Diana Iovanovici-Șoșoacă a depus mai multe amendamente la Plx 145/2023 care interzic preluarea copiilor din sânul familiei

Senatorul Diana Iovanovici-Șoșoacă, președintele partidului S.O.S. România, a depus la Camera Deputaților mai multe amendamente la Plx 145/2023 care interzic preluarea copiilor din sânul familiei și care elimină vaccinarea obligatorie dintre condițiile legii, restabilind rostul acestui proiect de lege în acela de prevenire a cauzelor separării copilului de familie.

În prealabil, doamna senator a încercat să convingă factorii de decizie să renunțe cu totul la Plx 145/2023, având în vedere scrisoarea deschisă pe această temă din data de 18 aprilie 2023, motiv pentru care în 19 aprilie doamna senator a avut o întâlnire și la Ministerul Familiei unde au existat discuții pe marginea legii timp de 3 ore și jumătate, fiind primul parlamentar român care a făcut turul instituțiilor publice implicate.

Ministerul Familiei a fost de acord cu amendamentele propuse de doamna senator în marea lor majoritate. De altfel, la presiunea senatorului Diana Iovanovici-Șoșoacă și cu sprijinul societății civile, s-a dispus retrimiterea Plx 145/2023 la comisii pentru reanalizarea proiectului.

Abonează-te și la canalul nostru de WhatsApp pentru a primi postările noastre și acolo.


libris.ro

În urma acestor demersuri, doamna senator a aflat că legea este asumată prin PNRR, că nu există voință politică pentru retragerea ei, ordinele fiind clare în acest sens. În plus, Observatorul Național al Copilului este impus de UNICEF, astfel că președintele S.O.S. România s-a văzut nevoit să formuleze amendamente pentru normalizarea situației, ca singură modalitate de a bloca unele prevederi inacceptabile ale proiectului.

Este de menționat că legea prezintă articole deja existente în legislația românească, iar definițiile de la art. 3 se regăsesc deja în legea 272/2004, însă sunt definite într-un cu totul alt mod. Din punctul de vedere al senatorului Diana Iovanovici-Șoșoacă, această lege nu ar fi trebuit să existe, eventual ar fi trebuit modificată Legea 272/2004, dar a considerat că lupta politică implică negocieri cu partea adversă pentru a obține un rău mai mic.

Amendamentele au fost asumate și de deputații Ciprian Ciubuc și Francisc Tobă și au fost trimise nu doar Camerei Deputaților, ci și la Ministerul Familiei și la Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse și la Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, acolo unde sunt dezbătute modificările la acest proiect de lege.

Printre multe alte modificări menite să prevină abuzurile și să păstreze copiii în sânul familiei, senatorul Diana Iovanovici-Șoșoacă a eliminat art. 5 care prevedea vaccinarea obligatorie.

De asemenea, președintele S.O.S. România a propus un nou articol, Art. 4¹, care va avea următorul cuprins:

Este interzisă separarea copilului de familie și solicitarea de către serviciul public de asistență socială a unei măsuri de protecție specială în condițiile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a legislației incidente, pentru situațiile de vulnerabilitate prevăzute în prezenta lege, cu excepția situației în care acestea se suprapun cu abuzul, neglijența gravă, exploatarea sau orice altă formă de violență asupra copilului sau cu altă situație în care viața acestuia este pusă în pericol sau/și infracțiuni cu privire la minori astfel cum sunt definite de Codul penal.”

În motivația acestui nou articol, președintele S.O.S. România arată că ”Prezenta lege nu se substituie Codului penal și nici Lg 272/2004, nu dublează legislația, ci are rol de prevenire a separării, a ieșirii copilului din familie. Or, în acest caz, este obligatoriu să existe un astfel de articol, care constituie precizări astfel încât funcționarii care pun în aplicare prezenta lege să nu provoace un abuz sau o ilegalitate. Mai mult, acest nou articol, departajează clar prezenta lege și obiectul ei, de celelalte din materia legislației privitoare la copii”.

De asemenea, senatorul Diana Iovanovici-Șoșoacă a propus și modificarea Art. 2 după cum urmează:

”Activitatea de prevenire a cauzelor separării copilului de familie are la bază următoarele coordonate:

a) Promovarea, garantarea și respectarea principiului interesului superior al copilului și ale drepturilor copilului

b) Promovarea, garantarea și respectarea bunăstării sociale, spirituale și morale, a sănătății fizice și mentale pentru copilul expus riscului de separare de familie.

c) Promovarea, garantarea și respectarea cu prioritate a valorilor familiale tradiționale românești, a menținerii în familie a copilului expus riscului de separare de familie și integrarea lui în comunitate.

d) Se elimină”.

La art. 3, senatorul Diana Iovanovici-Șoșoacă a eliminat definițiile de la alineatele c) și d) care introduceau în lege conceptele de ”risc de sărăcie monetară” și, respectiv, ”risc de sărăcie extremă”.

În motivația eliminării alineatelor c) și d) senatorul arată că, „având în vedere economia subterană prin care se câștigă bani nedeclarați, plus românii plecați la muncă în afara granițelor țării care trimit în România familiilor lor bani deja impozitați în țările în care lucrează, dar și bani câștigați ”la negru” nu se poate menționa că starea economică a unei familii este raportată la câștigul declarat. Mai mult, nenumărate familii nu apelează la beneficiile de asistență socială sau alte ajutoare de acest tip menționate, având în vedere cele menționate mai sus, sau zilierii care nu sunt înregistrați cu contract de muncă și în nici un alt mod, dar aceștia asigură un mod de trai decent familiilor lor. În plus, de-a lungul istoriei s-a demonstrat că din aceste familii cu adevărat sărace s-au ridicat ilustre personalități, călite într-o viață pauperă care i-a adus mai aproape de oameni și care au făcut enorm de mult bine confraților lor. A fi sărac nu înseamnă să îți părăsești copilul și nici să existe vreun pericol de separare, starea de sărăcie este exclusiv vina statului român care încalcă cu obstinație Art. 47 din Constituție, obligația statului este aceea de a ridica nivelul economic, nicidecum de a înscrie familiile sărace într-un registru național pentru a facilita primarilor obținerea de fonduri care nu vor ajunge niciodată la săraci. În plus, se creează o discriminare negativă, prin care se introduce în sistem ideea că numai familiile cu bani nu au risc de separare a copiilor de familiile lor (ceea ce este contrazis de realitate) sau că numai familiile potente financiar trebuie să procreeze.

Astfel, litera d) este inclusă în litera c). În fapt, sărăcia este produsul condițiilor social-politice dintr-o țară, nu o culpă a părinților că fac copii. Statul român, format din politicieni aleși în Parlament, este obligat să asigure un trai decent fiecărui român, indiferent câți români se nasc, conform articolului 47 din Constituția României.

Mai mult, este culpa primarilor că nu își ajută cetățenii să aibă un loc de muncă, condiții de încălzire, etc. Și ne întrebăm ce fac ONG-urile de interes public cu banii de la stat, dacă avem situații de sărăcie extremă. Evident discutăm iar de discriminare”.

La același articol, pentru Lit. h) se modifică și va avea următorul cuprins:

”Centru de zi – serviciu social public, înființat și organizat de serviciul public local de asistență socială și/sau DGASPC –uri, cu activități exercitate exclusiv de către entități ale statului român ce au ca atribuții aplicarea planului de servicii, prin care se asigură, pe timpul zilei, între orele 08:00 – 20.00, cu acordul scris al părinților, asigurarea hranei, activități didactice raportate la vârsta participanților, asistență la efectuarea temelor, activități recreative și de socializare, dezvoltarea deprinderilor uzuale de viață, cu respectarea valorilor tradiționale românești, cât și a unor activități de sprijin, consiliere, educație parentală, asigurarea hranei etc. pentru părinți sau reprezentanții legali”.

Acest amendament trebuie modificat în sensul de mai sus, arată senatorul Diana Iovanovici-Șoșoacă, pentru că ”traducerea textului este din limba engleză și nu are înțeles corect în limba română raportat la intenția legiuitorului și la starea existentă în societatea românească. Nu este cazul ca în aceste centre de zi să fie implicate ONG-urile, care nu pot fi controlate nonstop, care pot propaga ideologii neconforme cu educația și gândirea românească. Programele de ajutorare a familiilor aflate într-o situație care le poate afecta modul de creștere al copilului, nu se pot raporta decât la hrană, ajutor școlar, activități de recreere, socializare astfel cum le-am descris. Limbajul folosit în text este unul globalist care poate fi interpretat în orice mod și care poate da naștere la situații de abuz psiho-emoțional asupra copiilor, schimbarea stilului de educație sau religios, etc. Absolut toate activitățile trebuie realizate cu consimțământul informat, scris, al părinților sau reprezentanților legali.

Mențiunea ” alte persoane care au în îngrijire copii” fără ca acestea să fie definite, dau loc interpretării și echivocului, ceea ce face ca legea să devină caducă”.

Președintele S.O.S. România cere totodată eliminarea art. 5 care stabilește situațiile de vulnerabilitate ale copilului, printre care și vaccinarea obligatorie. Doamna senator a explicat că ”toate aceste situații, criterii de eligibilitate și încadrare în clasă de risc, sunt atât de imprecise, cu caracter general, de care este afectată peste 80% din populația României, încât riscăm să devenim cu toții, la un moment dat, în stare de vulnerabilitate. Considerăm că există suficientă legislație în materia drepturilor copilului, încât nu mai este nevoie de aceste precizări imprecise care aduc atingere drepturilor și libertăților cetățenești. De exemplu, vaccinarea nu este obligatorie, nici măcar Programul Național de Imunizări. Vaccinarea nu va putea fi niciodată obligatorie, așa cum nu poate fi obligatoriu nici un act medical, consimțământul informat fiind obligatoriu, conform Lg. 46/2003, Convenția de la Oviedo, Lg. 95/2006, CEDO, Declarația Drepturilor Omului – ONU etc.

Să institui sărăcia ca stare de vulnerabilitate, înseamnă să acuzi peste 80% din populația globului, nu numai a României de situație de risc, dar asta obligă statul să le crească nivelul de trai: conform acestei legi, ar trebui să le construiască case, să le dea de mâncare, să le creeze locuri de muncă, să mediteze copiii etc.

Faptul că o mamă este minoră nu este o situație de risc de separare, ci este rezultatul lipsei de educație normală, fără extreme de identitate de gen, și ar trebui ca statul să fie mai interesat de educația reală a copiilor, nu a minorități lgbtq care emite noțiuni care nu țin de o societate clădită pe valori reale, pe o societate creștin ortodoxă eminamente cum este societatea românească.

Dizabilitatea nu poate fi folosită decât în scop discriminatoriu, iar acest articol nu va produce decât discuții pentru încălcarea drepturilor acestor oameni.

Mai mult, locuințele improprii sau numărul de membri într-o locuință atacă grav etnia rromă, acest proiect legislativ fiind de fapt o normă care instituie discriminarea pe post de lege și autorizează de fapt interdicția procreării de către persoanele cu dizabilități”, arată senatorul în motivarea eliminării art. 5.

De asemenea, cere senatorul, la articolul 16, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

”Art.16.- (1) Se înfiinţează Observatorul Naţional al Copilului, denumit în continuare Observatorul Copilului, care este un modul din cadrul unui sistem informatic dezvoltat şi administrat exclusiv de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, denumită în continuare ANPDCA”. Motivul este acela că ”Datele cu caracter personal sunt protejate prin legislație specială GDPR – 679/2016, ceea ce implică atenție sporită, mai ales că România nu stă bine la capitolul protecția datelor. Față de infracțiunile cu privire la copii, este obligatoriu ca această mafie a răpirii copiilor, mai ales prin ong –uri de tip Barnevernet, să fie ținută cât mai departe de datele copiilor și familiilor cu probleme”, arată senatorul în motivația amendamentului.

La fel, la articolul 18, senatorul Diana Iovanovici-Șoșoacă a introdus amendamentul că ”Introducerea datelor este precedată de obținerea consimțământului părintelui cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și cu privire la introducerea în Observatorul Copilului a datelor familiei și a copilului” și că ”În orice situație se interzice divulgarea datelor cu caracter personal înregistrate în Observatorul Național al Copilului către persoane juridice de drept privat române sau străine, furnizori privați acreditați români sau străini.”

Acestea sunt doar câteva dintre amendamentele propuse de senatorul Diana Iovanovici-Șoșoacă la Plx 145/2023, iar adoptarea lor de către Camera Deputaților ar repara abuzurile și neclaritățile din proiectul respectiv.

Abonează-te și la canalul nostru de WhatsApppentru a primi postările noastre și acolo.


Abonează-te acum la canalul nostru de Telegram Glasul.info, pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente știri

Showing 1-8 of 13 Books

Istoria ilustrata a Transilvaniei

By: Ioan Bolovan, Ioan-Aurel Pop

O istorie generală a unei țări, a unei provincii sau a unei regiuni are obligația să recompună prezentul oamenilor care au trăit în trecut în funcție de rolul jucat de fiecare entitate, grupare, etnie, confesiune componentă. Dar, ca toate celelalte istorii, nici aceasta nu poate răspunde tuturor problemelor spinoase ale trecutului și prezentului Transilvaniei. Totuși, încearcă să explice, din perspectiva întregii

Ardealul. Tinuturile de pe Olt. Tinuturile de pe Mures

By: Silvestru Moldovan

Silvestru Moldovan face parte din acele generatii de romani ardeleni care stiau totul: vorbeau, citeau si scriau in romana, maghiara si germana, ceea ce le-a creat libertatea de a se misca in orice regiune a Principatului, de a sta de vorba cu oricine in limba aceluia si de a cunoaste cel putin trei culturi. Asemenea intelectuali au rasarit din pamantul

Dictionarul numirilor de localitati cu poporatiune romana din Ungaria

By: Silvestru Moldovan

Aceasta carte face parte din colectia Infoteca a editurii Scripta si reprezinta o reeditare dupa un secol a unui instrument lexicografic de baza pentru cultura romaneasca. Practic, este o imensa arhiva ordonata, care ofera informatie de prim interes in compartimente definitorii ale Transilvaniei istorice: populatie, asezaminte de cult, denumirea localitatilor in expresie romaneasca, maghiara si germana.

Romania 1989 - de la revolta populara la lovitura de Stat

By: Corvin Lupu

Romania 1989 - de la revolta populara la lovitura de Stat - Corvin Lupu

Oranki amintiri din captivitate

By: Dimitrie Bejan

Oranki amintiri din captivitate, ParinteleDimitrie Bejan

Tratatul cu Ucraina. Istoria unei trădări naționale

By: Tiberiu Tudor

Tratatul cu Ucraina. Istoria unei tradari nationale - Tiberiu Tudor

Mihai Eminescu despre Unitatea Românilor

By: Gică Manole

Mihai Eminescu despre Unitatea Romanilor - Gica Manole

Scantei de peste veacuri

By: Dumitru Almas

Scantei de peste veacuri - Dumitru Almas
1 2


Drepturi de autor! Informaţiile publicate de glasul.info pot fi preluate de alte publicaţii online doar în limita a 500 de caractere şi cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.

Site-ul Glasul.info nu răspunde pentru opiniile comentatorilor, responsabilitatea formulării din comentarii revine integral autorului comentariului. Ne rezervăm dreptul de a șterge comentariile cu tentă rasistă, xenofobă,care incită la ură, sau la violență.


Glasul.info

Portalul Românilor de Pretutindeni - pledoarie pentru panromânism Contact: redactie@glasul.info

Lasă un răspuns

Next Post

Diana Iovanovici-Șoșoacă apărată de membrii altor partide: "Teama adversarilor săi politici că-și vor pierde fotoliile din care în calitatea lor de așa-ziși ”reprezentanți” ai țării"

lun apr. 24 , 2023
Mizeriile și minciunile serviciilor trădătoare, precum și ale mașinii de propagandă a sistemului la adresa senatorului Diana Iovanovici-Șoșoacă, Președintele Partidului S.O.S. România cad una câte una, fiind catalogate ca fiind acte reprobabile inițiate tocmai de adversarii politici ai Dianei Iovanovici-Șoșoacă și ai Partidului S.O.S. România, chiar și până de către […]
Diana Iovanovici-Șoșoacă apărată de membrii altor partide: "Teama adversarilor săi politici că-și vor pierde fotoliile din care în calitatea lor de așa-ziși ”reprezentanți” ai țării", Foto: stiridinromania.ro

Poate vă place și:

libris.ro