Scrisoare deschisă a societăţii civile care cere demisia dr. Daniel Coriu din funcţia de preşedinte al CMR

Către: Colegiul Medicilor din România

În atenția Domnului Președinte – Prof. Dr. Daniel Coriu

Domnule Președinte,

Abonează-te și la canalul nostru de WhatsApp pentru a primi postările noastre și acolo.


libris.ro

Recent, medicii care au participat la Conferinţa Medicină bazată pe dovezi, sau dictatură cu faţă medicală?din10 februarie 2023, au fost acuzaţi de „transmitere de informaţii false” de către un ONG obscur numit Reţeaua de Solidaritate (nu au fost menţionate punctual și informaţiile false la care se face referire).

Atragem atenţia Colegiului Medicilor din România că poporul român și-a păstrat gândirea critică și capacitatea de a analiza ceea ce se întâmplă sub ochii noștri. Vedem excesul de mortalitate (mai ales în ţările supervaccinate), vedem valul de miocardite, infarcturi și tromboze precum și eforturile dumneavoastră în direcţia normalizării morţii subite. Incetaţi să ne insultaţi inteligenţa!

Semnatarii prezentei scrisori solicită să reţineţi următoarele:

Modul în care s-a acţionat în toată perioada așa-zisei pandemii a făcut victime. El vine în contradicție cu toate  reglementările de drept intern și internațional în domeniu, cu etica și deontologia medicală, cu logica și cu bunul simț.

Faptele nu sunt numai abateri flagrante de la principiul primum non nocere, ci sunt, în același timp, fapte penale.

Nimeni nu poate invoca necunoașterea informaţiilor pe care le menţionăm mai jos, doctorul având obligaţia profesională de a se informa permanent. Necunoașterea informaţiilor nu scutește de răspundere (după cum necunoaşterea sau cunoaşterea greşită a legii penale nu înlătură vinovăţia și nici caracterul penal al fapteiconform principiului „nemo censetur ignorare legem”-  „nimeni nu se poate apăra invocând necunoașterea legii”).

Executarea ordinelor  nu absolvă de răspundere! Personalul medical a avut acces la următoarele informaţii și avea obligaţia de a informa pacienţii complet și corect

1– Toate vaccinurile împotriva bolii Covid-19, pe care le-aţi prezentat drept „sigure și eficiente”, se află în faza de studiu clinic, au primit autorizare condiţionată de punere pe piaţă (care este provizorie) și se află într-un proces de monitorizare suplimentară, lucru semnalat în prospecte prin pictograma triunghi negru cu vârful în jos (1).

2- Nu se poate presupune că nu aţi văzut prospectele vaccinurilor și că nu aveţi cunoștinţă de faptul că (spre exemplu) în prospectul vaccinului de la Pfizer se menţionează explicit că pentru a confirma eficacitatea și siguranța vaccinului Comirmaty, DAPP trebuie să depună raportul final al studiului clinic în decembrie 2023 (1).

3- În prospectul vaccinului Comirnaty se menționează clar faptul că nu s-au studiat interacțiunile cu alte medicamente.  Cu toate acestea, aţi recomandat vaccinul ca sigur inclusiv bolnavilor cronici, care au o medicație permanentă, în condițiile în care nu se știe nimic despre posibilele interacțiuni cu acele medicamente (1).

4- Aţi acceptat să participaţi, ca actori principali, la o campanie de vaccinare agresivă, cu un evident caracter triumfalist și unilateral, care prezintă în mod părtinitor informaţii incomplete despre presupusele beneficii ale acestor seruri, riscurile fiind întotdeauna minimalizate, declarate rare și lipsite de gravitate, lucru contrazis chiar de informaţiile prezente în prospectul vaccinului (2).

In documentul FDA Safety Surveillance of COVID-19 Vaccines : DRAFT Working list of possible adverse event outcomes(la care aţi avut acces, cu siguranţă) sunt menţionate mai mult de 25 de efecte adverse grave, iar lista este urmată de menţiunea: “este posibil ca acestea să nu fie toate efectele secundare posibile ale vaccinului; pot apărea efecte adverse grave și neașteptate” (3). Cu toate acestea, în videoclipuri, dr. V Gheorghiţă, dr Adrian Marinescu, dr Mihai Craiu (și mulţi alţi doctori în alte împrejurări) au făcut afirmaţii care conţineau informaţii neadevărate și manipulatoare (“Vaccinul este sigur, eficient și cu foarte puţine efecte adverse”- dr Adrian Marinescu, “Vaccinurile sunt sigure și eficiente”– dr Mihai Craiu“Vaccinarea înseamnă responsabilitate”- afirma dr Beatrice Mahler, deși se referea la un ser aflat în stadiul de “studiu clinic în desfășurare”).

5- Aţi prezentat ca „sigur și eficient” un ser în care sunt prezenți doi excipienți care nu au mai fost folosiți niciodată și pentru care nu există date de siguranță (ALC-0315 și ALC-0159),motiv pentru care DAPP (Detinatorul autorizatiei de punere pe piata) trebuia sa furnizeze date suplimentare în lunile ian, aprilie și iulie 2021 (4).

6- Deși gravidele și mamele care alăptează au fost excluse din studiu, Ministerul Sănătăţii și Societatea Română de Obstetrică Ginecologie au afirmat că pot fi vaccinate și aceste categorii de persoane (4, 5).

7- Aţi afirmat pe toate canalele că vaccinarea este singura cale de ieșire din pandemie când în prospect scrie clar că “nu se cunoaște impactul vaccinarii asupra răspândirii virusului SARS- COV 2 în comunitate”(6).

8- Aţi insistat  asupra necesităţii vaccinării în colectivități deși European Medicines Agency spune clar că nu se știe dacă vaccinarea va întrerupe circulația virusului în colectivitate ; între timp au apărut dovezi că persoanele vaccinate se pot reinfecta, și că ele poartă și transmit virusul în colectivitate (6, 7).

9– Aţi recomandat vaccinarea persoanelor care au trecut prin boală în ciuda faptului că există persoane care prezintă anticorpi protectori la limita superioară după un an de la trecerea prin boală și nu se cunoaște  interferența anticorpilor dobândiți natural cu vaccinarea (4).

10– Prin referiri permanente la „virusul care ucide” și mesaje catastrofice aţi indus populaţiei stări de spirit extrem de negative care au dus la creșterea numărului de sinucideri, precum și a cazurilor de depresie, anxietate, atacuri de panică, inclusiv în rândul copiilor.

11- Aţi respectat ordine absurde care nu aveau nimic în comun cu medicina și nici măcar cu bunul simţ, ordine pe care le-aţi fi putut refuza cu autoritatea argumentelor știinţifice pe care trebuia să le deţineţi. Executarea acelor ordine a dus la multe și evidente cazuri de malpraxis:

– au fost condamnaţi la moarte bolnavii oncologici lipsiţi de posibilitatea de a-și continua tratamentele

– au fost condamnaţi la moarte bolnavii dializaţi prin reducerea numărului de zile și ore de dializă

– au fost condamnaţi la moarte bolnavii cronici suferinzi de boli cardio-vasculare care necesită monitorizare periodică, la care nu au avut acces

– au fost condamnaţi la moarte sau la grave complicaţii bolnavii care au avut nevoie de intervenţii chirurgicale pe care nu le-au putut face

– au fost condamnaţi la moarte sau la grave complicaţii bolnavii veniţi la unele spitale cu diverse urgenţe (infarct, fracturi) cărora, din exces de zel, li s-a refuzat asistenţa medicală până la prezentarea rezultatului la testul covid

– aţi internat în spitale și aţi supus la tratamente extrem de agresive persoane asimptomatice care nu aveau nevoie de tratament (după cum autorităţile au recunoscut ulterior)

– aţi acceptat să măriţi prin fraudă cifrele raportate privind cazurile noi de infectaţi (există declaraţii ale persoanelor care nu au făcut testuldar au fost anunţate că sunt pozitive) 

Astfel, „Potrivit ministrului Sănătății, medicii au raportat pe aplicația Alerte MS 26.106 de decese Covid, din care 227 de cazuri cu diagnostic principal Covid-19 identificat și 25.875 cu diagnostic secundar Covid-19. Referitor la cele 25.875 de decese, situația se prezintă astfel – 19.698 de decese au diagonostic secundar cu codul U071 (deces confirmat Covid) și 6.181 cu codul U072 (deces suspect Covid).”  Deci 25.875 au fost morți cu Covid și doar 227 de Covid.

„O altă observație este aceea că, în totalul deceselor având drept diagnostic secundar COVID – U. 07 .1 (19.698 decese ), s-a constatat o mare variabilitate a diagnosticului principal. Astfel, unele dintre diagnosticele codificate ca principale erau diagnostice acute care, conform OMS, nu pot fi asociate bolii COVID ( ex: Infarctul miocardic acut, ulcer gastric acut, hernii, fracturi, traumatisme etc)” relevă Raportul dat publicității la 13 mai 2021 (8).

– nu aţi cerut imperativ autopsierea decedaţilor de covid, deși era calea cea mai scurtă spre înţelegerea bolii și stabilirea celor mai eficiente protocoale de tratament

– aţi înregistrat ca moarte de covid persoane decedate ca urmare a unor boli cronice cunoscute (sunt pe rol procese în care care aparţinătorii au dat statul în judecată); raportările frauduloase sunt puse în evidenţă și de faptul că aţi declarat 44.991 de vindecaţi într-o singură zi (18.09. 2020) pentru a face să concorde cifrele de infectaţi, vindecaţi, decedaţi, raportate anterior ; aceste raportări, care au mărit fraudulos cifra infectaţilor, au determinat măsuri cu consecinţe dezastruoase la nivel social: închiderea școlilor și distrugerea învăţământului (deși numărul de cazuri la copii este nesemnificativ), distrugerea unor domenii de activitate și a afacerilor micilor producători

– nu aţi atras imperativ atenţia asupra faptului că măștile neconforme (90% din cele care s-au vândut), nu oferă protecţie antivirală; această menţiune există și pe ambalaj, iar ANPC a recunoscut că ele nu sunt „măști de protecţie” și le-a redenumit „acoperitoare faciale”

–  în ciuda faptului că nu există niciun studiu care să demonstreze utilitatea purtării măștii de către omul sănătos, aţi obligat populaţia să le poarte, cu consecinţe serioase asupra sănătăţii, mai ales în cazul copiilor

12- Aţi tratat problema raportării reacţiilor adverse ca pe o pură formalitate. Niciuna dintre formele de promovare a vaccinurilor COVID (broșuri, clipuri) nu a instruit populaţia în vederea raportării reacţiilor adverse, cu precizarea expresă a modalităţii în care acest lucru trebuie făcut.

Fiind vorba despre un studiu clinic în desfășurare, raportarea reacţiilor adverse ar fi trebuit să fie un obiectiv de maximă importanţă, dar România nu a implementat un sistem de supraveghere activă pentru monitorizarea apariției reacțiilor adverse în populația vaccinată, cum ar fi fost necesar: între 1-30 zile după vaccinare, între 1 lună și 3 luni după vaccinare, între 3 luni-6 luni după vaccinare și nici pentru perioada următoare până la încheierea studiului clinic, la 31 dec 2023.

Absenţa unui sistem de supraveghere activă pentru monitorizarea reacțiilor adverse reiese din răspunsul dat de INSP (prin adresa cu nr 4779/24.03.2021) unei solicitări de informaţii de interes public formulată de Asociaţia Medici pentru Consimţământ Informat. Cât de conforme cu realitatea vor fi concluziile studiului? Rezultă de aici că reacţiile adverse nu interesează, de fapt, pe nimeni.

13– In etapa a II-a a campaniei, aţi promovat intens vaccinarea persoanelor cu imunodepresii, ceea ce este în contradicție cu datele de siguranță ale vaccinului. Argumentul că pacienții cu o astfel de patologie sunt mai susceptibili de a dezvolta boli infecţioase nu se  susține. Vulnerabilitatea acestor pacienţi  era cunoscută și cu decenii în urmă, atunci când vaccinarea celor cu imunodeficiențe a fost restricționată.  Argumentele științifice în baza cărora s-a stabilit restricționarea nu și-au pierdut valabilitatea. Nu aţi ţinut cont, în mod corect și responsabil, de aceste aspecte. (v Ghidul “Recomandări de vaccinare a pacienţilor cu imunodeficienţe de diverse cauze”).

14– Aţi tratat obţinerea consimţământului informat al pacientului ca pe o pură formalitate. Persoanelor care s-au vaccinat li s-a cerut să semneze declaraţia de consimţământ informat fără a li se da informaţii corecte și complete legate de faptul că serul este experimental, că prin semnătură pacientul se înrolează într-un studiu clinic care se va încheia în 2023, sau informaţii despre efectele adverse grave semnalate deja pe site-urile CDC, MHRA, EUDRA VIGILANCE, care dovedesc că serurile respective sunt departe de a fi sigure. Este absolut neetic ca informaţiile de mai sus să fie ascunse populaţiei (9. 10, 11, 12).

15– Nu aţi informat populația că nu s-au făcut studii de genotoxicitate și nici de carcinogenitate, deși lipsa acestor studii este menționată la pag 18 a prospectului vaccinului Comirnaty (11) și în ciuda faptului că acest vaccin introduce în corpul uman un fragment modificat de ARN străin, lucru susceptibil a avea consecințele menționate. Producătorul afirmă că « nu se așteaptă la astfel de consecinţe »  fără a menţiona studiile pe care se bazează acestă afirmaţie, deoarece studiile nu există (4).

16- Aţi acceptat recurgerea la modalităţi nedemne depromovare a vaccinării și la vicierea consimţământului cetăţenilor prin promisiuni de avantaje materiale și privilegii, astfel încât actul vaccinării nu mai are nimic comun cu sănătatea.

17–  Orice act medical are contraindicaţii. Până în prezent nu a fost publicată nicio listă a afecţiunilor care contraindică vaccinarea. Aţi acceptat să vaccinaţi adulţi și copii fără ca aceștia să fie consultaţi în prealabil și fără să prezinte o copie a fișei medicale la centrul de vaccinare.

18– Atitudinea constantă a Colegiului Medicilor a fost una de respingere a posibilităţilor terapeutice ieftine și eficiente aplicate cu succes atât de medici români cât și de medici străini. Se știe deja că există mai multe scheme care funcţionează (atât preventiv cât și curativ), scheme care au fost folosite pe loturi mari de pacienţi, deci există experienţa clinică doveditoare. Direcţionarea constantă a populaţiei numai spre vaccinarea cu vaccinurile experimentale care au produs deja nenumărate și grave reacţii adverse, poate fi determinată numai de  interese de natură financiară și demonstrează că se dorește să avem o populaţie vaccinată, nu o populaţie sănătoasă.

19– Această atitudine poate fi pusă în legătură cu gravul conflict de interese în care se află peste 3500 de medici români și asociații de medici din România, sponsorizaţi substanţial de firmele producătoare de vaccinuri și cointeresaţi material în alte moduri, conform informaţiilor publice existente.

20– O dată cu apariţia efectelor secundare grave (tromboze, infarct, paralizii, deces), la ore sau zile după vaccin, la pacienţi tineri, sănătoși, singura preocupare a CNCAV a fost aceea de a nega orice legătură între vaccin și respectivul efect secundar, chiar dacă el figurează în prospect ca posibil. Deosebit de grav este faptul că dl dr Valeriu Gheorghiţă s-a antepronunţat afirmând că pe măsură ce numărul vaccinaţilor va crește, vor apărea și decese, dar ele vor fi „consecinţa evoluţiei firești a unor afecţiuni preexistente”. De asemenea, atunci când mai multe state au oprit administrarea vaccinului produs de AstraZeneca din cauza numărului mare de tromboze, tot dl dr Valeriu Gheorghiţă a afirmat că „România nu-și poate permite să renunţe la AstraZeneca”.

21–  In unităţi spitalicești s-au exercitat presiuni asupra medicilor și personalului pentru a-i determina să se vaccineze, sub ameninţarea concedierii, ceea ce reprezintă o restricţionare a dreptului la muncă, drept constituţional. Limitarea dreptului la muncă sau la liberă decizie privind sănătatea personală a unei categorii sociale, indiferent de motivele invocate,  reprezintă un abuz inacceptabil și o încălcare a legii.

22– UMF–Iași a îngrădit dreptul la educaţie al studenţilor care din diverse motive au decis să nu se vaccineze anti-COVID, al celor care nu-și pot permite să plătească teste RT-PCR și al celor care nu au trecut prin boală.

Prezentarea unui test RT-PCR negativ este complet irelevantă știut fiind faptul că rezultatul este dependent de numărul de cicluri de amplificare folosit (14) și că numărul de rezultate fals pozitive este foarte mare, acest test nefiind creat în scop diagnostic.

In plus, dat fiind faptul că o persoană vaccinată poate fi infectată, poate transmite infecţia, poate deceda de covid, vaccinarea a devenit doar un pretext pentru restrângerea drepturilor și libertăţilor cetăţenești, fără nicio relevanţă în ceea ce privește starea de sănătate.

Având în vedere numărul mare de efecte secundare grave, numărul mare de decese post vaccin (care nu pot fi puse pe seama unor „coincidenţe”) și dată fiind mortalitatea prin boala COVID similară unei gripe (tot conform datelor oficiale) a fost o măsură imorală și inacceptabilă ca studenţilor să li se permită să-și exercite un drept numai renunţând la un alt drept.

23– Colegiul Medicilor coboară în derizoriu și etichetează drept „conspiraţioniste”  afirmaţiile unor geneticieni de prestigiu care susţin că utilizarea de ARN-mesager într-un vaccin destinat omului reprezintă o tehnică ce introduce o informaţie genetică definitivă în genomul uman, iar efectele secundare produse de această manipulare genetică vor avea și ele caracter permanent. Acestea sunt informaţii știinţifice autorizate, din surse cu recunoaștere internaţională (15), pe care aveţi obligaţia să le cunoașteţi, ca parte a pregătirii dv-stră permanente.

24–  Colegiul Medicilor a cheamat la ordine și a audiat în Comisia de Etică pe acei colegi care își permit să analizeze critic informaţiile și strategia oficială, încălcându-le dreptul la independenţă profesională absolută, prevăzut în Codul de deontologie medicală.

25– Ca medici aveţi, fără îndoială, acces la informaţii, așa cum au și cetăţenii obișnuiţi ai acestei ţări. Aveţi, desigur, și deprinderea de a studia și de a vă informa pentru a fi la curent cu noutăţile știinţifice care apar, mai ales pe teme de interes global, precum infecţia cu sars-cov 2 și vaccinarea. Este, deci, imposibil de crezut că nu aţi avut acces la informaţiile de pe site-ul guvernamental al UK, care arătau că, pentru perioada 9 dec 2020 – 15 apr 2021, bilanţul era: 626.087 reacţii adverse raportate și 847 decese post vaccin.

Pentru situaţia existentă la nivelul UE în privinţa deceselor, EudraVigilance a înregistrat până  10 apr 2021 un număr de 6.662 de decese.

Sursa CDC indică o creștere cu 6000% a deceselor între 01.01.2021- 31.03.2021 în SUA. Datele VAERS publicate de CDC au arătat un total de 441.931 reacţii adverse raportate la toate grupele de vârstă în urma vaccinurilor COVID, inclusiv 6.985 de decese și 34.065 de reacţii adverse grave între 14 decembrie 2020 și 25 iunie 2021.

Până la data de 19 iunie 2021EudraVigilance a înregistrat 15.472 de decese și 1.654.407 reacţii adverse. Aveaţi obligaţia de a ţine seama în acţiunile dumneavoastră de evoluţia lucrurilor și de aceste date oficiale.

26– Recomandările din data de 26 ianuarie 2021 ale Ministerului Sănătății precum și broșura de informare trimisă către medicii de familie din România cu referire la „siguranţa vaccinurilor covid pentru femeile însărcinate” sunt absolut iresponsabile (16). Raportul Agenției de Reglementare a Medicamentelor și Produselor de Sănătate (MHRA) semnalează între 9 decembrie 2020 și 7 martie 2021, o creștere enormă a ratei avorturilor spontane în Marea Britanie, cu 366%, avorturi produse la șase săptămâni după vaccinarea anti-COVID.Number of women to lose their unborn child after having the Covid Vaccine increases by 366% in just six weeks

27- Aţi folosit (în mod impropriu, manipulator și împotriva evidenţei) termenul „imunizare” în campania de promovare a vaccinării, în condiţiile în care datele statistice demonstrează că serurile administrate ca „vaccinuri” nu conferă imunitate.

Conform datelor furnizate de INSP, până la 26 apr 2021, din 54012 persoane vaccinate, 25178 au făcut boala. Din acestea, 21.316 primiseră prima doză, iar 3862 erau vaccinate cu ambele doze. 531 de români vaccinaţi anti-covid au decedat de covid, conform datelor INSP.

Peste 23.000 de persoane care erau vaccinate cu prima dozã de ser anti-COVID au fost confirmate cu infecţie cu virusul SARS-COV-2 pânã în 6 iunie, iar 4.700 de persoane care erau vaccinate cu ambele doze, au fost confirmate cu infecţie până la aceeași dată.

Chiar dacă iniţial, în confuzia existentă la începutul a ceea ce s-a numit pandemie, simpla executare a ordinelor a fost – oarecum – scuzabilă, orice medic are obligaţia profesională de a-și folosi experienţa personală și gândirea critică pentru a reevalua situaţia când constată că realitatea contrazice datele oficiale.

28– Conform datelor INSP, nu s-a înregistrat niciun deces de covid în anul 2020 la copii în grupa de vârstă de 12-15 ani (18) . Cu toate acestea dr Valeriu Gheorghiţă a vorbit despre vaccinarea copiilor începând de la 6 luni! Pe baza căror argumente știinţifice ar trebui vaccinată o grupă de vârstă cu risc 0? Vaccinarea copiilor este iresponsabilă și inutilă.

Argumentul conform căruia copiii trebuie vaccinaţi pentru că ei sunt vectori de transmitere a bolii spre categorii vulnerabile de adulţi este profund neetic. O grupă de vârstă nu poate fi expusă la riscurile efectelor adverse pentru a proteja altă grupă de vârstă. Conform definitiei CDC a vaccinului – “Vaccine: A product that stimulates a person’s immune system to produce immunity to a specific disease, protecting the person from that disease” (19). Deci, persoana vaccinată trebuie să fie cea protejată, nu o alta!

29- Ministerul Sănătăţii a desfășurat în școli o campanie menită să determine elevii să se vaccineze fără a le furniza următoarele informaţii esenţiale, viciind astfel consimţământul părinţilor:

a– 93 de medici israelieni au semnat o scrisoare comună prin care cer autorităților să se abțină de la administrarea de vaccinurilor Covid-19 la copii, deoarece aceștia nu trebuie „puși în pericol prin vaccinarea în masă împotriva unei boli care nu este periculoasă pentru ei”. În plus, nu poate fi exclusă posibilitatea ca vaccinul să aibă efecte adverse pe termen lung care nu au fost încă descoperite în acest moment, inclusiv asupra creșterii, sistemului reproducător sau fertilității” (20)

b- Klaus Reinhardt, directorul Colegiului Medicilor din Germania, afirmă că „datele privind riscurile și beneficiile vaccinării la copii și adolescenţi sunt insuficiente”. 

c– Potrivit statisticilor CDC copiii prezintă un risc statistic zero pentru COVID-19”. Aceleași date arată că, la vârste mai mici de 20 de ani, rata de supraviețuire la COVID-19 este de 99,997%.

d- Vaccinarea Covid a făcut, deja, victime în rândul copiilor. Astfel, raportările privind vătămările provocate în rândul copiilor cu vârsta cuprinsă între 12 și 17 ani au crescut cu mai mult de trei ori în decurs de o săptămână, potrivit datelor sistemul american de raportare a reacțiilor adverse la vaccinuri (VAERS)

e- Connecticut a raportat în primele zile de la începerea vaccinării 18 cazuri de miocardită în rândul adolescenților care au primit un vaccin COVID. Toate cele 18 cazuri au necesitat spitalizare. La noi s-au înregistrat cazuri de miocardită, infarct, tromboze și decese la tineri vaccinaţi, legătura cu vaccinul fiind negată imediat de către autorităţi. (21)

f- Medicii și cercetătorii din Marea Britanie și Germania, au adresat o scrisoare deschisă către MHRA (Agenția de autorizare a medicamentelor și produselor medicale) arătând că„Dovezile actuale disponibile arată în mod clar că calculul referitor la riscuri versus beneficii NU justifică administrarea în grabă de vaccinuri COVID -19 experimentale la copii, care nu prezintă practic niciun risc legat de COVID -19, dar sunt expuși riscului de a se confrunta cu efecte adverse cunoscute și necunoscute în urma vaccinării.(…) În concluzie, considerăm că este iresponsabilă, neetică și realmente inutilă includerea copiilor în campania de vaccinare pentru COVID-19. De asemenea, studiile clinice cu participarea copiilor ridică uriașe probleme de etică, ținând cont de lipsa beneficiilor potențiale pentru participanții la studiu și riscurile necunoscute”.

Aveaţi obligaţia profesională să cunoașteţi aceste informaţii și să acţionaţi în mod responsabil.

30- În luna iulie 2020, directorul executiv al AstraZeneca, Rudd Dobber, declara pentru Reuters: „Aceasta este o situatie unică în care noi, în calitate de companie, nu ne putem asuma riscul dacă în patru ani vaccinul are efecte secundare. În contractele aflate în derulare cerem o garanţie”.(23)

Toţi producătorii acestor seruri experimentale au obţinut imunitate, neputându-și „asuma riscul dacă în patru ani vaccinul are efecte secundare”. Dumneavoastră le-aţi recomandat pacienţilor fără reţinere, deci v-aţi asumat și riscurile pe care le implică această recomandare.

31– Dl prof. dr. Alexandru Rafila a făcut o declaraţie gravă conform căreia vaccinurile au fost deja fabricate, chiar dacă nu au primit încă autorizație: ”Vaccinurile s-au produs în avans, în cantități importante,  iar în cazul în care vor fi aprobate, ele vor fi disponibile imediat. Cred că e vorba de cel puțin de zeci de milioane de doze [….]..Dacă studiul de fază 3 eșuează, atunci tot vaccinul este distrus”.

Care firmă al cărei scop este profitul ar fi dispusă să piardă “zeci de milioane de doze” pe care le-ar produce fără a avea siguranţa că vor fi autorizate indiferent de constatările studiilor de fază 3? Un vaccin trebuie să vină cu garanții științifice (care nu există), nu numai cu autorizarea (condiţionată!) de punere pe piaţă.

Afirmaţia “vaccinurile s-au produs în avans” deși ni s-a repetat mereu că virusul este extrem de mutagen, ar fi trebuit să vă ridice mari semne de întrebare și să fie un motiv serios de reţinere și prudenţă.

32 – Dl prof. dr Streinu Cercel, invitat la Antena3, a afirmat că „vaccinul cu ARN- mesager este un vaccin cu nanoparticule, foarte ingenios făcut, adică tehnologie science fiction”. (24)

Serurile experimentale mRNA, nu intră în categoria sau definiția  vaccinurilor  biologice, ci se încadrează în categoria „terapii genetice în faza de experiment” și contravin Art.62 și Art.63 din Constituția României.

In plus, Dr Judy Mikovits, savant virusolog, afirmă că „nu există și nu va exista vreodată un vaccin care să funcţioneze împotriva unui virus ARN”

33- Informaţiile cele mai recente și mai importante prin gravitatea lor, pe care aveţi obligaţia să le deţineţi, sunt următoarele (dată fiind importanţa știrii, vom cita extensiv din articolul “Vaccine researcher admits “big mistake,’ says spike protein is dangerous “toxin”) (25):

Profesorul Byram Bridle din Canada, doctor specializat în imunologie virală, vorbește despre studiile recente care arată că proteina spike a fost descoperită neaşteptat în fluxul sangvin. “Am crezut că proteina spike este o ţintă antigen, nu ne-am imaginat că proteina spike este ea însăşi o toxină şi o proteină patogenă”, a afirmat profesorul Bridle, care a subliniat că “prin vaccinare, le inoculăm din greşeală oamenilor o toxină”.

Cercetător la University of Guelph, Ontario, domnia sa a primit o bursă de 230.000 de dolari de la guvernul canadian pentru a studia vaccinul anti-Covid. În cadrul proiectului, profesorul Bridle şi alţi cercetători au cerut şi au obţinut “studiul de biodistribuţie” al vaccinurilor ARNm de la autorităţile japoneze.

Datele din raport au arătat că proteina spike intră în fluxul sangvin, unde circulă pentru mai multe zile după vaccinare, iar apoi se acumulează în ţesuturi şi organe precum splina, măduva osoasă, ficat sau ovare, după cum mai arată articolul din LifeSiteNews.

Profesorul Bridle a mai accentuat faptul că “proteina spike este o toxină, care poate produce leziuni ale corpului odată intrată în circulaţia sangvină”.

Doctorul J. Patrick Whelan a avertizat comitetul de vaccinuri din cadrul FDA că “proteina spike din vaccinul anti-Covid poate avea efecte grave la nivel micro-vascular şi poate produce leziuni în ficat, inimă şi creier în forme care nu au fost evaluate în testele clinice de siguranţă”.

Aceste informaţii au fost publicate pe site-ul LifeSiteNews în prima jumătate a lunii februarie 2021. Doctorul Whelan consideră că “ar fi cu mult mai grav dacă sute de milioane de oameni ar suferi leziuni pe termen lung sau permanente la nivelul creierului sau al structurii micro-vasculare a inimii”. (26)

Doctorul Byram Bridle a mai subliniat că descoperirea proteinei spike în sânge are implicaţii majore pentru procesul donării de sânge, deoarece “nu dorim să transferăm aceste proteine spike patogene unor pacienţi fragili”.

Mai multe state americane și Japonia au interzis persoanelor vaccinate să doneze sânge și nu mai folosesc plasma convalescentă de la personae vaccinate.

Cercetările au mai descoperit că există concentraţii foarte ridicate ale proteinei spike în laptele matern, cu efecte potenţial fatale pentru nou-născuţi.

Un document recent al organizaţiei Canadian Covid Care Alliance (www.canadiancovidcarealliance.org) arată că:  “Health Canada a autorizat vaccinurile COVID-19 fără studii ale bio-distribuţiei sau farmacocinetice asupra proteinei spike“, iar “studiile de toxicitate pentru vaccinul de la Pfizer BioNTech nu permit evaluarea siguranţei pentru proteina spike”.

34- Pfizer recunoaște într-un document intern (27) că persoanele vaccinate răspândesc particule infecțioase.

Inventatorul tehnologiei ARN mesager Luigi Warren, actualul președinte și CEO al Cellular Reprogramming, Inc, cu sediul în California, admite că persoanele vaccinate elimină proteina spike prin fluidele corporale.

35– În ultimul număr al publicației sale, America’s Frontline Doctors (28) (AFLDS) trage un semnal de alarmă în privința proteinelor spike din serurile experimentale ARN mesager.

AFLDS avertizează că aceste proteine spike au capacitatea de a trece prin bariera hemato-encefalică, provocând distrugeri neurologice, de a fi răspândite de persoanele vaccinate, îmbolnăvind copiii și adulții nevaccinați, de a provoca sângerări vaginale neregulate și pierderi de sarcină la femei. AFLDS precizează  că :

„Proteinele spike sunt patogene la fel ca virusul în întregul său”. Mai mult, aceste „proteine spike se atașează mai strâns decât virusul integral”, fapt care provoacă „pericardite, erupții cutanate, pneumonie, cheaguri de sânge la extremități și la creier, paralizie Bell, sângerări vaginale și pierderi de sarcină raportate la persoane care au fost în apropierea unor persoane vaccinate.”

În vreme ce riscul COVID-19 pentru tineri este descris ca nesemnificativ, cu o rată de supraviețuire de 99,97% pentru cei sub 20 de ani, AFLDS este îngrijorat că unii copii pot deveni simptomatici din cauza proximității cu persoanele vaccinate.

 „AFLDS a luat cunoștință de miile de rapoarte despre sângerări vaginale, sângerări vaginale post-menopauză și pierderi de sarcină în urma vaccinării COVID-19, precum și de raportări accidentale de efecte adverse similare la persoane intrate în contact cu persoane vaccinate.”

36- Asigurarea că pacientul înțelege cu exactitate riscurile cunoscute, precum și faptul că există și riscuri necunoscute, reprezintă o etapă importantă în obţinerea consimțământului informat, etapă complet ignorată pe tot parcursul campaniei de vaccinare.

Apariţia informaţiilor de mai sus, la care aţi avut acces permanent și pe care aveaţi obligaţia să le deţineţi, ar fi trebuit să ducă la încetarea imediată a vaccinării populaţiei.

37- Contrar logicii bunului simţ și în contradicţie flagrantă cu etica și deontologia medicală, populaţia României este îndemnată, în continuare, „să se imunizeze” chiar și după ce a devenit evident că aceste serurinu asigură imunitate, nu garantează „o forma mai ușoară de boală” în cazul infectării, produc efecte adverse grave, pot duce la deces și nu împiedică transmiterea virusului în comunitate.

În concluzie, domnule doctor Coriu, aţi patronat grave nereguli, aţi exercitat presiuni asupra personalului medical pentru a se vaccina, aţi declanșat anchete disciplinare, aţi ameninţat și aţi hărţuit colegi care și-au permis să facă referiri la necesitatea consimţământului informat, la reacţii adverse, la respectarea dreptului la muncă și la educaţie, la caracterul experimental al produselor prezentate ca „sigure și eficiente”, la necesitatea independenţei profesionale, la abuzurile medicale din ultimii trei ani. Adică aţi acţionat constant împotriva acelor colegi care au ales să-și exercite profesia cu responsabilitate, demnitate și curaj.

Pentru toate motivele de mai sus solicităm demisia dumneavoastră urgentă și vă comunicăm că această scrisoare va fi urmată de sesizări către DNA, Comisia de Investigare a abuzurilor din Parlament și de depunerea unei plângeri penale. Toate argumentele de mai sus (precum și unele neincluse în acest document) se vor constitui în capete de acuzare.

1.     https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_en.pdf

2.     https://www.facebook.com/ColegiulMedicilorDinRomania/videos/178531710689753

3.     https://www.fda.gov/media/143557/download

4.     https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/comirnaty-epar-public-assessment-report_en.pdf?fbclid=IwAR2I57z82w8bYgxYosVgMY4e7tlEM3LW87mErL0zcZ6JcLPvDoS52gRmyZU

5.     https://stirileprotv.ro/stiri/sanatate/nou-apel-disperat-catre-gravide-de-ce-este-foarte-important-sa-se-vaccineze.html

6.     https://www.fda.gov/media/148542/download

7.     https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.18.21262237v1

8.     https://www.activenews.ro/documente/Raport-Comisie-decese-COVID_7.05.2021.pdf

9.     https://www.ema.europa.eu/en/medicines/dhpc/vaxzevria-previously-covid-19-vaccine-astrazeneca-risk-thrombocytopenia-coagulation-disorders

10.  https://www.ema.europa.eu/en/medicines/dhpc/covid-19-vaccine-janssen-risk-immune-thrombocytopenia-itp-venous-thromboembolism-vte

11.  https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_en.pdf

12.  https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/spikevax-previously-covid-19-vaccine-moderna-epar-product-information_en.pdf

13.  https://www.libertatea.ro/stiri/valeriu-gheorghita-romania-nu-isi-permite-in-acest-moment-sa-renunte-la-vaccinarea-cu-astrazeneca-3504496   

14.  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32342252/

15.   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8946961/

16.   https://www.ms.ro/wp-content/uploads/2021/01/Brosura-medici-vaccinarea-covid-MS-1.pdf

17.  https://expose-news.com/2021/03/21/miscarriages-after-having-covid-vaccine-increases-by-366-percent/

18.  https://insp.gov.ro/download/cnsisp/Fisiere-de-pe-site-CNSISP/mortalitatea_generala/Mortalitatea-generala-2020.pdf

19.  https://www.cdc.gov/vaccines/vac-gen/imz-basics.htm

20.  https://www.israelnationalnews.com/news/304124

21.  https://www.nbcconnecticut.com/news/coronavirus/connecticut-confirms-at-least-18-cases-of-apparent-heart-problems-in-young-people-after-covid-19-vaccination/2494534/

22.  https://www.hartgroup.org/open-letter-to-the-jcvi-pause-vaccines-for-children-pending-urgent-review/

23.  https://www.mediafax.ro/sanatate/astrazeneca-primeste-protectie-guvernamentala-din-partea-mai-multor-tari-in-cazul-in-care-vaccinul-pentru-covid-19-va-avea-efecte-secundare-19451138

24.  https://www.dcnews.ro/vaccin-anti-covid-ce-urmeaza-in-romania-streinu-cercel-a-izbucnit-ce-se-intampla-in-strada_783759.html

25.  https://ground.news/article/vaccine-researcher-admits-big-mistake-says-spike-protein-is-dangerous-toxin_e49490

26.  https://www.lifesitenews.com/opinion/could-spike-in-vaccines-cause-blood-clots-brain-inflammation-and-heart-attacks/

27.  https://media.tghn.org/medialibrary/2020/11/C4591001_Clinical_Protocol_Nov2020_Pfizer_BioNTech.pdf#page67

28.  https://www.americasfrontlinedoctors.org/medical

13 februarie 2023


Recomandare. De citit şi: Daniel Coriu, președintele Colegiului Medicilor, vrea excluderea medicilor care au păreri „nevalidate științific”. Coriu este un abonat la sponsorizări de la Big Pharma: Doar în ultimii patru ani a încasat sume enorme de la producători de medicamente și vaccinuri

Abonează-te și la canalul nostru de WhatsApppentru a primi postările noastre și acolo.


Abonează-te acum la canalul nostru de Telegram Glasul.info, pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente știri

Showing 1-8 of 13 Books

Istoria ilustrata a Transilvaniei

By: Ioan Bolovan, Ioan-Aurel Pop

O istorie generală a unei țări, a unei provincii sau a unei regiuni are obligația să recompună prezentul oamenilor care au trăit în trecut în funcție de rolul jucat de fiecare entitate, grupare, etnie, confesiune componentă. Dar, ca toate celelalte istorii, nici aceasta nu poate răspunde tuturor problemelor spinoase ale trecutului și prezentului Transilvaniei. Totuși, încearcă să explice, din perspectiva întregii

Ardealul. Tinuturile de pe Olt. Tinuturile de pe Mures

By: Silvestru Moldovan

Silvestru Moldovan face parte din acele generatii de romani ardeleni care stiau totul: vorbeau, citeau si scriau in romana, maghiara si germana, ceea ce le-a creat libertatea de a se misca in orice regiune a Principatului, de a sta de vorba cu oricine in limba aceluia si de a cunoaste cel putin trei culturi. Asemenea intelectuali au rasarit din pamantul

Dictionarul numirilor de localitati cu poporatiune romana din Ungaria

By: Silvestru Moldovan

Aceasta carte face parte din colectia Infoteca a editurii Scripta si reprezinta o reeditare dupa un secol a unui instrument lexicografic de baza pentru cultura romaneasca. Practic, este o imensa arhiva ordonata, care ofera informatie de prim interes in compartimente definitorii ale Transilvaniei istorice: populatie, asezaminte de cult, denumirea localitatilor in expresie romaneasca, maghiara si germana.

Romania 1989 - de la revolta populara la lovitura de Stat

By: Corvin Lupu

Romania 1989 - de la revolta populara la lovitura de Stat - Corvin Lupu

Oranki amintiri din captivitate

By: Dimitrie Bejan

Oranki amintiri din captivitate, ParinteleDimitrie Bejan

Tratatul cu Ucraina. Istoria unei trădări naționale

By: Tiberiu Tudor

Tratatul cu Ucraina. Istoria unei tradari nationale - Tiberiu Tudor

Mihai Eminescu despre Unitatea Românilor

By: Gică Manole

Mihai Eminescu despre Unitatea Romanilor - Gica Manole

Scantei de peste veacuri

By: Dumitru Almas

Scantei de peste veacuri - Dumitru Almas
1 2


Drepturi de autor! Informaţiile publicate de glasul.info pot fi preluate de alte publicaţii online doar în limita a 500 de caractere şi cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.

Site-ul Glasul.info nu răspunde pentru opiniile comentatorilor, responsabilitatea formulării din comentarii revine integral autorului comentariului. Ne rezervăm dreptul de a șterge comentariile cu tentă rasistă, xenofobă,care incită la ură, sau la violență.


Constantinescu-Motru Ioan

Analist politic și ziarist

Lasă un răspuns

Next Post

VIDEO | VICTORIE provizorie la Liceul Tehnologic “Mircea Vulcănescu” din București! 

vin feb. 17 , 2023
De la ora 11,30 și până la ora 15,30, bucureștenii au protestat în preajma Liceului Mircea Vulcănescu, cerând conducerii și profesorilor, reuniți în consiliu profesoral, să nu cedeze presiunilor politice și să nu decidă schimbarea numelui liceului. Protestul a fost autorizat de Primăria Capitalei la cererea Fundației Ion Gavrilă Ogoranu. […]

Poate vă place și:

libris.ro