenția împotriva torturii și altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante,
  3. Răspuns de la Parchetul Militar:

4. Răspunsul Ministerului de Finanțe care a solicitat să-mi respingă cererea mea de despăgubiri pe motiv că este o lege 167/1958 care prevede că, au trecut mai mult de trei ani, sau prescris faptele de tortură

5. Declarație de martor, polițistul Ionescu Claudiu Ștefan, 25-08-2020

6. Răspuns de la Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor:

7. Răspuns de la Agentul Guvernamental CEDO

Donează pentru Glasul.info!

În conturile de la Banca Transilvania:
RO14BTRLRONCRT0356966001 (lei)    |    RO61BTRLEURCRT0356966001 (euro)

Abonează-te și la canalul nostru de WhatsApppentru a primi postările noastre și acolo.


Abonează-te acum la canalul nostru de Telegram Glasul.info, pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente știri

Showing 1-8 of 13 Books

Istoria ilustrata a Transilvaniei

By: Ioan Bolovan, Ioan-Aurel Pop

O istorie generală a unei țări, a unei provincii sau a unei regiuni are obligația să recompună prezentul oamenilor care au trăit în trecut în funcție de rolul jucat de fiecare entitate, grupare, etnie, confesiune componentă. Dar, ca toate celelalte istorii, nici aceasta nu poate răspunde tuturor problemelor spinoase ale trecutului și prezentului Transilvaniei. Totuși, încearcă să explice, din perspectiva întregii

Ardealul. Tinuturile de pe Olt. Tinuturile de pe Mures

By: Silvestru Moldovan

Silvestru Moldovan face parte din acele generatii de romani ardeleni care stiau totul: vorbeau, citeau si scriau in romana, maghiara si germana, ceea ce le-a creat libertatea de a se misca in orice regiune a Principatului, de a sta de vorba cu oricine in limba aceluia si de a cunoaste cel putin trei culturi. Asemenea intelectuali au rasarit din pamantul

Dictionarul numirilor de localitati cu poporatiune romana din Ungaria

By: Silvestru Moldovan

Aceasta carte face parte din colectia Infoteca a editurii Scripta si reprezinta o reeditare dupa un secol a unui instrument lexicografic de baza pentru cultura romaneasca. Practic, este o imensa arhiva ordonata, care ofera informatie de prim interes in compartimente definitorii ale Transilvaniei istorice: populatie, asezaminte de cult, denumirea localitatilor in expresie romaneasca, maghiara si germana.

Romania 1989 - de la revolta populara la lovitura de Stat

By: Corvin Lupu

Romania 1989 - de la revolta populara la lovitura de Stat - Corvin Lupu

Oranki amintiri din captivitate

By: Dimitrie Bejan

Oranki amintiri din captivitate, ParinteleDimitrie Bejan

Tratatul cu Ucraina. Istoria unei trădări naționale

By: Tiberiu Tudor

Tratatul cu Ucraina. Istoria unei tradari nationale - Tiberiu Tudor

Mihai Eminescu despre Unitatea Românilor

By: Gică Manole

Mihai Eminescu despre Unitatea Romanilor - Gica Manole

Scantei de peste veacuri

By: Dumitru Almas

Scantei de peste veacuri - Dumitru Almas
1 2


Drepturi de autor! Informaţiile publicate de glasul.info pot fi preluate de alte publicaţii online doar în limita a 500 de caractere şi cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.

Site-ul Glasul.info nu răspunde pentru opiniile comentatorilor, responsabilitatea formulării din comentarii revine integral autorului comentariului. Ne rezervăm dreptul de a șterge comentariile cu tentă rasistă, xenofobă,care incită la ură, sau la violență.


Constantinescu-Motru Ioan

Analist politic și ziarist

Lasă un răspuns

Next Post

Gânduri de sâmbătă: Tusea și Junghiul

sâm iul. 24 , 2021
După lovitura de stat din 1989, nimic nu a prevestit faptul că o să apară în România două partide care se erijează în partide “de dreapta”, dar de fapt abordează și susțin mai curând politici de stânga și chiar de extremă stânga. Aceste struțocămile de pe scena politică din România […]

Poate vă place și:

Donează pentru Glasul.info!

În conturile de la Banca Transilvania:
RO14BTRLRONCRT0356966001 (lei)    |    RO61BTRLEURCRT0356966001 (euro)
libris.ro