Site icon Glasul.info

DECLARAŢIE privind apărarea ţării! Cerem Parlamentului României să adopte o HOTĂRÂRE

1. Partidul Poporului îşi exprimă îngrijorarea faţă de situaţia dezastruoasă în care a fost adusă România de către clasa politică instalată la conducerea statului român prin lovitura de stat din decembrie 1989. Este o situaţie mai rea decât aceea în care ajunsese ţara în lunile premergătoare celui de al doilea Război Mondial.

Prin deciziile şi acţiunile iresponsabile ale politicienilor, un pumn de hoţi şi trădători de ţară, poporul român a fost deposedat de avuţia productivă pe care o acumulase de-a-lungul istoriei. O bună parte a acestei bogăţii a fost distrusă, transformată în bunuri de lux, pentru huzurul politicienilor hrăpăreţi, sau transferată în afara ţării, o altă parte, cea mai mare, a fost trecută în proprietatea lor, a politicienilor, şi a corporaţiilor transnaţionale. Au fost distruse peste 4 milioane de locuri de muncă, tot atâţia români fiind, astfel, obligaţi să-şi părăsească ţara, în căutarea unui loc de muncă.
România a ajuns o colonie a corporaţiilor transnaţionale. Cea mai mare parte a avuţiei create de români pleacă în afară. În ţară nu mai rămân bani decât pentru salarii şi pensii de mizerie şi pentru servicii publice de cea mai proastă calitate. Aproape nimic pentru investiţii, pentru crearea de capacităţi de producţie şi locuri de muncă. Sistemul de învăţământ şi cel de sănătate sunt în ruină.
Toată ţara este o ruină.

2. În România a fost creat şi funcţionează un stat cleptocratic (kleptos=hoţ; kratos=putere), un stat în care puterea politică, puterea de a adopta legi şi de a impune respectarea acestora a fost acaparată de hoţi, de cei care au furat Revoluţia, au furat capitalul, au furat resursele naturale, au furat statul român, au furat România. Un stat care nu îi apără pe cei mulţi şi cinstiţi, ci un stat care îi apără pe hoţi şi averile lor, furate de la cei mulţi.

3. Statul cleptocratic postdecembrist a folosit şi foloseşte banii pe care îi încasează de la cetăţenii săi, sub formă de taxe şi impozite, nu pentru a oferi cetăţenilor servicii sociale de calitate ci pentru a mări şi apăra averile şi privilegiile mafiei politice. În timp ce, în ultimii 25 de ani, cheltuielile bugetului de stat pentru învăţământ s-au redus de peste 6 ori, iar cele pentru sănătate de peste 10 ori, cheltuielile pentru autorităţile publice şi de ordine publică – justiţie, poliţie, jandarmerie, servicii secrete etc – au crescut de peste 5 ori. Statul român postdecembrist nu este un stat social, aşa cum minte Constituţia României, ci este un stat poliţienesc, aservit oligarhilor, noii stăpâni ai capitalului românesc, creaţi prin hoţiile numite privatizări, retrocedări şi achiziţii publice.

4. Lăcomia nemăsurată a celor care au pus stăpânire pe statul român şi pe avuţia naţională a românilor a distrus şi capacitatea de apărare a ţării.

Cheltuielile statului român pentru apărare s-au redus la mai puţin de jumătate în anul 2014 faţă de anul 1989, la mai puţin de un miliard de euro pe an. În aceiaşi perioadă, efectivele armatei române s-au redus de peste 5 ori, de la peste 300.000 la 60.000.

Statul cleptocratic postdecembrist a distrus industria românească de armament, o industrie care devenise capabilă nu numai să înzestreze armata română cu tot ce avea nevoie dar să şi exporte în zeci de state ale lumii. Industria românească de armament a fost tocată şi vândută ca fier vechi, ca, de altfel, toată industria ţării. Aşa s-a ajuns ca armata română, câtă a mai rămas, să fie înzestrată cu echipamente militare de mâna a doua, achiziţionate, însă, la preţuri înrobitoare.

Acelaşi stat cleptocratic a oprit lucrările menite să asigure înzestrarea armatei române cu arsenal nuclear, care ar fi putut fi duse la bun sfârşit în atmosfera geopolitică existentă la începutul anilor 90.

Fără să consulte poporul român, guvernanţii postdecembrişti au împins România în Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord(NATO), în ciuda faptului că această organizaţie devenise anacronică, odată cu desfiinţarea Tratatului de la Varşovia, în ciuda faptului că obiectivele acestei organizaţii au fost, la momentul aderării şi de atunci încoace, contrare situaţiei geopolitice şi intereselor poporului român.

Aşa s-a ajuns ca armata română să participe la operaţiuni militare în afara graniţelor ţării, ca şi în afara graniţelor ţărilor NATO. Aşa am ajuns să ne atragem ostilitatea multor popoare, cu care, mai înainte, am avut relaţii de colaborare şi de respect reciproc.

Aşa s-a ajuns ca pe teritoriul României să fie amplasate baze militare străine pe care statele vecine, sau din imediata noastră apropiere, le consideră o ameninţare la adresa securităţii lor naţionale. Aşa am ajuns să ne atragem ostilitatea statului şi poporului rus. La aceasta contribuind şi declaraţiile iresponsabile ale şefului statului român la adresa poporului rus şi a conducătorilor acestuia.

5. În 1997, statul român cleptocratic a fost cel care, prin preşedintele său, Emil Constantinescu, şi prin ministrul său de externe, Adrian Severin, a semnat Tratatul cu Ucraina, prin care a renunţat, de jure, la nordul Bucovinei, la ţinutul Herţa, La Hotin, la sudul Basarabiei şi la Insula Şerpilor, teritorii rupte din trupul României de regimul criminal sovietic şi făcute cadou Ucrainei. Este cel mai ruşinos tratat semnat vreodată de statul român. Cei care au semnat acest tratat nu au avut mandat din partea poporului român, care îşi rezervă dreptul de a-şi lua înapoi partea de ţară de care a fost deposedat prin înţelegerea dintre Stalin şi Hitler.

Acum, în 2015, statul român, în calitate de membru al NATO, este pe cale să se amestece în războiul civil care se desfăşară în Ucraina, amestec pe care noi, Partidul Poporului, îl considerăm ca fiind contrar intereselor noastre naţionale, prin consecinţele catastrofale pe care le poate avea asupra ţării şi a oamenilor săi.

Având în vedere cele de mai sus, cerem Parlamentului României să adopte o HOTĂRÂRE, prin care să aprobe următoarele propuneri privind apărarea ţării:

1. Retragerea României din Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord.
2. Declararea neutralităţii statului român.
3. Desfiinţarea tuturor bazelor străine de pe teritoriul statului român.
4. Folosirea rezervei valutare nete, negrevate de împrumuturi, a ţării, de circa 12 miliarde de euro, pentru reconstrucţia industriei de apărare, pentru înzestrarea armatei şi pentru sporirea efectivelor acesteia.
5. Reînfiinţarea Gărzilor Patriotice. Finanţarea acestora din sursa prezăzută la punctul 4.

Cerem Preşedintelui României să organizeze un referendum, în conformitate cu prevederile articolului 90 din Constituţia României, prin care să întrebe poporul român dacă este de acord sau nu cu cele 5 propuneri formulate de noi referitoare la apărarea ţării.

Dr. Constantin COJOCARU
Preşedintele Partidului Poporului
23 februarie 2015.

DECLARAŢIE privind apărarea ţării! Cerem Parlamentului României să adopte o HOTĂRÂRE, sursa imagine:www.variantacojocaru.ro
DECLARAŢIE privind apărarea ţării! Cerem Parlamentului României să adopte o HOTĂRÂRE, sursa imagine:www.variantacojocaru.ro

Sursa:

[1] Constantin Cojocaru
Exit mobile version