Actorul clujean Emanuel Petran: PLÂNGERE PENALĂ pentru GRUP INFRACȚIONAL ORGANIZAT

Actorul clujean Emanuel Petran: PLÂNGERE PENALĂ pentru GRUP INFRACȚIONAL ORGANIZAT

„Adevărul ne va elibera! Afirmă Emanuel Petran și în consecință a decis să depună plângeri penale împotriva celor care s-au folosit de funcțiile deținute pentru a acționa în alt mod decât cel legal.

,,Așa cum am promis fac Plângerea penală pentru grup infracțional organizat. Aceasta este împotriva unor oameni politici, judecători, avocați, executori judecătorești, profesori universitari.

A fost trimisă președinției, guvernului, parlamentului și multor altor entități publice. Aici, am tăiat din ea, fiindcă Facebookul nu permite un număr de caractere atât de mare. Fiind pasibil de un caz penal, tot ceea ce spun are acoperire în acte, documente, emisiuni, articole din ziare. Cine dorește pot să-i pun la dispoziție aceste date.

Către

PREȘEDINȚIA ROMÂNIEI

Abonează-te și la canalul nostru de WhatsApp pentru a primi postările noastre și acolo.


(Compartimentul Probleme Cetățenești, procetatean@presidency.ro)

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

Comisia pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte şi minorităţi (steluta.gheorghe@senat.ro, cdo@senat.ro)

Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții (cabu@senat.ro)

Comisia comună permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii SRI (cpermsri@cdep.ro)

GUVERNUL ROMÂNIEI (drp@gov.ro,pm@gov.ro)

În atenția:

Domnului Președinte al României, Klaus Iohannis,

Domnului Prim-ministru al României, Marcel Ciolacu,

Domnului Procuror General al României, Alex-Florin Florenţa

Conducerilor Grupurilor Parlamentare ale:

PARTIDULUI NAȚIONAL LIBERAL (contact@pnl.ro)

PARTIDULUI SOCIAL DEMOCRAT (psd@psd.ro.)

UNIUNII DEMOCRATE A MAGHIARILOR DIN ROMÂNIA (bukarest@rmdsz.ro. președinte.)

PARTIDULUI ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR (info@partidulaur.ro.)

PARTIDULUI UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA (contact@usr.ro)

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIEsesizare@mpublic.ro

D.I.I.C.O.T (contact@diicot.ro)

POLIȚIA ROMÂNĂ ( politiacapitalei@b.politiaromana.ro )

SERVICIULUI ROMÂN DE INFORMAȚII (relatii@sri.ro)

MINISTERULUI JUSTIȚIEI (relatiipublice@just.ro)

MINISTERULUI ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR (mai@mai.gov.ro)

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE (opinia_ta@mae.ro)

Subsemnatul MUREȘAN PETRAN EMANUIEL-SIMION, cetățean român, domiciliat în municipiul Cluj-Napoca, str. Aleea Moldoveanu, nr. 17, actor și regizor la Teatrul Național Cluj, fost manager al Teatrului de Păpuşi Puck din Cluj-Napoca, cunoscut sub numele de scenă Emanuel Petran, formulez următoarea:

PLÂNGERE PENALĂ

pentru GRUP INFRACȚIONAL ORGANIZAT

1. CADRUL LEGAL:

A. Constituția României:

Articolul 21: Accesul liber la justiție

(1) Orice persoană se poate adresa justiției pentru apărarea drepturilor, a libertăților și a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.

Articolul 30: Libertatea de exprimare:

(2) Cenzura de orice fel este interzisă.

Articolul 50: Fidelitatea față de țară

(1) Fidelitatea față de țară este sacră.

(2) Cetățenii cărora le sânt încredințate funcții publice, precum și militarii, răspund de îndeplinirea cu credință a obligațiilor ce le revin și, în acest scop, vor depune jurământul cerut de lege.

Codul penal 286/2009

B. Articolul 367, Constituirea unui grup infracțional organizat:

”(1) Inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.”

”(6) Prin grup infracțional organizat se înțelege grupul structurat, format din trei sau mai multe persoane, constituit pentru o anumită perioadă de timp și pentru a acționa în mod coordonat în scopul comiterii uneia sau mai multor infracțiuni.”

C. Articolul 394: Trădarea de țară.

Fapta cetăţeanului român de a intra în legătură cu o putere sau cu o organizaţie străină ori cu agenţi ai acestora, în scopul de a suprima sau ştirbi unitatea şi indivizibilitatea, suveranitatea sau independenţa statului, prin:

a) provocare de război contra ţării sau de înlesnire a ocupaţiei militare străine;

b) subminare economică, politică sau a capacităţii de apărare a statului;

c) aservire faţă de o putere sau organizaţie străină;

d) ajutarea unei puteri sau organizaţii străine pentru desfăşurarea unei activităţi ostile împotriva securităţii naţionale, se pedepseşte cu închisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

Vă solicit să dispuneți de urgență efectuarea cercetărilor penale și trimiterea în judecată a persoanelor care se fac vinovate de săvârșirea infracțiunii de grup infracțional organizat, abuz în serviciu, asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni, trădare națională.

2. EXPUNERE DE MOTIVE

Prin prezenta, denunț public legătura infracțională existentă între persoane care fac parte din structurile de vârf politico- administrativ- judiciare din Cluj-Napoca cu legături extinse pe teritoriul României. Este vorba despre personalități politice din administrația publică județeană, funcționari publici, conducători de instituții strategice, formatori de opinie, profesori universitari, avocați, executori judecătorești, doctori, artiști, citați în prezenta plângere, care acționează în profund dispreț față de lege și cu încălcarea flagranță a acesteia.

Fac acest demers public fiindcă este clar că acești oameni și-au creat un sistem închis care să le servească interesele ilegale, ale lor și ale sitemului pe care îl reprezintă, iar nedevoalate acestea vor conduce la noi și noi ilegalități și abuzuri. Repetitivitatea abuzurilor și a ilegalităților asupra mea arată acest lucru.

Practic este vorba despre un sistem inter-instituțional, în circuit închis, comandat din exteriorul țării și funcțional prin finanțări externe, ce servește interese de grup ilegitime, contrare intereselor statului român. Acest grup de persoane au făcut o serie de abuzuri asupra mea, în calitatea pe care am avut-o de manager al unei instituții de cultură și ulterior ca persoană care denunță public aceste încălcări de lege, abuzuri recunoscute în cele din urmă și de instanță (vezi, hotărârea definitivă nr. 443 din 22 iunie 2023, a Curții de Apel Oradea și hotărâri a Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) ).

Aceste abuzuri comise de persoane ce dețin poziții atât de importante pe scara socială, ce dețin funcții de conducere în instituțiile publice și consideră că au putere de viață și de moarte asupra mea și asupra celorlalți cetățeni, arată că sistemul și cei care îl compun nu sunt decât expresia unui sistem totalitar, discreționar, orientat împotriva populației, pe care de fapt sunt obligați să o servească, nu să o supună abuzurilor. Spun asta pentru că cei care comit aceste abuzuri împotriva mea sunt plătiți din banii cu care contribuim cu toții la bugetul de stat prin taxe și impozite și la buna funcționare a societății, în interesul tuturor cetățenilor acestei țări. Iată că din banii mei sunt alimentate abuzuri împotriva mea și a altor cetățeni onești care nu sunt de acord cu practicile ilegale și le reclamă.

Prin acțiunile întreprinse împotriva mea pe care le pot proba cu acte oficiale și demersuri în instanță, membrii acestui grup infracțional pe care îl denunț încalcă legea în mod deliberat și repetat, încălcându-și în mod flagrant jurământul depus la ocuparea funcțiilor și demnităților publice. Au jurat că vor apăra Constituția, legile și cetățenii României, indiferent de etnie, dar au dovedit în ultimii trei ani că singuri, fără să fie forțați de nimeni, aleg să calce în picioare demnitatea unor simpli cetățeni și să le prejudicieze statutul social, viața și sănătatea, așa cum este cazul meu.

Membrii mai jos citați ai acestui grup infracțional organizat au comis asupra mea, cetățean al acestui stat, abuzuri în serie, mi-au înscenat procese, mi-au făcut campanii de denigrare, m-au furat de două ori la evaluarea profesională și m-au destituit abuziv din funcția de manager al Teatrului Puck pentru a mă lăsa fără apărare în fața dosarelor pe care mi le-au deschis, au dispus urmărirea mea în trafic, oprirea și legarea cu cătușe fără să fiu nici măcar legitimat, mi-au schimbat încadrarea de la cererea de chemare în judecată, au cumpărat în mod repetat avocații care mă apărau, mi-au fost măsluite dosare cu încălcarea procedurilor legale (3 dosare ale mele repartizate ”aleatoriu” au ajuns la același judecător), m-au hărțuit și denigrat permanent, afectându-mi în mod grav prestigiul și onoarea în societate. Toate acestea au fost posibile ca efect al influenței exercitate în plan politic și administrativ, inclusiv asupra structurilor locale ale serviciilor de informații și au avut un impact devastator asupra carierei, sănătății și vieții mele și a familiei mele.

Cauza de la care au pornit toate aceste abuzuri sistematice, organizate și puse în practică în mod susținut în ultimii trei ani împotriva mea a fost de natură financiară: în anul 2020 , ca manager al Teatrului de Păpuși Puck din Cluj-Napoca, m-am opus în mod deschis și ferm unei spălări de bani prin instituția pe care o conduceam, proveniți din Ungaria, din fondurile Bethlen Gabor Budapesta.

Acești bani erau derulați prin Asociația Apropo, un ONG format din etnici maghiari, care sub aparența unei donații simbolice către Teatrul de Păpuși Puck de 2.000 de euro, ar fi justitificat un cuantum de 15.000.000 de forinți (echivalentul a circa 45 de mii de euro la acea dată). Ca dovadă, pe site-ul Bethlen Gabor Budapesta, apărea ca unic beneficiar al sumei de 15 milioane de forinți Teatrul de Păpuși Puck, fără ca eu, din poziția de manager și Consiliul Administrativ al instituției, să ne fi dat acordul sau să-mi fi pus semnătura pe vreun contract cu Asociația Apropo sau cu Fondurile Bethlen Gabor Budapesta. Restul banilor (de la 2.000 la 45.000 de euro), practic furați de la instituția românească care apărea ca beneficiar, ar fi ajuns astfel la acest ONG format din etnici maghiari pentru finanțarea acțiunilor în favoarea obținerii independenței Transilvaniei de România, DECI CONTRAR INTERESELOR STATULUI ROMÂN, sub diverse forme, dar cu finanțare directă de la Budapesta, așa cum procedează de fapt aceste ONG-uri ce ar trebui mult mai atent investigate de structurile statului român. Practic, Budapesta oferea mascat bani instituțiilor românești care aveau în componență secții maghiare, dar, de fapt, prin furturi făcute cu ajutor politic din România, la comanda UDMR și cu sprijinul celorlalte partide politice aflate la conducerea județului și prin presiuni politice asupra managerilor din instituțiile românești, banii aceștia trebuiau să ajungă la ONG-urile formate din etnici maghiari care le accesau fără să aibă vreun drept și dezvoltând astfel prin bani furați o infrastructură care apoi era folosită împotriva statului român și punând instituția respectivă și managerul în situația de a fi părtași la un furt și la decredibilizarea acestora în fața colegilor și a opiniei publice . În acest sens, Asociația Apropo împreună cu UDMR Cluj, au făcut presiuni enorme asupra mea ca manager să accept acele fonduri. Faptul că m-am opus vehement a dus la organizarea unui complot împotriva mea de către vicepreședintele Consiliului Județean Cluj și vicepreședinte UDMR Cluj, Vakar Istvan, împreună cu deputatul UDMR, Csoma Botond. Ajutați de către cei care mi-au cerut să accept donația din cadrul Asociației Apropo, de prieteni și susținători de-ai lor, mi-au înscenat 5 dosare, unde eram acuzat de hărțuire la locul de muncă, de discriminare a secției maghiare din cadrul Teatrului de Păpuși Puck și unde mi se cereau daune morale de 39000 de euro. Aceste dosare înscenate împotriva mea au fost însoțite de către campanii denigratoare de presă și pe rețelele de socializare care mi-au creat în oraș și în țară o imagine de hărțuitor, discriminator, afemeiat, abuzator, bețiv . Apoi, toate aceste acuze au fost motivul recunoscut public într-o emisiune TV pentru care Vakar Istvan, care era șeful Comisiei de evaluare a mea ca manager, a fraudat evaluarea, împreună cu ceilalți doi membri, unul membru marcant UDMR Cluj, pur și simplu neevaluându-mă pe un an întreg, pe anul 2020. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe Păunel, membru PNL, a legalizat această fraudă (deși i-am atras atenția prin Plângerea prealabilă și prin Contestația făcută), fapt recunoscut de către Hotărârea definitivă a Curții de Apel Oradea, nr. 443, din 22 iunie, 2023. Mai mult, a recunoscut și el public, într-un interviu dat ziaristului Sorin Roșca Stănescu, că a acoperit tot complotul pus la cale împotriva mea de către Vakar Istvan și UDMR Cluj, deși cunoștea rezultatele mele excelente ca manager și faptul că sunt victima acestui complot. Apoi, dosarele mele, așa cum am prezis, au început să ajungă la judecătorii de casă ai politicienilor, distribuite de către președinții instanțelor din Cluj de la Tribunal și Curtea de Apel. Astfel, la Tribunalul Cluj, condus de judecătoarea Luca Emese, trei dosare ale mele ajung la același judecător și alte două la alt judecător, care au instrumentat dosarele mele discreționar, oferind sprijin necondiționat Consiliului Județean Cluj, care deși nu se prezintă niciodată la procese, are în locul avocatului sprijinul judecătorului. Cel mai flagrant caz este la Curtea de Apel Cluj, unde președinta Dana Gârbovan și-a distribuit dosarul în care mi se cereau daune morale de 39000 de euro, sieși, așa cum am prezis în fața întregului colectiv al Teatrului de Păpuși Puck, fiindcă mai sprijinise încă odată un angajat certat cu munca și disciplina, care primise salarii compensatorii nemeritate, iar acum mergea ca martor mincinos în acest proces. Cererea de chemare în judecată era pentru hărțuire la locul de muncă, iar doamna judecător, împreună cu judecătoarea Tripon, au schimbat încadrarea de la chemarea în judecată și au acordat o sumă de 5000 de euro pentru un înscris denigrator la avizier și 2000 de euro pentru cheltuieli de judecată. Un înscris denigrator nefiind un act repetitiv, așa cum presupune hârțuirea la locul de muncă. TOȚI judecătorii și avocații, și am avut și am în total 14 procese, se străduiesc să ajute Consiliul Județean Cluj, pe politicienii care mi-au înscenat complotul și pe cei care i-au sprijinit în dosarele pe care și eu le-am deschis pentru a-mi apăra onoarea, avutul, imaginea și viața.

Pentru a nu mai opune rezistență, la un control al Poliției Rurale nr. 7 Gherla, trimisă de cei de la Consiliul Județean Cluj să mă aștepte, prin monitorizarea telefonului (fapt recunoscut ulterior de către șeful postului), în fața a 500-600 de oameni, am fost trântit, bruscat, lovit fără avertisment de patru polițiști, deși nu opuneam rezistență, legat cu cătușe, pus într-o dubă a poliției și dus într-o destinație necunoscută. O oră, până am ajuns la circa de poliție, am fost convins că voi fi ucis, fiindcă nu fusesem legitimat, nu mi se pusese fiola, nu vorbisem urât, nu înjurasem, iar polițiștii nu urmaseră absolut nicio procedură legală, astfel încât am fost convins că sunt ucigași îmbrăcați în haine de polițiști.

Toate aceste acțiuni au avut un efect devastator asupra imaginii, carierei, sănătății, vieții mele și a familiei mele, părinții mei murind, grav afectați de evenimentele care mi se întâmplau, la o lună unul după celălalt, în anul 2022.

Aceste acțiuni m-au îmbolnăvit de o boală gastro-intestinală pe bază de stres, care nu are în acest moment leac și care îmi pune în pericol cariera de actor în pericol. Doctorul de familie mi-a schimbat diagnosticul și mi-a dat un alt tratament, care a avut un efect devastator asupra mea, semn că cei din Consiliul Județean Cluj au ajuns și la el. Acum, cazul meu a ajuns la IML Cluj, dar primul lucru care mi s-a spus și acolo este că „medicina nu poate spune cu exactitate care este cauza bolilor”, deși actele mele sunt extrem de clare, fiindcă înainte de aceste întâmplări nu suferisem de nimic. Pe urmă am primit rezultatul care vorbește despre medicină în general, nu despre actele medicale de la dosarul meu și despre acțiunile și bolile dovedite din el.

Cazul meu dezvăluie publicului și autorităților statului faptul că în România este posibil ca un întreg sistem abuziv, format din persoane-cheie din viața clujeană și din țară, să fie pus în mișcare, la comandă, împotriva unui cetățean român, onest, care nu a dorit să fie părtaș la spălarea de bani străini printr-o instituție publică din România.

În consecință, se pune problema cum de o mulțime de instituții publice românești, conduse de persoane cu cetățenie română, care au jurat credință statului român, au condus, au organizat, au tolerat sau au făcut posibile aceste abuzuri la adresa mea, doar pentru că, fiind manager al Teatrului Puck, nu am vrut să spăl bani proveniți din Ungaria, care ar fi fost folosiți împotriva României și a integrității ei teritoriale?

Așa cum se știe de către toată lumea, în Transilvania se desfășoară un asalt puternic, coordonat, asupra simbolurilor, însemnelor, personalităților, monumentelor românești, făcute sau încuviințate chiar de către autoritățile românești, care sunt dublate sau chiar înlocuite treptat de însemnele, simbolurile, însemnele statului maghiar cu acordul și participarea acelorași autorități românești cu care am și eu de a face. Ceea ce mi s-a întâmplat mie face parte din acest plan.

În baza drepturilor și obligațiilor mele de cetățean al acestei țări, formulez public aceste întrebări:

Cum își permit autorități românești, care au depus un jurământ de credință, conform Constituției, să încalce tocmai această Constituție? Și de ce nu suportă efectele nerespectării legilor în vigoare?

În cazul meu, deși mi-am făcut treaba excepțional ca manager (stau dovadă evaluările anuale făcute de Consiliul Județean Cluj și rezultatele concrete prin care am adus notorietate culturii și artei păpușărești românești, atât în oraș, cât și în țară și străinătate), ce anume determină autorități românești să se pună în mișcare împotriva mea pentru că nu am vrut să spăl bani proveniți din Ungaria printr-o instituție românească? Ce este pentru ele mai important, spălarea de bani străini, în dauna rezultatelor artistice foarte bune și a imaginii excelente a României în străinătate?

Sunt oare aceste autorități, prin șefii lor, plătite de către statul maghiar? Există o înțelegere între statul român și cel maghiar pentru condominiul Transilvaniei, așa cum se zvonește din ce în ce mai des prin Transilvania, pe care acești politicieni, judecători, executori judecătorești, avocați, medici, profesori universitari o pun în practică? Nu cunosc legea, nu se știe că asta este trădare de țară?

A renunțat cumva Statul român la suveranitate în Transilvania și nu ne-a spus și nouă, populației?

Dacă da, cine l-a mandatat? Pentru că, din câte știu, nu s-a făcut un referendum pe această temă.

Iar dacă nu, sunt oare acești șefi din structurile politico-administrative trădători? Trădarea nu mai este incriminată de legile României?

Iar dacă nu pot fi învinuiți de trădare, atunci cum se explică acțiunile lor împotriva statului român?

Cum de sunt posibile aceste abuzuri comise de autorități românești împotriva propriei populații, prin afișarea în locuri publice a însemnelor unui alt stat și celebrarea memoriei unor personalități străine, care de-a lungul istoriei au comis acte de genocid împotriva populației majoritare, complet contrar Constituției? Își doresc aceste autorități ca acele vremuri să se întoarcă și de asta le celebrează prin fonduri venite ilegal de la alte state?

Cum permite statul român ca un președinte străin, președinta Ungariei, Katalin Novak, să vopsească o bornă kilometrică în culorile țării sale, în mijlocul României, ceea ce înseamnă în termeni diplomatici o declarație de război și să nu ia măsurile diplomatice necesare?

Cum permite statul român ca un premier al Ungariei, Viktor Orban, să țină la Băile Tușnad, pe teritoriul României, o așa zisă Universitate de vară, care de fapt este un focar a iredentismului maghiar, iar cetățenii români să nu fie lăsați să participe, ba, mai mult, autoritățile românești asigurând paza, plătită din banii noștri, ca acești oameni să nu aibă acces la actele de iredentism împotriva propriei lor țări?

Cum de permite statul român ca finanțări străine să fie folosite, complet ilegal, împotriva României și a cetățenilor ei?

Și cum de este posibil, în România, ca un cetățean care nu acceptă să-și trădeze țara și se încăpățânează să respecte cu orice preț legea și se opune oricărei tentative de acest fel, chiar sacrificându-și funcția, poziția, imaginea publică, așa cum este cazul meu, să fie pedepsit pentru asta de propriul stat, prin instituțiile care ar fi trebuit, dacă nu să mă premieze, măcar să nu fie complice sau conivente cu autorii acestor abuzuri?

Cum este permis ca la nivelul întregii Transilvanii, dar mai ales în Cluj, statuile românești să fie demolate, mutate, coborâte de pe socluri, șterse numele personalităților culturale sau istorice pe care le reprezintă, iar cele maghiare ale căror reprezentanți au comis crime împotriva românilor, să fie ridicate, să fie omagiate și celebrate? Toate aceste statui maghiare sunt ridicate cu aceiași bani veniți din Ungaria, la fel ca și cei pe care eu am refuzat să-i spăl prin Teatrul de Păpuși Puck. Unde sunt instituțiile statului care ar trebui să ne păzească și care ar trebui să facă ca aceste lucruri să nu se întâmple. Unde este SRI-ul, unde sunt procurorii, unde sunt DICOT-ul etc. Unde este președinția, guvernul, parlamentul? Toți cei citați de către mine au depus jurământ de credință României și sunt obligași prin lege să o apere, atât pe ea, cât și Constituția și populația ei. Dacă nu-și respectă nimeni jurământul față de aceste entități, atunci toate aceste entități enumerate mai sus devin ilegitime, fiindcă își pierd obiectul jurământului lor și, mai grav, devin trădătoare.

Înlănțuirea acestor abuzuri împotriva mea, vreme de câțiva ani, demonstrează caracterul lor premeditat, coordonat și programat. Toate acestea au fost concertate, gândite ca niște acțiuni comune, care se completează și se suplinesc una pe alta pentru a își atinge scopul împreună, fiindcă au fost lansate deodată sau la scurt timp una după alta, toate îndreptate împotriva unei singure persoane, având ca scop anihilarea rezistenței mele, distrugerea imaginii, a carierei, a sănătății. Scopul nu a fost doar înlăturarea mea din postul de manager, ci și pedepsirea mea exemplară până la îmbolnăvire pentru că nu am vrut să execut comanda de a spăla printr-o instituție publică din România bani veniți din Ungaria și care s-ar fi întors împotriva României și a cetățenilor ei.

Și mai arată ceva. Că niște acțiuni ilegale în grup, care au la bază fraude, procese înscenate, acuze false de discriminare și hărțuire, dublate de campanii de denigrare, la care m-am opus prin forme extreme de protest public (greva foamei timp de 24 de zile împotriva relației politic-administrație-justiție, protest de câteva luni împotriva corupției din justiție, protest de câteva săptămâni împotriva demolării statuilor, a personalităților culturale și istorice, a culturii și a istoriei României), demonstrează că la nivel local orice este posibil dacă doi sau mai mulți politicieni se înțeleg să distrugă un om. S-au folosit de prieteni și de subordonați ca să pună în practică aceste abuzuri, au făcut uz de trafic de influență fără să aibă nici o frică de instanțe și de structuri care trebuie să apere tocmai aplicarea legii.

Nu poți să produci ilegalități și să nu ai frică de instanțe, decât dacă le controlezi. Cum este posibil ca tocmai instituțiile care trebuie să asigure respectarea legii, fac aceste abuzuri?

Raportat la considerentele mai sus arătate vă solicit să procedați, în temeiul dispozițiilor legale în materie, la efectuarea de urgență a cercetărilor penale ce se impun cu consecința trimiterii în judecată a persoanelor care se fac vinovate de săvârșirea infracțiunii de grup infracțional organizat,

3. Persoanele împotriva cărora formulez această Plângere penală pentru grup infracțional organizat, asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni și abuz în serviciu, sunt următoarele:

1. Alin Tișe Păunel, președintele Consiliului Județean Cluj. Din această poziție a legalizat de două ori furtul de la evaluarea mea ca manager al Teatrului de Păpuși Puck, lăsându-mă fără apărare în fața dosarelor bazate pe înscenări și acuze false. Furtul lui a fost recunoscut de o hotărâre definitivă a Curții de Apel Oradea, nr. 443, din 22 iunie 2022. Ulterior, i-am făcut o nouă plângere penală pentru abuz în serviciu, pentru cea de-a doua evaluare viciată confirmată prin semnătură.

2. Vakar Istvan, vicepreședintele Consiliului Județean Cluj și vicepreședinte al organizației județene a UDMR. Vakar Istvan a organizat linșajul asupra mea, el fiind legătura dintre toți cei implicați și totodată este președintele comisiei de evaluare a activității mele manageriale din 26.02.2021 și cel care a făcut legătura cu deputatul Csoma Botond.

3. Membrii comisiei de soluționare a contestațiilor de la evaluarea mea din 26.02.2021, care la ordinul celor doi șefi Alin Tișe Păunel și Vakar Istvan, au dat un răspuns ilegal la contestația depusă de către mine, deși era evident că cei din Comisia de Evaluare nu m-au notat pe un an, anul 2020.

Rolul lor în grupul infracțional este de a întări furtul și minciuna făcută de către Vakar Istvan și să permită translatarea minciunii spre aprobarea președintelui Alin Tișe Păunel.

4. Csoma Botond – deputat UDMR, președintele UDMR Cluj, secretar al comisiei SRI din Camera Deputaților, având cetățenie maghiară, cel care a oferit platforma de candidat la Primăria Cluj Napoca, pentru a susține secesiunea secțiilor română și maghiară a Teatrului de Păpuși Puck, unde am fost acuzat de discriminare a maghiarilor, lucru dovedit a fi fals prin hotărârile CNCD.

Rolul lui în acest grup infracțional organizat este de a pune la dispoziție partidul, UDMR Cluj, al cărui președinte este și platforma sa pentru candidatura la primăria Cluj, la dispoziția lui Vakar Istvan și a celor doi, Vadas și Urmanczi, cei care m-au acuzat de discriminare nefondat și care apoi mi-au deschis procese, cerând segregarea celor două secții pe baze total false De asemenea, el și Vakar Istvan au făcut presiuni în biroul lui Vakar Istvan de la Consiliul Județean Cluj, asupra mea să accept actul de donație al Asociația Apropo, din fondurile Bethlen Gabor Budapesta.

5. Szep Iuliu – manager Opera Maghiară Cluj, membru UDMR, șeful Culturii a UDMR Cluj, membru al comisiei de evaluare a mea ca manager timp de 8 ani. Deși cunoștea rezultatele mele ca manager și mă notase cu note de peste 9 timp de 8 ani, a participat împreună cu Vakar Istvan, ca președinte al comisiei și Florin Estefan ca membru al comisiei, la fraudarea evaluării mele.

Rolul lui în acest grup infracțional ca membru marcant UDMR Cluj, era să îl sprijine pe Vakar Istvan să mă fure, deși știa că am rezultate excelente și că avusesem note mari în ceilalți ani, fiindcă tot el mă notase cu note de peste 9.

6. Florin Estefan – manager Opera Română Cluj. Deși cunoștea rezultatele mele ca manager și mă notase cu note de peste 9, timp de 8 ani, a participat împreună cu Vakar Istvan, ca președinte și Szep Iuliu, ca membru al comisiei, la fraudarea evaluării mele.

Rolul lui în acest grup infracțional era să îl sprijine pe Vakar Istvan să mă fure, deși știa că am rezultate excelente și că avusesem note mari, fiindcă tot el mă notase în ceilalți ani. Faptul că mi-a dat notă mai mare decât cei doi maghiari din comisie, Vakar Istvan și Szep Iuliu, membrii UDMR, nu îl scuză, fiindcă notele erau gândite exact cât să nu iau 9 și să nu continui ca manager, or, el a participat la această fraudă. Problema lui este că știa că ei nu mă evaluează pe anul 2020 și că nu se ține cont de notele luate de mine în primii patru ani, iar el a acceptat acest lucru.

7. Vadas Laszlo – fost șef al Secției Maghiare a Teatrului de Păpuși Puck și prieten cu Vakar Istvan din copilărie de când frecventau aceiași biserică romano-catolică, lucru declarat de către Vadas în fața colegilor de la Teartrul de Păpuși. Cel care m-a acuzat împreună cu Urmanczi Eugen, în campania de denigrare a mea din platforma program a deputatului UDMR, Csoma Botond, la candidatura acestuia la Primăria Cluj Napoca, de discriminare, a dus o campanie de presă împotriva mea pentru a sprijini ideea de discriminare. CNCD-ul, la cererea mea, condus de un maghiar, s-a pronunțat că nu am discriminat pe nimeni, deci, totul a fost gândit doar cu scopul de a fi dat jos ca manager. Mi-a înscenat un dosar la CNCD, dosar pe care, de asemenea l-a pierdut. „Scandalul” făcut de el a fost unul dintre motivele pe care Vakar Istvan le-a invocat într-o emisiune televizată ca motiv al demiterii mele.

Rolul lui Vadas în grupul infracțional a fost să provoace un „scandal”, ca apoi Vakar Istvan să spună într-o emisiune TV, că am fost demis datorită „scandalurilor” din instituție, ori aceste „scandaluri” erau provocate de către oamenii lui.

8. Urmanczi Eugen – actor păpușar Secția Maghiară, fost șef interimar al acestei secții. Prieten cu Vadas Laszlo, Urmanczi este președintele Asociației Apropo, cea prin care UDMR-ul voia să spele bani din fondurile Bethlen Gabor, care s-ar fi cuvenit Teatrului de Păpuși Puck. Cel care m-a acuzat împreună cu Vadas Laszlo, în campania de denigrare a mea din platforma program a deputatului UDMR, Csoma Botond, la candidatura acestuia la Primăria Cluj Napoca, de discriminare. A dus o campanie de presă împotriva mea pentru a sprijini această idee. CNCD-ul, la cererea mea, condus de un maghiar, s-a pronunțat că nu am discriminat pe nimeni, deci, totul a fost gândit doar cu scopul de a fi dat jos ca manager. Mi-a înscenat un dosar la CNCD, dosar pe care, de asemenea l-a pierdut(acte la Teatrul Puck). „Scandalul” făcut de el a fost unul dintre motivele pe care Vakar Istvan le-a invocat într-o emisiune televizată ca motiv al demiterii mele.

Rolul lui în grupul infracțional organizat a fost același ca al lui Vadas, dar el fiind din interiorul teatrului, a făcut presiuni împreună cu avocatul său în consiliul de Administrație ca să acceptăm donația de 2000 de euro.

9. Reka Csuros – partenera de viață a lui Vadas Laszlo și fostă șefă a secției maghiare. Și-a dat demisia după ce a fost prinsă pontând fals subalternii, fiind dată în vileag de propriii colegi de la Secția Maghiară. A lucrat înainte de a fi șefă de secție la Secția Maghiară a Teatrului Puck, la Fondurile Bethlen Gabor, filiala Cluj, unde lucrează și acum. Ea a făcut rost de suma de 15000000 de forinți de la Bethlen Gabor Budapesta, una dintre cele mai mari sume acordate vreodată. Suma respectivă a fost acordată inițial Asociației Simeon, iar Reka Csuros a cerut președintei acesteia, soția unui actor de la Secția Maghiară, cardul asociației, pentru a controla banii. Președinta nefiind de acord, Reka Csuros a mutat destinația banilor pe Asociația Apropo a lui Urmanczi, cel care mai târziu a venit să doneze Teatrului de Păpuși Puck, obiecte de scenă în valoare de 2000 de euro, deși pe site-ul Budapesta, acesta apărea ca unic beneficiar.

Rolul ei în acest grup infracțional era de a aduce banii de la Fundația Bethlen Gabor, Budapesta, prin faptul că lucrase la Fundația Bethlen Gabor, Cluj, de a controla banii, luând cardul Asociației, de a-l instrui pe Urmanczi Eugen cum să ofere o donație de 2000 de euro Teatrului de Păpuși.

10. Amalia Pecican, fostă șefă a secției române. Pe jumătate unguroaică, vorbind fluent maghiara. Prietenă de familie cu Vadas Laszlo și Reka Csuros. Mi-a înscenat un proces de 39000 de euro, pentru hărțuire la locul de muncă unde mi se aduceau peste 40 de capete de acuzare. I s-a desfăcut contractul de muncă prin hotărâre definitivă pentru furt la pontaj.

Rolul ei în acest grup infracțional organizat a fost de a-mi înscena un proces în care să ceară 39000 de euro, sumă care a pus presiune enormă pe mine, fiind convins că îmi voi vinde casa ca să plătesc despăgubirile datorită faptului că dosarul a ajuns la completul Gârbovan-Tripon, așa cum am prezis. Acesta a fost faptul care a cântărit cel mai greu asupra mea și asupra părinților mei, fiindcă știind că nu sunt vinovat, era clar că dosarul urma să fie „adoptat” de către politic și justiție, lucru pe care l-am proorocit și care s-a întâmplat ulterior. Pentru acest lucru Amalia Pecican m-a hărțuit 2 ani și a încercat să creeze reacții ale mele care apoi să fie folosite în procesul intentat, sprijinită fiind de către soțul său Ovidiu Pecican, cel care în paralel susținea campania de denigrare a mea pe Facebook. Știam că au judecătorii asigurați în apel prin prezența în proces a martorei Laura Corpodean, cea care mai câștigase fraudulos la aceiași instanță, Gârbovan-Tripon, deși nu muncea nimic cu anii, iar eu nu-i puteam face nimic, deoarece tot Teatrul de Păpuși știa și mă sfătuia să nu-i fac nimic fiindcă are pile în justiție. De fapt atunci când la citirea dosarului am afirmat în fața colegilor că dosarul va cădea la fond la completul Gârbovan-Tripon, toți au fost de acord.

11. Ovidiu Pecican – soțul Amaliei Pecican. A pornit cam în același timp cu începerea procesului de către soția sa o campanie de denigrare a mea pe Facebook, lucru recunoscut și specificat și care are autoritate de lucru judecat, în hotărârea dată de către completul Gârbovan-Tripon în dosarul 586/117/2019. Aceasta a dus la fel la crearea unui alt scandal în jurul meu, așteptându-se reacția mea pentru a fi speculată. Face parte, datorită postărilor în timp de scandalurile pomenite de către Vakar Istvan.

Am fost numit Prostea, Josnea, Jegspir , Dondiru, că put, că dorm sub poduri, că beau până cad sub masă. Acestea se întind pe perioada 12 iulie, 2018, postarea Senor Mesquino şi până în 19 februarie 2020, postarea Epizod, adică doi ani de zile. Pentru a intra în grațiile UDMR-ului, Ovidiu Pecican a semnat „Declarația Româno-maghiară în anul centenarului”, care este făcută în jurul datei de 19 octombrie, 2018, conform articolului. În acel act, se cere secesiunea Transilvaniei, deci un act care sprijină jocul UDMR-ului, condus de la Budapesta și ajutat în acest scop și de către niște intelectuali români.

Este clar că acest act a fost semnat în 19 octombrie, 2018, iar dosarul de 39000 de euro al soției sale, în care strângea probe contrafăcute de 2 ani, este depus în instanță în 22.02.2019. iar campania de denigrare la adresa mea, făcută de către Ovidiu Pecican, începe în 12 iulie 2018. Deci, se vede clar cum soții Pecican și-au început procesul și campania de denigrare la adresa mea după ce Ovidiu Pecican a intrat în grațiile UDMR și a lui Vakar Istvan, iar acesta i-a răsplătit prin furtul de la evaluare.

De asemenea, Ovidiu Pecican este autorul cărții „Românii. Stigmat etnic. Patrii imaginare.” Se vede cum toate acțiunile lui din ultimul timp sunt legate de UDMR, acesta oferindu-le sprijin soților Pecican în ceea ce mă privește, pentru a-și atinge scopurile.

Rolul lui a fost de a-și sprijini soția în dosarul înscenat mie, printr-o campanie pe Facebook care mi-a creat o imagine extrem de proastă. Fiind o persoană foarte cunoscută și fiind formator de opinie, șef de revistă, istoric, profesor universitar, minciunile lui au avut un efect imens.

12. Laura Corpodean actriță a secției române. Nu muncește cu anii, dar nimeni nu-i poate face nimic fiindcă instanțele din Cluj o salvează de fiecare dată. A fost racolată de către Vakar Istvan și Amalia Pecican, doar fiindcă era cea mai veche oponentă a mea și a directorilor de dinaintea mea și fiindcă depusese plângeri împotriva mea la Consiliul județean Cluj, dovedite nefondate. Ea este cea care a găsit gaura prin care instanțele din Cluj spală bani publici din instituții. După ea, a luat modelul și Amalia Pecican, cea care a deschis proces de 39000 de euro, iar Laura Corpodean a venit de martor în acest proces, dosar care a ajuns la completul Gârbovan-Tripon, complet care o reîncadrase în funcție și îi dăduse salarii compensatorii. Ca să câștig și eu un proces definitiv cu ea ca manager, a trebuit să strămut dosarul la TG. Mureș. NU A VRUT ȘI NU A MUNCIT UN AN ABSOLUT NIMIC ȘI NU AM PUTUT SĂ-I FAC NIMIC! Mai are un loc de muncă și iese de la toți regizorii cu scandal pentru a putea să meargă la celălalt loc de muncă. A făcut la adresa mea nenumărate plângeri la Consiliul Județean Cluj pentru a îmi face o imagine negativă în cadrul acestuia. Deși plângerile s-au dovedit a fi înscenări, Consiliul Județean a dat curs acestora.

Dar în cele din urma, alte instanţe, din alte orașe, mi-au dat dreptate şi a rămas sancţionată, , ceea ce arată că dacă dosarele se mută de la Cluj, mai există șanse de câștig corect.

Rolul ei în acest grup infracțional este de a mă hărțui prin instanțele aranjate, gen Gârbovan-Tripon, de a deschide calea spre completul Gârbovan-Tripon dosarului Amaliei Pecican, de 39000 de euro și de a-i merge martor mincinos în acel dosar, după ce aceasta o pontase fals de nenumărate ori, o ajutase să-și ia salariul în mod ilegal, deci, în contrapartidă, a mers martor mincinos pentru a o ajuta pe Amalia Pecican să câștige suma respectivă.

13. Completul Gârbovan Tripon.

CONFORM HOTĂRÂRII COMPLETULUI TRIPON-GÂRBOVAN, NU PENTRU HĂRȚUIRE A PRIMIT BANII AMALIA PECICAN, CI PENTRU UN ÎNSCRIS LA AVIZIER PE CARE NU-L CITEA NIMENI ÎN AFARĂ DE COLEGII ANGAJAȚI, CARE FUSESERĂ CHESTIONAȚI ORICUM DE ACESTE LUCRURI DE CĂTRE CORPUL DE CONTROL ȘI CARE ÎMI CERUSERĂ SĂ SPUN ADEVĂRUL PUBLIC, DECI ȘTIAU DE ACUZELE EI ȘI MI-AU CERUT SĂ LE DEZMINT ȘI SĂ SPUN ADEVĂRUL AȘA CU ÎL SPUSESEM UNORA DINTRE EI. ADICĂ EI ÎMI FAC ÎMPOTRIVĂ O CAMPANIE PE FACEBOOK UNDE AU 5000 DE PRIETENI, DAR UN ÎNSCRIS LA AVIZIER CARE ESTE CITIT DE 50 DE OAMENI CARE ȘTIU DESPRE CE ESTE VORBA ȘI AMALIA PECICAN PRIMEȘTE 7000 DE EURO? DIN PUNCT DE VEDERE JURIDIC CUM POATE FI DEFINIT TERMENUL DE HĂRȚUIRE DECÂT O ÎNȘIRUIRE DE FAPTE REPETITIVE. CUM POATE FI UN ÎNSCRIS LA AVIZIER O ÎNȘIRUIRE DE FAPTE REPETITIVE? PE LÂNGĂ ACEASTA HOTĂRÂREA COMPLETULUI TRIPON-GÂRBOVAN SPUNE CĂ ÎNSCRISUL MEU LA AVIZIER I-A ADUS PREJUDICII MORALE AMALIEI PECICAN FIIND O FEMEIE SENSIBILĂ CARE SUFERĂ. DAR ÎNTREB, CUM O FEMEIE CARE SUFERĂ, FURĂ LA PONTAJ, ÎNREGISTREAZĂ COLEGII FĂRĂ ACORDUL LOR, FALSIFICĂ SEMNĂTURA UNUI PROFESOR UNIVERSITAR PENTRU A OBȚINE TIMP LIBER?), În „Dezmințire” mă apăram la îndemnul colegilor, care mi-au spus că trebuie să iau poziție, fiind oripilați de acuzele Amaliei Pecican la adresa mea de bețiv, obsedat sexual, hărțuitor pe care le-a făcut împreună cu soțul ei la Consiliul Județean Cluj (care s-au dovedit total neîntemeiate) și de campania pornită de soțul acesteia Ovidiu Pecican pe facebook împotriva mea, de acuzele nedovedite.

Rolul lor în acest grup infracțional organizat este de a spăla dosarele care nu au nimic la bază real și a acorda sume pe care cei care le cer nu le merită. Astfel se vede rețeta „dosar înscenat de către ciraci-evaluare fraudată de către politic-hotărâre trucată de către justiție”, lucru care în opinia lor legalizează furturile prin faptul că trei entități spun același lucru. Pentru aceasta, așa cum am prezis în fața celor din teatru și a cunoștințelor și prietenilor, dosarul era obligatoriu să ajungă la completul Gârbovan-Tripon, ceea ce se întâmpla prin faptul că Dana Gârbovan este președinta Curții de Apel Cluj, iar sistemul Ecris este o glumă sinistră, de fapt președinții fac distribuirea dosarelor care vor să ajungă unde vor să ajungă.

14. Avocatul Daniel Godorogea. A fost avocatul meu în dosarul 13159/117/2021, deschis de către mine Amaliei Pecican și soțului ei pentru abatere delictuală. De asemenea, m-a reprezentat pe mine și pe Teatrul Puck în dosarul 586/117/2019, intentat de către Amalia Pecican, unde aceasta cerea 39000 de euro I-am dat 2000 de euro pentru acest proces, trimiși din Avignon, Franța, prin virament de pe card, deci poate fi văzută la bancă plata, în iulie 2019. Deși, i-am cerut constant să înceapă acțiunea, din dosarul 13159 nu a început-o decât cu câteva luni înainte de a expira cei trei ani de prescriere, în 2021, la insistențe și amenințări. După ce a făcut cererea de chemare în judecată a început să se comporte extrem de ciudat cu mine, făcând presiuni psihologice asupra mea înainte de a participa la ședințele din dosar. Dându-mi seama că de fapt joacă cu partea adversă, i-am cerut să renunț la el și să-mi dea o parte din cei două mii de euro înapoi. Mi-a spus că acei două mii de euro nu erau pentru dosarul acesta, ci pentru o cerere de intervenție pe care eu o făcusem în celălalt dosar în care mă reprezenta, al Teatrului Puck.

Fiind și jurista teatrului în dosarul Teatrului Puck, aș fi putut să vorbesc cu ea să facă aceea cerere, pe gratis. Dar, spune el, că a făcut-o el, fără ca eu să îi cer acest lucru, pentru cei 2000 de euro, cei pe care eu îi dădusem cu 3 ani înainte, pentru dosarul pe care doream să-l intentez soților Pecican, atunci când nu se punea problema de cerere de intervenție din partea mea în dosarul Teatrului Puck, după ce nu am mai fost manager. La întrebarea mea : „atunci cum de mă reprezinți în procesul acesta fără bani, dacă banii ți i-am dat pe o cerere de intervenție, care în niciun caz nu valorează 2000 de euro?”, acesta mi-a răspuns că, „din prietenie”.

Deci, îi dau două mii de euro înainte cu 2 ani de a deschide procesul, el zice că acei 2000 de euro i-a luat pentru o cerere de intervenție în procesul cel de-al doilea, cerere pe care nu aveam de unde să știu că trebuie să o depun în momentul virării banilor, fiindcă eram manager, deci nu aveam de unde să știu că nu voi mai fi și că va trebui să depun o cerere de intervenție la acel moment, cererea de intervenție pe care putea să mi-o facă juristul teatrului pentru 500 de lei sau pe gratis, iar el îmi spune că mi-a luat 2000 de euro, iar în procesul în care mă reprezenta, mă reprezenta pe gratis. Fără nicio logică totul.

De asemenea, fiind avocat în dosarul în care Amalia Pecican cerea 39000 de euro, deși instanța Gârbovan-Tripon a schimbat încadrarea nu m-a anunțat de acest lucru, pentru a înțelege și pentru a lua măsurile necesare, deși nu avea cum să nu înțeleagă ca avocat, din moment ce am înțeles eu până la urmă. Am renunțat la el ca avocat și am cerut strămutarea dosarului 13159/117/2021, dar și la Baia Mare, avocatului care mă reprezintă și căruia i-am dat 3000 de euro, este mână în mână cu partea adversă și cu judecătorul Bontea, lucru care se poate observa din cele depuse la dosar. Doresc ca și acest dosar să fie ținut sub observație pentru că și acolo se întâmplă lucruri necurate.

Rolul lui a fost de a mă opri să fac dosar în timp util soților Pecican pentru răspundere delictuală și acela de a mă încurca în celălalt dosar, să nu-mi explice adevărul pentru a nu putea lua măsuri normale pentru a mă apăra, prin felul cum încerca să mă influențeze în timpul proceselor, pentru a nu înțelege exact ce se întâmplă în procese și a nu mai opune rezistență. Faptul că mi-a luat 2000 de euro și m-a obligat să renunț la el, arată că folosea epuizarea resurselor mele financiare pentru a mă stopa și a mă descuraja în demersul meu de a mă apăra.

15. Executorii judecătorești Stolnean, le-am făcut deja plângere penală pentru abuz în serviciu.

Rolul executorului judecătoresc Stolnean Marius Romeo și Oana, a fost de a mă stopa de a pune în executare hotărârea 443/22 iunie a CA Oradea, lucru care ar fi obligat Consiliul Județean Cluj să fie transparent la reevaluarea pe anul 2020 și să prezinte criteriile, subcriteriile și ponderile după care urma să fiu evaluat înainte de evaluare, așa cum cerea hotărârea și așa cum era normal, lucru pe care Consiliul Județean îl refuzase și care mă traumatiza la gândul că voi fi din nou furat, deși i-am trimis nenumărate adrese pentru a-i aminti acest lucru. Pentru acest lucru, executorii Stolnean Marius Romeo și Oana au comis abuz în serviciu, deși nu au drept de funcționare în Cluj, unul fiind pensionar, iar celălalt având drept în Maramureș.

De asemenea, executorul Stolnean Diana Maria, a omis să mă anunțe de schimbarea datei evaluării din 25.11.2022 în 28.11.2022, deși eram acasă, în concediu medical, nebătând la ușă să-mi lase înștiințarea și nelăsând în poștă înștiințarea, fapt care a dus la notarea mea cu nota 0 la proba scrisă, și obținerea la reevaluare a notei de 3,87 și astfel, am fost furat a doua oară de către Consiliul județean Cluj, deși aveam o sentință definitivă care stipula că m-a mai furat odată.

16. Procuror Boțogan Marius Claudiu, de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj.

Am făcut o plângere penală împotriva executorilor judecătorești Stolnean. Deși probele și legile aferente lor din acest dosar sunt extrem de clare, felul de a instrumenta cazul a procurorului Boțogan și interpretarea lor de către acesta la soluția dată este cu totul împotriva legii. Deși i-am cerut să mă audieze, ceea ce este obligatoriu, nu a considerat că este nevoie. Cu toate că am atras atenția, procurorul general Ana Maria Edu, ea a confirmat cele spuse de către procurorul Boțogan.

Rolul său este de a acoperi grupul infracțional organizat, din care fac parte și executorii judecătorești Stolnean, pentru ca să nu se observe abuzurile lor repetate. Problema este că încercând să facă acest lucru, cu toții se afundă și mai tare.

17. Procuror general Ana Maria Edu, de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj.

Deși i-am atras atenția în Apelul făcut de către mine la soluția dată de către procurorul Boțogan la Plângerea penală împotriva executorilor judecătorești Stolnean, aceasta a confirmat enormitățile spuse în soluție de către procurorul Boțogan.

Rolul său este de a acoperi grupul infracțional organizat, din care fac parte și executorii judecătorești Stolnean, pentru ca să nu se observe abuzurile lor repetate. Problema este că încercând să facă acest lucru, cu toții se afundă și mai tare.

18. Judecătorul de la Tribunalul Cluj, Unguraș.

Acesta a primit, prin grija președintei Luca Emese, în decurs de câteva luni patru dosare diferite ale mele, deși mai are cel puțin 7 colegi, el fiind instanța 8a, semn că Ecris nu funcționează și că toate dosarele mele cu Consiliul Județean Cluj, în decurs de câteva luni, ajung doar la un singur judecător de la Tribunal, ceea ce este clar împotriva legii și că ele sunt direcționate de fapt de către președintele tribunalului, Luca Emese. Mai mult, în dosarul 469/117/2023 și în dosarul 533/117/23, am făcut cerere de suspendare a unui act administrativ, care ar fi oprit concursul organizat pentru postul de manager de către Consiliul Județean Cluj. Judecătorul Unguraș, a reunit cele două dosare fără acordul meu, și a cerut suspendarea unui alt act, care nu trebuia judecat decât la fond, nu la cererea de suspendare, astfel, judecătorul Unguraș a permis Consiliului Județean Cluj să țină concursul pentru postul de manager al Teatrului de Păpuși Puck, deși acesta mă furase și la a doua evaluare. Pentru acest lucru, el nu a respectat procedura de desfășurare a ședinței, nu mi-a cerut să prezint taxa de timbru a primului dosar, tocmai, pentru a nu fi obligat să renunțe la acel dosar, fiindcă în cel de-al doilea nu exista actul pe care apoi el l-a folosit, deși nu trebuia. Lucru extrem de grav, am cerut înregistrările ședinței, iar în transcrierea de către grefier a ședinței nu există referire la cel de-al doilea dosar, dosarul 533/117/23 și la ce cerea el, ca și cum acesta nici nu există.

Rolul lui în grupul infracțional organizat este acela de a primi dosarele mele cu Consiliul Județean Cluj, care trebuie oprite să ajungă să fie judecate corect, pe principiul instanței Gârbovan-Tripon. Astfel, la judecătorul Unguraș au ajuns prin grija președintei Luca Emeșe, patru dosare ale mele cu Consiliul Județean, în două am fost furat, iar în ultimul l-am recuzat pe judecătorul Unguraș.

19. Judecătoarea Dumitriela Rodica Cazan de la Tribunalul Cluj.

Aceasta a primit iarăși de la președinta Tribunalului Luca Emese două dosare pe care le-am intentat Consiliului Județean Cluj. La fel ca toți judecătorii, deși probele de la dosar erau evidente a dat câștig de cauză Consiliului Județean Cluj.

Rolul ei a fost acela de a mă stopa și descuraja în demersul meu de a-mi câștiga dreptatea în fața Consiliului Județean Cluj, lucru care ar arăta caracterul repetitiv al abuzurilor acestuia împotriva mea. dacă ar fi dat curs cererilor mele, Consiliul județean nu ar mai fi putut să mă fure încă odată la evaluare.

20. Judecătoarea Anca Petruța Maria de la Tribunalul Bistrița.

Acest dosar, nr. 987/117/2022, strămutat la cererea mea este cel în care cer daune Consiliului județean Cluj. Deși cer probe la dosar de la cele două instituții, Consiliul Județean Cluj și Teatrul de Păpuși, probe care să mă ajute să justific teza pe care o susțin, judecătoarea nu dă curs cererii mele, ca apoi să elimine sau nu motivat probele, ci pur și simplu le refuză. Normal, nefiind aceste probe la dosar, nu pot demonstra în totalitate teza mea și impactul asupra mea a acțiunilor celor de la Consiliul Județean Cluj și a acoliților lor.

21. Judecătoarea Dina Bontea din Baia Mare, vicepreședinta judecătoriei Baia Mare.

Judecă dosarul strămutat de la Cluj în care cer daune soților Pecican, deși dosarul a „căzut” în județul de baștină al Amaliei Pecican. Conduce într-un vădit mod abuziv la adresa mea ședințele, permițând în dosar reinterpretarea unor elemente care sunt acolo cu titlul de „autoritate de lucru judecat”. Permite de asemenea martorilor adverși să facă declarații general valabile, fără a aduce probe, iar apoi le interpretează ca fiind atribuite mie. Toate aceste abuzuri, fiind o urmare a altor zeci de abuzuri împotriva mea, arată că influența acestui grup infracțional a ajuns și la instanța din Baia Mare și că modalitatea de a gestiona probele și procesul este în favoarea celor care mi-au deschis dosar de 39000 de euro și care au organizat o campanie de denigrare a persoanei mele, de cea mai joasă speță.

Rolul ei a fost acela de a mă stopa și descuraja în demersul meu de a-mi câștiga dreptatea în fața celor care au participat la procesele și campaniile denigratoare, cele care au sprijinit Consiliul Județean Cluj în demersurile abuzive împotriva mea, care s-au dovedit a fi neadevărate, lucru care ar arăta caracterul repetitiv al abuzurilor acestora împotriva mea.

22.

Scopul meu este să atrag atenția tuturor instituțiilor statului de ce se poate întâmpla în România, presei și opiniei publice, iar organele de cercetare să-și facă treaba la vedere, pentru ca să nu mai fie ascunse ulterioare abuzuri.

Adevărul ne va elibera!

Mureșan Petran Emanuiel Simion”

Abonează-te și la canalul nostru de WhatsApppentru a primi postările noastre și acolo.


Abonează-te acum la canalul nostru de Telegram Glasul.info, pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente știri

Showing 1-8 of 9 books
Oranki. Amintiri din captivitate

Oranki amintiri din captivitate

By: Dimitrie Bejan

Oranki amintiri din captivitate, ParinteleDimitrie Bejan

Tratatul cu Ucraina. Istoria unei tradari nationale - Tiberiu Tudor

Tratatul cu Ucraina. Istoria unei trădări naționale

By: Tiberiu Tudor

Tratatul cu Ucraina. Istoria unei tradari nationale - Tiberiu Tudor

Mihai Eminescu despre Unitatea Romanilor - Gica Manole

Mihai Eminescu despre Unitatea Românilor

By: Gică Manole

Mihai Eminescu despre Unitatea Romanilor - Gica Manole

Scantei de peste veacuri

By: Dumitru Almas

Scantei de peste veacuri - Dumitru Almas

Povestiri istorice volumul 2

By: Dumitru Almas

Povestiri istorice volumul 2 - Dumitru Almas

Povestiri istorice volumul 1

By: Dumitru Almas

Povestiri istorice volumul 1 - Dumitru Almas

1 2


Drepturi de autor! Informaţiile publicate de glasul.info pot fi preluate de alte publicaţii online doar în limita a 500 de caractere şi cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.

Site-ul Glasul.info nu răspunde pentru opiniile comentatorilor, responsabilitatea formulării din comentarii revine integral autorului comentariului. Ne rezervăm dreptul de a șterge comentariile cu tentă rasistă, xenofobă,care incită la ură, sau la violență.


Glasul.info

Glasul.info

Portalul Românilor de Pretutindeni - pledoarie pentru panromânism Contact: redactie@glasul.info